Markedsføringsrett

7 treff på "Markedsføringsrett"

 1. Markedsføringsrett

  Markedsføringsrett Virkes forretningsadvokater gir bistand innen markedsføringsrett. Markedsføringsloven setter rammer for markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/markedsforingsrett/
 2. Klage på uønsket SMS-reklame

  Klage på uønsket SMS-reklame ​Mange personer har den siste tiden mottatt SMS om at de "kan vinne matvarer for kr 10 000 hvis de er raske" eller lignende meldinger. Logoen

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/klage-pa-uonsket-sms-reklame/
 3. Bruk av før og nå priser i markedsføringen

  Jus på onsdag Bruk av før og nå priser i markedsføringen 23. januar 2009 fattet Markedsrådet vedtak som på noen sentrale punkter endrer tidligere vurderinger av hva

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/bruk-av-for-og-na-priser-i-markedsforingen/
 4. Viktige endringer i markedsføringsloven

  Jus på en onsdag Viktige endringer i markedsføringsloven Fra 1.1.2018 er det skjedd flere endringer i markedsføringsloven som skal styrke forbrukervernet og som næringsdrivende

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/viktige-endringer-i-markedsforingsloven/
 5. Regjeringen foreslår strengere regler for telefonsalg

  Jus på en onsdag Regjeringen foreslår strengere regler for telefonsalg Uønsket telefonsalg topper klagestatistikken hos Forbrukerombudet. I et nytt lovforslag ønsker Regjeringen

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/regjeringen-foreslar-strengere-regler-for-telefonsalg/
 6. Telefonsalg viktig for næringsdrivende og frivillig sektor

  Telefonsalg viktig for næringsdrivende og frivillig sektor ​Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet evaluerer markedsføringslovens bestemmelser om telefonsalg. Virke og Nordma

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/telefonsalg-viktig-for-naringsdrivende-og-frivillig-sektor/
 7. Villedende markedsføring

  Jus på en onsdag Villedende markedsføring ​ Det har den siste tiden vært mye fokus i media på villedende markedsføringer, og påstander fra Forbrukerombudet om villedende

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/villedende-markedsforing/