Likebehandling

24 treff på "Likebehandling"

 1. Vikarbyrådirektivet

  Spørsmål? ​Har du spørsmål tilknyttet de nye reglene, ring vårt sentralbord på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett Vikarbyrådirektivet

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-temaer/arbeidsmiljo-og-arbeidstid/vikarbyradirektivet/
 2. Likebehandling

  Likebehandling Det er et omfattende regelverk som beskytter mot diskriminering i arbeidslivet. Diskrimineringsvernet er regulert gjennom likestillingsloven, arbeidsmiljøloven, diskriminerings-

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/likebehandling/
 3. Ny innsynsrett i lønnsopplysninger

  Jus på en onsdag Ny innsynsrett i lønnsopplysninger ​Ansatte kan fra 1. januar i år kreve innsyn i sine kollegaers lønn dersom de mistenker at arbeidsgiver diskriminerer ved

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ny-innsynsrett-i-lonnsopplysninger/
 4. Mer tjenestehandel i EØS

  Mer tjenestehandel i EØS Det er et uforløst potensial for sysselsetting og verdiskapning i det indre markedet i EU/EØS på tjenesteområdet. Virke støtter derfor et initiativ

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/mer-tjenestehandel-i-eos/
 5. Graviditet og ansettelse

  Jus på onsdag Graviditet og ansettelse Det er ikke lov å spørre jobbsøkere om de er gravide eller om de planlegger å bli gravide, jf. likestillingsloven § 4 tredje

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/graviditet-og-ansettelse/
 6. Virke Trening fortsetter arbeidet med like konkurransevilkår i bransjen

  Løsning i Kippermoen-saken Virke Trening fortsetter arbeidet med like konkurransevilkår i bransjen Vi er glade for forlik i saken mellom det private treningssenteret Frisk3 og Vefsn kommune,

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/virke-trening-fortsetter-arbeidet-med-like-konkurransevilkar-i-bransjen/
 7. Fortrinnsrett for deltidsansatte – en begrensing i arbeidsgivers styringsrett

  Jus på en onsdag Fortrinnsrett for deltidsansatte – en begrensing i arbeidsgivers styringsrett ​ Utgangspunktet er at det hører til arbeidsgivers styringsrett å bestemme hvem som

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/fortrinnsrett-for-deltidsansatte--en-begrensing-i-arbeidsgivers-styringsrett/

Vis flere