Kompetansepolitikk

22 treff på "Kompetansepolitikk"

 1. Høringsuttalelse til ny fagskolelov 27.september 2017.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horingsuttalelse-til-ny-fagskolelov-27.september-2017.pdf
 2. Nasjonale retningslinjer for praktisk pedagogisk utdanning - allmennfag.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/nasjonale-retningslinjer-for-praktisk-pedagogisk-utdanning---allmennfag.pdf
 3. Fagbrev på jobb.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/fagbrev-pa-jobb.pdf
 4. MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/mooc-til-norge.-nye-digitale-laringsformer-i-hoyere-utdanning.pdf
 5. Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren (pdf)

  15-11918 1 Notat Til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 21.04.2015 Sak Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/konsentrasjon-for-kvalitet---strukturreform-i-universitets--og-hoyskolesektoren.pdf
 6. NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/nou-2014-14-fagskolen---et-attraktivt-utdanningsvalg.pdf
 7. Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/forskrifter-om-rammeplan-for-femarige-grunnskolelarerutdanninger.pdf
 8. Forslag til endringer i opplæringsloven (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/forslag-til-endringer-i-opplaringsloven.pdf
 9. Hvordan sikre fremtidens kompetansebehov?

  Rapport om Norges fremtidige kunnskapsbehov levert i dag: Hvordan sikre fremtidens kompetansebehov? I dag (31.januar 2018) fikk Kunnskapsministeren overlevert den første rapporten om Norges

  https://www.virke.no/nyheter/hvordan-sikre-fremtidens-kompetansebehov/
 10. Statsbudsjettet 2015 Kunnskapsdepartementet (pdf)

  14-33068 1 Notat Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 17.10.2014 Sak Notat til høring Statsbudsjettet 2015 Kunnskapsdepartementet

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/statsbudsjettet-2015-kunnskapsdepartementet.pdf

Vis flere