Miljø

44 treff på "Miljø"

 1. Oslo miljøpris 2014

  Nominer kandidat Oslo miljøpris 2014 Hvem fortjener Oslo miljøpris 2014? Juryen søker kandidater som har tenkt nytt, skapt resultater eller gjort en innsats for Oslomiljøet.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/samfunnsansvar-miljo/oslo-miljopris-2014/
 2. Virkes 10 miljøråd

  Virkes 10 miljøråd

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/samfunnsansvar-miljo/virkes-10-miljorad/
 3. Tar klimadebatten inn i bedriftene

  Arbeidslivets klimauke er et unikt prosjekt, hvor hele det norske arbeidslivet står sammen for å bidra til klimaarbeidet. Mandag ble det sparket i gang fra Kulturhuset i Oslo. – Kaffe

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/tar-klimadebatten-inn-i-bedriftene/
 4. Selger du produkter som inneholder farlige stoffer?

  Selger du produkter som inneholder farlige stoffer? Alle kjemikalier med gamle faremerker skal være ute av butikkhyllene 1. juni 2017. Fra 1. juni 2017 må alle farlige stoffer og stoffblandinger

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/selger-du-produkter-som-inneholder-farlige-stoffer/
 5. Sirkulær økonomi for nettbutikker e-vekst

  Hva betyr sirkulær økonomi for norske nettbutikker? I likhet med all annen handelsvirksomhet, må også nettbutikkene omstille seg til en sirkulær økonomi. Hva vil dette

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/sirkular-okonomi-for-nettbutikker-e-vekst/
 6. Regjeringen lytter til oss – Matvett får beholde støtten

  Kampen mot matsvinn fortsetter Etter sterk kritikk fra Virke og NHO Mat og drikke, har klimaminister Vidar Helgesen nå lovet at bransjesammenslutningen Matvett fortsatt skal få penger fra

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/regjeringen-lytter-til-oss--matvett-far-beholde-stotten/
 7. Regjeringen sier ja til handelens plastposefond

  Regjeringen ved klima- og miljøminister Vidar Helgesen gir sin tilslutning til etablering av Handelens miljøfond. Det innebærer at statlig avgift på plastposer unngås. –

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/regjeringen-sier-ja-til-handelens-plastposefond/
 8. Høring om Klimalov.pdf (pdf)

  VIRKES SVAR PÅ HØRING OM KLIMALOV Hovedorganisasjonen Virke representerer over 20 000 virksomheter med 220000 ansatte. Virke er opptatt av at alle virksomheter og alle næringer

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing-om-klimalov.pdf
 9. Kommunikasjonskurs om etisk handel

  Kommunikasjonskurs om etisk handel Etisk handel er svært viktig for mange av Virkes medlemmer, og det stilles stadig tydeligere forventninger til åpen kommunikasjon rundt arbeidsforhold

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/samfunnsansvar-miljo/kommunikasjonskurs-om-etisk-handel/
 10. Miljødirektoratet mot sjødeponi i Førdefjorden

  Miljødirektoratet mot sjødeponi i Førdefjorden ​Reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim mener det er gledelig at Miljødirektoratet støtter innsigelsene mot deponering

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/miljodirektoratet-mot-sjodeponi-i-fordefjorden/

Vis flere