Likebehandling

24 treff på "Likebehandling"

 1. Likebehandling

  Likebehandling Det er et omfattende regelverk som beskytter mot diskriminering i arbeidslivet. Diskrimineringsvernet er regulert gjennom likestillingsloven, arbeidsmiljøloven, diskriminerings-

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/likebehandling/
 2. Vikarbyrådirektivet

  Spørsmål? ​Har du spørsmål tilknyttet de nye reglene, ring vårt sentralbord på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett Vikarbyrådirektivet

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-temaer/arbeidsmiljo-og-arbeidstid/vikarbyradirektivet/
 3. Mer tjenestehandel i EØS

  Mer tjenestehandel i EØS Det er et uforløst potensial for sysselsetting og verdiskapning i det indre markedet i EU/EØS på tjenesteområdet. Virke støtter derfor et initiativ

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/mer-tjenestehandel-i-eos/
 4. Ny innsynsrett i lønnsopplysninger

  Jus på en onsdag Ny innsynsrett i lønnsopplysninger ​Ansatte kan fra 1. januar i år kreve innsyn i sine kollegaers lønn dersom de mistenker at arbeidsgiver diskriminerer ved

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ny-innsynsrett-i-lonnsopplysninger/
 5. Graviditet og ansettelse

  Jus på onsdag Graviditet og ansettelse Det er ikke lov å spørre jobbsøkere om de er gravide eller om de planlegger å bli gravide, jf. likestillingsloven § 4 tredje

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/graviditet-og-ansettelse/
 6. Oppsigelsesvern ved svangerskap og/etter fødsel/adopsjon

  Finnes det et oppsigelsesvern ved svangerskap og/etter fødsel/adopsjon? Det hender at arbeidsgiver må si opp en arbeidstaker som er gravid eller er i foreldrepermisjon. Mange er usikre

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/oppsigelsesvern-ved-svangerskap-ogetter-fodseladopsjon/
 7. Tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne

  Jus på onsdag Tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne Arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven § 4-6 en særlig plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/tilrettelegging-for-arbeidstakere-med-redusert-arbeidsevne/

Vis flere