Kontroll og overvåking

12 treff på "Kontroll og overvåking"

 1. Virke anbefaler retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier

  Jus på onsdag Virke anbefaler retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier Bruk av sosiale medier som Facebook, Twitter, YouTube mv har blitt en del av hverdagen for mange, både

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/virke-anbefaler-retningslinjer-for-ansattes-bruk-av-sosiale-medier/
 2. Tyveri fra kassa og annen økonomisk kriminalitet

  Jus på en onsdag Tyveri fra kassa og annen økonomisk kriminalitet ​ Hvilke konsekvenser har det og hvordan kan du hindre at det skjer? For syvende gang har PwC gjennomført den bi-årlige

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/tyveri-fra-kassa-og-annen-okonomisk-kriminalitet/
 3. Innsyn i arbeidstakers e-post

  Jus på onsdag Innsyn i arbeidstakers e-post Utviklingen i arbeidslivet de siste årene har ført til at store deler av virksomhetenes kommunikasjon skjer ved bruk av e-post. Arbeidsgivere

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/innsyn-i-arbeidstakers-e-post/
 4. Arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers postkasse (pdf)

  Arbeidsgiver har adgang til å foreta innsyn i arbeidstakers e-postkasse etter personopplysningsforskriften kap. 9. Reglene gjelder tilsvarende for arbeidsgivers adgang til innsyn i arbeidstakers

  https://www.virke.no/globalassets/lovverk-og-radgivning/dokumenter-faktaark/arbeidsgivers-innsyn-i-arbeidstakers-postkasse.pdf
 5. Arbeidstakeres rett til innsyn i personalmappen

  Jus på onsdag Arbeidstakeres rett til innsyn i personalmappen Alle arbeidstakere er som regel registrert i en personalmappe. Personalmappen dokumenterer arbeidstakerens arbeidsforhold.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/arbeidstakeres-rett-til-innsyn-i-personalmappen/
 6. Kan arbeidsgiver kreve politiattest ved ansettelse?

  Kan arbeidsgiver kreve politiattest ved ansettelse? ​ Virke blir fra tid til annen kontaktet med spørsmål om man ved ansettelse kan kreve at søker fremlegger politiattest (vandelsattest).

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/kan-arbeidsgiver-kreve-politiattest-ved-ansettelse/
 7. Ny forskrift om kameraovervåking

  Relevante artikler Når er det lov med kameraovervåking? Forskrift om kameraovervåking Ny forskrift om kameraovervåkning Arbeids- og sosialdepartementet har kunngjort en ny forskrift

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/ny-forskrift-om-kameraovervaking/
 8. Arbeidsgivers adgang til å innføre kontrolltiltak i virksomheten (pdf)

  Arbeidsgivers adgang til å innføre kontrolltiltak er regulert i arbeidsmiljøloven kap. 9. Personopplysningsloven regulerer arbeidsgivers behandling av opplysninger om arbeidstakere

  https://www.virke.no/globalassets/lovverk-og-radgivning/dokumenter-faktaark/arbeidsgivers-adgang-til-a-innfore-kontrolltiltak-i-virksomheten.pdf
 9. Hvordan håndtere rus på arbeidsplassen?

  Jus på en onsdag Hvordan håndtere rus på arbeidsplassen? Rus på arbeidsplassen kan være et stort problem for mange arbeidsgivere. Her kan du lese om hvordan du som leder

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvordan-handtere-rus-pa-arbeidsplassen/
 10. Arbeidsgivers kameraovervåkning på arbeidsplassen (pdf)

  Det er en rekke plikter arbeidsgiver må være oppmerksom på før man innfører kameraovervåkning på arbeidsplassen. I det følgende gis en enkel oversikt over de

  https://www.virke.no/globalassets/lovverk-og-radgivning/dokumenter-faktaark/arbeidsgivers-kameraovervakning-pa-arbeidsplassen_2012.pdf

Vis flere