Landbruks- og matpolitikk

12 treff på "Landbruks- og matpolitikk"

 1. Endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk (PU) (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/endring-av-forskrift-om-satser-i-prisutjevningsordningen-for-melk-pu.pdf
 2. Kostholdsplan (pdf)

  Navn institusjon /organisasjon / privatperson Innspill Virke dagligvare og Coop Styrke faget Mat og helse Målgruppe for tiltaket: elever og lærere Begrunnelse for tiltak: God kunnskap

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/kostholdsplan.pdf
 3. Sjømat, NOU 2014:16 (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/sjomat-nou-2014-16.pdf
 4. Landbruks- og matpolitikk

  Landbruks- og matpolitikk Virke representerer mange virksomheter i dagligvarehandelen og verdikjeden for mat, og er opptatt av at virksomhetene får rammebetingelser som sikrer og øker

  https://www.virke.no/politikk/politiske-temaer/landbruks--og-matpolitikk/
 5. Søndagsåpne butikker (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/sondagsapent-butikker.pdf
 6. Endringer i alkoholregelverket (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/endringer-i-alkoholregelverket.pdf
 7. Høring om PU-ordningen for melk (pdf)

  12-32278 1 Notat Til LMD Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 03.12.2012 Sak Høringsmøte i LMD 3.12.2012 om PU-ordningen for melk Hovedorganisasjonen Virke representerer 16200 virksomheter,

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing-om-pu-ordningen-for-melk.pdf

Vis flere