Likebehandling

15 treff på "Likebehandling"

 1. Likebehandling

  Likebehandling Det er et omfattende regelverk som beskytter mot diskriminering i arbeidslivet. Diskrimineringsvernet er regulert gjennom likestillingsloven, arbeidsmiljøloven, diskriminerings-

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/likebehandling/
 2. Vikarbyrådirektivet

  Spørsmål? ​Har du spørsmål tilknyttet de nye reglene, ring vårt sentralbord på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett Vikarbyrådirektivet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-temaer/arbeidsmiljo-og-arbeidstid/vikarbyradirektivet/
 3. Graviditet og ansettelse

  Jus på onsdag Graviditet og ansettelse Det er ikke lov å spørre jobbsøkere om de er gravide eller om de planlegger å bli gravide, jf. likestillingsloven § 4 tredje

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/graviditet-og-ansettelse/
 4. Ta ansvar - motvirk sosial dumping

  Jus på en onsdag - ​Fakta om bestillers informasjon- og påseplikt Ta ansvar - motvirk sosial dumping Visste du at som bestiller av tjenester innen renhold, bygg, jordbruk og gartnerinæringene

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ta-ansvar---motvirk-sosial-dumping/
 5. Unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett (pdf)

  Høringssvar – unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og høringsnotat om forslag til unntak

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/unntak-fra-likebehandling-og-reglene-om-kollektiv-soksmalsrett.pdf
 6. Oppsigelsesvern ved svangerskap og/etter fødsel/adopsjon

  Finnes det et oppsigelsesvern ved svangerskap og/etter fødsel/adopsjon? Det hender at arbeidsgiver må si opp en arbeidstaker som er gravid eller er i foreldrepermisjon. Mange er usikre

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/oppsigelsesvern-ved-svangerskap-ogetter-fodseladopsjon/
 7. Fortrinnsrett for deltidsansatte – en begrensing i arbeidsgivers styringsrett

  Jus på en onsdag Fortrinnsrett for deltidsansatte – en begrensing i arbeidsgivers styringsrett ​ Utgangspunktet er at det hører til arbeidsgivers styringsrett å bestemme hvem som

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/fortrinnsrett-for-deltidsansatte--en-begrensing-i-arbeidsgivers-styringsrett/
 8. Tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne

  Jus på onsdag Tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne Arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven § 4-6 en særlig plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/tilrettelegging-for-arbeidstakere-med-redusert-arbeidsevne/
 9. Virke Trening fortsetter arbeidet med like konkurransevilkår i bransjen

  Løsning i Kippermoen-saken Virke Trening fortsetter arbeidet med like konkurransevilkår i bransjen Vi er glade for forlik i saken mellom det private treningssenteret Frisk3 og Vefsn kommune,

  https://www.virke.no/bransjer/trening/virke-trening-fortsetter-arbeidet-med-like-konkurransevilkar-i-bransjen/

Vis flere