Jus på en onsdag

306 treff på "Jus på en onsdag"

 1. Adgang til å reklamere direkte mot håndverkere

  Ny dom i Høyesterett Virkeadvokatene mottar stadig spørsmål om forbrukeren kan rette krav direkte mot en selger i et tidligere salgsledd. Et tilfelle kan være at forbrukeren har

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/adgang-til-a-reklamere-direkte-mot-handverkere/
 2. Opphavsrett

  Jus på onsdag Opphavsrett Vi har flere medlemmer som har hatt spørsmål rundt opphavsrett og hvordan en kan reagere dersom det oppdages at egne rettigheter blir krenket. Vi vil i denne

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/opphavsrett/
 3. Bedrageri knyttet til domener

  Jus på en onsdag Bedrageri knyttet til domener ​Flere av våre medlemsbedrifter har opplevd å bli kontaktet av selskaper som påstår å være registrar for utenlandske

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/bedrageri-knyttet-til-domener/
 4. Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten

  Jus på en onsdag Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten Som vi tidligere har orientert om trer det i kraft en rekke lovendringer 1. juli i år.  Blant

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/straff-for-bestillers-brudd-pa-informasjons--og-paseplikten/
 5. Bruk av advarsler i arbeidsforhold

  Jus på en onsdag Bruk av advarsler i arbeidsforhold ​ Advarsel er en disiplinær reaksjonsform som arbeidsgiver kan bruke overfor en ansatt som ikke overholder sine plikter etter arbeidsavtalen

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/bruk-av-advarsler-i-arbeidsforhold/
 6. Konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler

  Jus på en onsdag Konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler ​ Nye regler for bruk av konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler trer i kraft 1. januar

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/konkurranseklausuler-kundeklausuler-og-rekrutteringsklausuler/
 7. Hvem omfattes av innholdet i en tariffavtale?

  Jus på en onsdag Hvem omfattes av innholdet i en tariffavtale? ​Når en virksomhet har blitt tariffbundet oppstår spørsmålet om hvorvidt det bare er deler av virksomheten

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvem-omfattes-av-innholdet-i-en-tariffavtale/
 8. Oppløsning og avvikling av aksjeselskap

  Jus på onsdag Oppløsning og avvikling av aksjeselskap Ved avvikling av aksjeselskaper er det en del formelle grep som må gjøres for at selskapet skal anses som endelig oppløst.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/opplosning-og-avvikling-av-aksjeselskap/
 9. Tvist om saklig oppsigelse/avskjed

  Jus på onsdag Tvist om saklig oppsigelse/avskjed Arbeidsgivere finner det i enkelte tilfeller nødvendig å gå til oppsigelse eller avskjed av arbeidstakere, og det er i så

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/tvist-om-saklig-oppsigelseavskjed/
 10. Hva er fleksibel arbeidstid, fleksitid og timebank?

  Jus på en onsdag Hva er fleksibel arbeidstid, fleksitid og timebank? Mange arbeidsgivere har spørsmål om fleksitid og kan til tider forveksle fleksitid og fleksibel arbeidstid. Denne

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hva-er-fleksibel-arbeidstid-fleksitid-og-timebank/

Vis flere