Markedsføringsrett

5 treff på "Markedsføringsrett"

 1. Markedsføringsrett

  Markedsføringsrett Virkes forretningsadvokater gir bistand innen markedsføringsrett. Markedsføringsloven setter rammer for markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/markedsforingsrett/
 2. Klage på uønsket SMS-reklame

  Klage på uønsket SMS-reklame ​Mange personer har den siste tiden mottatt SMS om at de "kan vinne matvarer for kr 10 000 hvis de er raske" eller lignende meldinger. Logoen

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/klage-pa-uonsket-sms-reklame/
 3. Viktige endringer i markedsføringsloven

  Jus på en onsdag Viktige endringer i markedsføringsloven Fra 1.1.2018 er det skjedd flere endringer i markedsføringsloven som skal styrke forbrukervernet og som næringsdrivende

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/viktige-endringer-i-markedsforingsloven/
 4. Regjeringen foreslår strengere regler for telefonsalg

  Jus på en onsdag Regjeringen foreslår strengere regler for telefonsalg Uønsket telefonsalg topper klagestatistikken hos Forbrukerombudet. I et nytt lovforslag ønsker Regjeringen

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/regjeringen-foreslar-strengere-regler-for-telefonsalg/
 5. Villedende markedsføring

  Jus på en onsdag Villedende markedsføring ​ Det har den siste tiden vært mye fokus i media på villedende markedsføringer, og påstander fra Forbrukerombudet om villedende

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/villedende-markedsforing/