Likebehandling

24 treff på "Likebehandling"

 1. Likebehandling

  Likebehandling Det er et omfattende regelverk som beskytter mot diskriminering i arbeidslivet. Diskrimineringsvernet er regulert gjennom likestillingsloven, arbeidsmiljøloven, diskriminerings-

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/likebehandling/
 2. Vikarbyrådirektivet

  Spørsmål? ​Har du spørsmål tilknyttet de nye reglene, ring vårt sentralbord på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett Vikarbyrådirektivet

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-temaer/arbeidsmiljo-og-arbeidstid/vikarbyradirektivet/
 3. Graviditet og ansettelse

  Jus på onsdag Graviditet og ansettelse Det er ikke lov å spørre jobbsøkere om de er gravide eller om de planlegger å bli gravide, jf. likestillingsloven § 4 tredje

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/graviditet-og-ansettelse/
 4. Mer tjenestehandel i EØS

  Mer tjenestehandel i EØS Det er et uforløst potensial for sysselsetting og verdiskapning i det indre markedet i EU/EØS på tjenesteområdet. Virke støtter derfor et initiativ

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/mer-tjenestehandel-i-eos/
 5. Ny innsynsrett i lønnsopplysninger

  Jus på en onsdag Ny innsynsrett i lønnsopplysninger ​Ansatte kan fra 1. januar i år kreve innsyn i sine kollegaers lønn dersom de mistenker at arbeidsgiver diskriminerer ved

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ny-innsynsrett-i-lonnsopplysninger/
 6. Ta ansvar - motvirk sosial dumping

  Jus på en onsdag - ​Fakta om bestillers informasjon- og påseplikt Ta ansvar - motvirk sosial dumping Visste du at som bestiller av tjenester innen renhold, bygg, jordbruk og gartnerinæringene

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ta-ansvar---motvirk-sosial-dumping/
 7. Diskriminering på grunn av seksuell orientering

  Jus på en onsdag Diskriminering på grunn av seksuell orientering Med diskriminering menes usaklig forskjellsbehandling som kan knyttes til et diskrimineringsgrunnlag. Vi har flere lover

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/diskriminering-pa-grunn-av-seksuell-orientering/
 8. Virke Trening fortsetter arbeidet med like konkurransevilkår i bransjen

  Løsning i Kippermoen-saken Virke Trening fortsetter arbeidet med like konkurransevilkår i bransjen Vi er glade for forlik i saken mellom det private treningssenteret Frisk3 og Vefsn kommune,

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/virke-trening-fortsetter-arbeidet-med-like-konkurransevilkar-i-bransjen/

Vis flere