Kontroll og overvåking

25 treff på "Kontroll og overvåking"

 1. Tyveri fra kassa og annen økonomisk kriminalitet

  Jus på en onsdag Tyveri fra kassa og annen økonomisk kriminalitet ​ Hvilke konsekvenser har det og hvordan kan du hindre at det skjer? For syvende gang har PwC gjennomført den bi-årlige

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/tyveri-fra-kassa-og-annen-okonomisk-kriminalitet/
 2. Ny Personvernforordning vedtatt i EU

  Jus på en onsdag Strengere krav til behandling av personopplysninger Nytt regelverk for virksomheters behandling av personopplysninger trer i kraft i mai 2018. Det nye regelverket fører

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ny-personvernforordning-vedtatt-i-eu/
 3. Innsyn i arbeidstakers e-post

  Jus på onsdag Innsyn i arbeidstakers e-post Utviklingen i arbeidslivet de siste årene har ført til at store deler av virksomhetenes kommunikasjon skjer ved bruk av e-post. Arbeidsgivere

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/innsyn-i-arbeidstakers-e-post/
 4. Virke anbefaler retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier

  Jus på onsdag Virke anbefaler retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier Bruk av sosiale medier som Facebook, Twitter, YouTube mv har blitt en del av hverdagen for mange, både

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/virke-anbefaler-retningslinjer-for-ansattes-bruk-av-sosiale-medier/
 5. Frokostmøte om de nye personvernreglene

  Frokostseminar Praktisk info De nye personvernreglene Neste år trer de nye personvernreglene i kraft. Dette medfører nye plikter og større ansvar for alle virksomheter som behandler

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/personvernreglene/
 6. Kameraovervåking og elektronisk kjørebok – nye og enklere regler

  Jus på en onsdag Kameraovervåking og elektronisk kjørebok – nye og enklere regler Personopplysningsforskriften er endret fra 1. januar 2017. Endringene vil lette det administrative

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/kameraovervaking-og-elektronisk-kjorebok--nye-og-enklere-regler/
 7. Arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers postkasse (pdf)

  Arbeidsgiver har adgang til å foreta innsyn i arbeidstakers e-postkasse etter personopplysningsforskriften kap. 9. Reglene gjelder tilsvarende for arbeidsgivers adgang til innsyn i arbeidstakers

 8. Ny innsynsrett i lønnsopplysninger

  Jus på en onsdag Ny innsynsrett i lønnsopplysninger ​Ansatte kan fra 1. januar i år kreve innsyn i sine kollegaers lønn dersom de mistenker at arbeidsgiver diskriminerer ved

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ny-innsynsrett-i-lonnsopplysninger/
 9. Hva gjør du når Miljødirektoratet kommer på tilsyn?

  Hvor kan jeg finne informasjon? www.miljodirektoratet.no har nyheter, forskrifter og miljøinformasjon fra Miljødirektoratet www.miljodirektoratet.no/kjemikalieveileder - veileder for importører

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/hva-gjor-du-nar-miljodirektoratet-kommer-pa-tilsyn/

Vis flere