Lønn

70 treff på "Lønn"

 1. Bør det settes et tak for bonusutbetalingen?

  Bør det settes et tak for bonusutbetalingen? Uansett hvor grundig man arbeider med å utforme en bonusordning, vil uforutsette forhold kunne inntreffe. Hvis slike forhold medfører skyhøye

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/bor-det-settes-et-tak-for-bonusutbetalingen/
 2. Enighet i lønnsoppgjøret

  Lønnsoppgjøret 2013 Enighet i lønnsoppgjøret Virke kom tirsdag kveld til enighet med LO og YS om årets mellomoppgjør. Partene har ved forhandling nå lagt til grunn

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffnyheter/enighet-i-lonnsoppgjoret/
 3. Arbeidstid og lønn i påsken (pdf)

  Arbeidstid og lønn for påskeaften: Bedrifter som er bundet av Landsoverenskomsten HK/Virke: • Påskeaften er i utgangspunktet en fridag jf. overenskomstens punkt 2.10.4, med mindre ”bedriftsmessige

 4. Hvem omfattes av innholdet i en tariffavtale?

  Jus på en onsdag Hvem omfattes av innholdet i en tariffavtale? ​Når en virksomhet har blitt tariffbundet oppstår spørsmålet om hvorvidt det bare er deler av virksomheten

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvem-omfattes-av-innholdet-i-en-tariffavtale/
 5. Enighet i mellomoppgjøret innenfor helse, utdanning og kultur (HUK)

  Mellomoppgjøret 2017: Enighet i mellomoppgjøret innenfor helse, utdanning og kultur (HUK) Partene i lønnsforhandlingene innenfor HUK-området kom til enighet tirsdag 13. juni

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffnyheter/enighet-i-mellomoppgjoret-innenfor-helse-utdanning-og-kultur-huk2/
 6. Ansettelsesforholdet ved konkurs

  Ansettelsesforholdet ved konkurs ​ løpet av årets tre første måneder økte antall konkurser med 50 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Tallene viser også at

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ansettelsesforholdet-ved-konkurs/
 7. Hvordan beregne bonus?

  Hvordan beregne bonus? Utgangspunktet for beregning av bonus er at det finnes mål å arbeide mot. Det kan væreforhold knyttet til produktivitet, økonomi eller kvalitative mål

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvordan-beregne-bonus/
 8. Har tillitsvalgte rett til fri med lønn for å utføre tillitsvalgtsarbeid?

  Jus på en onsdag Har tillitsvalgte rett til fri med lønn for å utføre tillitsvalgtsarbeid? Hovedavtalen utgjør del 1 av alle tariffavtalene for alle tariffbundne medlemsvirksomheter

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/har-tillitsvalgte-rett-til-fri-med-lonn-for-a-utfore-tillitsvalgtsarbeid/
 9. Har arbeidstaker rett på fri med lønn i forbindelse med barns sykdom?

  Har arbeidstaker rett på fri med lønn i forbindelse med barns sykdom? Regler for dette er hjemlet i folketrygdlovens kapittel 9 (omsorgspenger) og arbeidsmiljøloven §12-9 (permisjon).

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/har-arbeidstaker-rett-pa-fri-med-lonn-i-forbindelse-med-barns-sykdom/
 10. Arbeidsgivers adgang til trekk i lønn

  Jus på onsdag Arbeidsgivers adgang til trekk i lønn Vi får en del henvendelser fra arbeidsgivere som lurer på hvilke muligheter de har til å foreta trekk i lønn og

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/arbeidsgivers-adgang-til-trekk-i-lonn/

Vis flere