Likestilling og diskriminering

35 treff på "Likestilling og diskriminering"

 1. Viktig 2017-budsjett

  Viktig 2017-budsjett Vi står overfor nye økonomiske realiteter i tiden fremover og regjeringen er godt i gang med neste års statsbudsjett. Virke foreslår skattetiltak som fremmer

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/viktig-2017-budsjett/
 2. Arbeidsrettede tiltak (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

 3. Felles brev fra arbeidslivets parter til BLD (docx)

  Deres ref: 12/7597Oslo, Vår ref: / Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og høringsnotat om endringer i organiseringen av Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Virke

 4. NOU Arbeidsrettede tiltak (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

 5. Likestilling og diskriminering

  Likestilling og diskriminering Mobilisering av arbeidskraftsressursene er avgjørende for å møte virksomhetenes arbeidskraftsbehov fremover. Deltakelse i arbeidslivet er også viktig

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-temaer/likestilling-og-diskriminering/
 6. NOU 2011-18 Struktur for likestilling (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

 7. Vold og trussel om vold på arbeidsplassen (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

 8. Hvordan håndtere trakassering på arbeidsplassen?

  10 tips for håndtering av trakassering på arbeidsplassen Hvordan kan du best forebygge at trakassering skjer i din virksomhet? Og hva gjør du hvis ansatte melder fra om trakassering?

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/trakassering-pa-arbeidsplassen/

Vis flere