Kontroll og overvåking

20 treff på "Kontroll og overvåking"

 1. Virke anbefaler retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier

  Jus på onsdag Virke anbefaler retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier Bruk av sosiale medier som Facebook, Twitter, YouTube mv har blitt en del av hverdagen for mange, både

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/virke-anbefaler-retningslinjer-for-ansattes-bruk-av-sosiale-medier/
 2. Innsyn i arbeidstakers e-post

  Jus på onsdag Innsyn i arbeidstakers e-post Utviklingen i arbeidslivet de siste årene har ført til at store deler av virksomhetenes kommunikasjon skjer ved bruk av e-post. Arbeidsgivere

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/innsyn-i-arbeidstakers-e-post/
 3. Ny Personvernforordning vedtatt i EU

  Jus på en onsdag Strengere krav til behandling av personopplysninger Nytt regelverk for virksomheters behandling av personopplysninger trer i kraft i mai 2018. Det nye regelverket fører

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ny-personvernforordning-vedtatt-i-eu/
 4. Tyveri fra kassa og annen økonomisk kriminalitet

  Jus på en onsdag Tyveri fra kassa og annen økonomisk kriminalitet ​ Hvilke konsekvenser har det og hvordan kan du hindre at det skjer? For syvende gang har PwC gjennomført den bi-årlige

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/tyveri-fra-kassa-og-annen-okonomisk-kriminalitet/
 5. Frokostmøte om de nye personvernreglene

  Frokostseminar Praktisk info De nye personvernreglene Neste år trer de nye personvernreglene i kraft. Dette medfører nye plikter og større ansvar for alle virksomheter som behandler

  https://www.virke.no/bransjeartikler/personvernreglene/
 6. Kameraovervåking og elektronisk kjørebok – nye og enklere regler

  Jus på en onsdag Kameraovervåking og elektronisk kjørebok – nye og enklere regler Personopplysningsforskriften er endret fra 1. januar 2017. Endringene vil lette det administrative

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/kameraovervaking-og-elektronisk-kjorebok--nye-og-enklere-regler/
 7. Ny innsynsrett i lønnsopplysninger

  Jus på en onsdag Ny innsynsrett i lønnsopplysninger ​Ansatte kan fra 1. januar i år kreve innsyn i sine kollegaers lønn dersom de mistenker at arbeidsgiver diskriminerer ved

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ny-innsynsrett-i-lonnsopplysninger/
 8. Kan arbeidsgiver kreve politiattest ved ansettelse?

  Kan arbeidsgiver kreve politiattest ved ansettelse? ​ Virke blir fra tid til annen kontaktet med spørsmål om man ved ansettelse kan kreve at søker fremlegger politiattest (vandelsattest).

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/kan-arbeidsgiver-kreve-politiattest-ved-ansettelse/
 9. Arbeidstilsynets sanksjonsmuligheter

  Jus på en onsdag Arbeidstilsynets sanksjonsmuligheter Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at virksomheter følger arbeidsmiljølovens krav. Tilsynets kontroll kan foregå

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/arbeidstilsynets-sanksjonsmuligheter/

Vis flere