Kompetansepolitikk

38 treff på "Kompetansepolitikk"

 1. Høringsuttalelse til ny fagskolelov 27.september 2017.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horingsuttalelse-til-ny-fagskolelov-27.september-2017.pdf
 2. Positive endringer i fagopplæringen

  Positive endringer i fagopplæringen Utdanningsdirektoratet legger nå frem forslag til fornying av fag- og yrkesopplæringen. Virke har vært opptatt av at fagopplæringen trenger

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/positive-endringer-i-fagopplaringen/
 3. Innspill til høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

  Innspill til høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra ​ Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere utdannings- og forskningsadministrasjonen i departementet

  https://www.virke.no/bransjeartikler/innspill-til-horing---rapport-kunnskapssektoren-sett-utenfra/
 4. Fagbrev på jobb.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/fagbrev-pa-jobb.pdf
 5. Forslag til endringer i opplæringsloven (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

 6. Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/forskrifter-om-rammeplan-for-femarige-grunnskolelarerutdanninger.pdf
 7. MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/mooc-til-norge.-nye-digitale-laringsformer-i-hoyere-utdanning.pdf
 8. Tilleggsmelding til statsbudsjettet 2014 - kunnskapsdepartementet (pdf)

  13-28145 1 Notat Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 08.11.2013 Sak Notat til høring Statsbudsjettet 2014 Kunnskapsdepartementet

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/tilleggsmelding-til-statsbudsjettet-2014---kunnskapsdepartementet.pdf

Vis flere