Kontroll og overvåking

17 treff på "Kontroll og overvåking"

 1. Innsyn i arbeidstakers e-post

  Jus på onsdag Innsyn i arbeidstakers e-post Utviklingen i arbeidslivet de siste årene har ført til at store deler av virksomhetenes kommunikasjon skjer ved bruk av e-post. Arbeidsgivere

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/innsyn-i-arbeidstakers-e-post/
 2. Tyveri fra kassa og annen økonomisk kriminalitet

  Jus på en onsdag Tyveri fra kassa og annen økonomisk kriminalitet ​ Hvilke konsekvenser har det og hvordan kan du hindre at det skjer? For syvende gang har PwC gjennomført den bi-årlige

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/tyveri-fra-kassa-og-annen-okonomisk-kriminalitet/
 3. Virke anbefaler retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier

  Jus på onsdag Virke anbefaler retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier Bruk av sosiale medier som Facebook, Twitter, YouTube mv har blitt en del av hverdagen for mange, både

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/virke-anbefaler-retningslinjer-for-ansattes-bruk-av-sosiale-medier/
 4. Ny Personvernforordning vedtatt i EU

  Jus på en onsdag Strengere krav til behandling av personopplysninger Nytt regelverk for virksomheters behandling av personopplysninger trer i kraft i mai 2018. Det nye regelverket fører

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ny-personvernforordning-vedtatt-i-eu/
 5. Arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers postkasse (pdf)

  Arbeidsgiver har adgang til å foreta innsyn i arbeidstakers e-postkasse etter personopplysningsforskriften kap. 9. Reglene gjelder tilsvarende for arbeidsgivers adgang til innsyn i arbeidstakers

  https://www.virke.no/globalassets/lovverk-og-radgivning/dokumenter-faktaark/arbeidsgivers-innsyn-i-arbeidstakers-postkasse.pdf
 6. Kameraovervåking og elektronisk kjørebok – nye og enklere regler

  Jus på en onsdag Kameraovervåking og elektronisk kjørebok – nye og enklere regler Personopplysningsforskriften er endret fra 1. januar 2017. Endringene vil lette det administrative

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/kameraovervaking-og-elektronisk-kjorebok--nye-og-enklere-regler/
 7. Arbeidsgivers adgang til å innføre kontrolltiltak i virksomheten (pdf)

  Arbeidsgivers adgang til å innføre kontrolltiltak er regulert i arbeidsmiljøloven kap. 9. Personopplysningsloven regulerer arbeidsgivers behandling av opplysninger om arbeidstakere

  https://www.virke.no/globalassets/lovverk-og-radgivning/dokumenter-faktaark/arbeidsgivers-adgang-til-a-innfore-kontrolltiltak-i-virksomheten.pdf
 8. Kan arbeidsgiver kreve politiattest ved ansettelse?

  Kan arbeidsgiver kreve politiattest ved ansettelse? ​ Virke blir fra tid til annen kontaktet med spørsmål om man ved ansettelse kan kreve at søker fremlegger politiattest (vandelsattest).

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/kan-arbeidsgiver-kreve-politiattest-ved-ansettelse/
 9. Arbeidstakeres rett til innsyn i personalmappen

  Jus på onsdag Arbeidstakeres rett til innsyn i personalmappen Alle arbeidstakere er som regel registrert i en personalmappe. Personalmappen dokumenterer arbeidstakerens arbeidsforhold.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/arbeidstakeres-rett-til-innsyn-i-personalmappen/

Vis flere