Miljø

68 treff på "Miljø"

 1. Oslo miljøpris 2014

  Nominer kandidat Oslo miljøpris 2014 Hvem fortjener Oslo miljøpris 2014? Juryen søker kandidater som har tenkt nytt, skapt resultater eller gjort en innsats for Oslomiljøet.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/samfunnsansvar-miljo/oslo-miljopris-2014/
 2. Høring om Klimalov.pdf (pdf)

  VIRKES SVAR PÅ HØRING OM KLIMALOV Hovedorganisasjonen Virke representerer over 20 000 virksomheter med 220000 ansatte. Virke er opptatt av at alle virksomheter og alle næringer

 3. Virkes 10 miljøråd

  Virkes 10 miljøråd

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/samfunnsansvar-miljo/virkes-10-miljorad/
 4. Bra om grønn konkurransekraft

  Bra om grønn konkurransekraft ​Virke hilser rapporten fra Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft velkommen, og mener den legger til rette for en ny giv i norsk miljøpolitikk. Varehandelen

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/bra-om-gronn-konkurransekraft/
 5. HMS Biblioteket

  Etableringsavgift Det tilkommer en etableringsavgift på kr. 2000,- ved førstegangskjøp. HMS-Biblioteket HMS-Biblioteket er en nyttig portal som gir deg som er HMS ansvarlig, daglig

  https://www.virke.no/tjenester/hms-biblioteket/
 6. Sirkulær økonomi for nettbutikker e-vekst

  Hva betyr sirkulær økonomi for norske nettbutikker? I likhet med all annen handelsvirksomhet, må også nettbutikkene omstille seg til en sirkulær økonomi. Hva vil dette

  https://www.virke.no/bransjeartikler/sirkular-okonomi-for-nettbutikker-e-vekst/
 7. Selger du produkter som inneholder farlige stoffer?

  Selger du produkter som inneholder farlige stoffer? Alle kjemikalier med gamle faremerker skal være ute av butikkhyllene 1. juni 2017. Fra 1. juni 2017 må alle farlige stoffer og stoffblandinger

  https://www.virke.no/bransjeartikler/selger-du-produkter-som-inneholder-farlige-stoffer/
 8. Grunnavgiften for drikkevareemballasje erstattes ikke med grønn løsning

  Statsbudsjett 2018 Grunnavgiften for drikkevareemballasje erstattes ikke med grønn løsning – Det er skuffende at regjeringen vender tommelen ned for å legge om avgiften på drikkevareemballasje

  https://www.virke.no/bransjeartikler/grunnavgiften-for-drikkevareemballasje-erstattes-ikke-med-gronn-losning/
 9. Regjeringen lytter til oss – Matvett får beholde støtten

  Kampen mot matsvinn fortsetter Etter sterk kritikk fra Virke og NHO Mat og drikke, har klimaminister Vidar Helgesen nå lovet at bransjesammenslutningen Matvett fortsatt skal få penger fra

  https://www.virke.no/bransjeartikler/regjeringen-lytter-til-oss--matvett-far-beholde-stotten/
 10. Grønn avgift under falskt flagg

  En del av årsaken til at nordmenn reiser over grensen for å handle, er en såkalt miljøavgift som gjør norske drikkevarer dyrere – uten å ha noe som helst miljøeffekt.

  https://www.virke.no/bransjeartikler/gronn-avgift-under-falskt-flagg/

Vis flere