Jus på en onsdag

304 treff på "Jus på en onsdag"

 1. Adgang til å reklamere direkte mot håndverkere

  Ny dom i Høyesterett Virkeadvokatene mottar stadig spørsmål om forbrukeren kan rette krav direkte mot en selger i et tidligere salgsledd. Et tilfelle kan være at forbrukeren har

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/adgang-til-a-reklamere-direkte-mot-handverkere/
 2. Virke anbefaler retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier

  Jus på onsdag Virke anbefaler retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier Bruk av sosiale medier som Facebook, Twitter, YouTube mv har blitt en del av hverdagen for mange, både

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/virke-anbefaler-retningslinjer-for-ansattes-bruk-av-sosiale-medier/
 3. Opphavsrett

  Jus på onsdag Opphavsrett Vi har flere medlemmer som har hatt spørsmål rundt opphavsrett og hvordan en kan reagere dersom det oppdages at egne rettigheter blir krenket. Vi vil i denne

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/opphavsrett/
 4. Bedrageri knyttet til domener

  Jus på en onsdag Bedrageri knyttet til domener ​Flere av våre medlemsbedrifter har opplevd å bli kontaktet av selskaper som påstår å være registrar for utenlandske

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/bedrageri-knyttet-til-domener/
 5. Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten

  Jus på en onsdag Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten Som vi tidligere har orientert om trer det i kraft en rekke lovendringer 1. juli i år.  Blant

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/straff-for-bestillers-brudd-pa-informasjons--og-paseplikten/
 6. Innsyn i arbeidstakers e-post

  Jus på onsdag Innsyn i arbeidstakers e-post Utviklingen i arbeidslivet de siste årene har ført til at store deler av virksomhetenes kommunikasjon skjer ved bruk av e-post. Arbeidsgivere

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/innsyn-i-arbeidstakers-e-post/
 7. Bruk av advarsler i arbeidsforhold

  Jus på en onsdag Bruk av advarsler i arbeidsforhold ​ Advarsel er en disiplinær reaksjonsform som arbeidsgiver kan bruke overfor en ansatt som ikke overholder sine plikter etter arbeidsavtalen

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/bruk-av-advarsler-i-arbeidsforhold/
 8. Utgifter i forbindelse med anskaffelse av briller

  Jus på onsdag Utgifter i forbindelse med anskaffelse av briller Plikter arbeidsgiver å dekke arbeidstakers utgifter i forbindelse med anskaffelse av briller? Det blir mer og mer vanlig

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/utgifter-i-forbindelse-med-anskaffelse-av-briller/
 9. Konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler

  Jus på en onsdag Konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler ​ Nye regler for bruk av konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler trer i kraft 1. januar

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/konkurranseklausuler-kundeklausuler-og-rekrutteringsklausuler/
 10. Hva er konsekvensene av ikke å følge formkravene ved oppsigelse?

  Jus på en onsdag Hva er konsekvensene av ikke å følge formkravene ved oppsigelse? Arbeidsgiver kan av ulike årsaker ha behov for å få avsluttet et arbeidsforhold. I

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hva-er-konsekvensene-av-ikke-a-folge-formkravene-ved-oppsigelse/

Vis flere