Kontroll og overvåking

1 treff på "Kontroll og overvåking"

  1. Kontroll og overvåking

    Kontroll og overvåking Temaet kontroll og overvåking i arbeidslivet dekker et vidt spekter av tiltak og problemstillinger.

    https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/kontroll-og-overvaking/