Nyhet

1216 treff på "Nyhet"

 1. Luksusfella

  Virke etterlyser tiltak Norge på vei inn i luksusfellen I år henter staten 1 av 7 kroner fra oljefondet for å dekke offentlig utgifter. Administrerende direktør Vibeke Hammer

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/luksusfella/
 2. Lettere for små- og mellomstore bedrifter å få lån

  Lettere for små- og mellomstore bedrifter å få lån Gladnyhet for små og mellomstore bedrifter! Regjeringen vil gjøre det lettere å få lån i banken. Regjeringen

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/lettere-for-sma--og-mellomstore-bedrifter-a-fa-lan/
 3. Office X – næringslivets svar på SKAM

  I næringslivets nye storsatsing Office X, skal fire ungdommer ansettes for å utforske og fortelle historien om norsk velstand og verdiskapning. Prosjektet er blitt kalt "næringslivets

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/office-x--naeringslivets-svar-pa-skam/
 4. - Det må bli mer attraktivt å investere i næringsvirksomhet

  – Det må bli mer attraktivt å investere i næringsvirksomhet – For hvert år vi opprettholder en særnorsk høy formuesskatt på arbeidende kapital går glipp av

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/--det-ma-bli-mer-attraktivt-a-investere-i-naringsvirksomhet/
 5. Fem råd for en delingsøkonomi som virker

  Fem råd for en delingsøkonomi som virker Delingsøkonomien kan bidra til nye arbeidsplasser. Virke gir her politikere og næringsliv fem tips for at de kan legge til rette for at

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/delingsokonomi-gir-naringslivet-nye-muligheter/
 6. Sammen om raskere integrering av flyktninger

  Sammen om raskere integrering av flyktninger Oslo kommune, Hovedorganisasjonen Virke og YS har tatt Regjeringens hurtigspor i egne hender, og har sammen med en rekke virksomheter organisert et

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/sammen-om-raskere-integrering-av-flyktninger/
 7. Virke-seier for endring i postloven

  Virke-seier for endring i postloven Virkes kamp for rettferdige konkurransevilkår fører frem. Nå endrer regjeringen postloven. Samferdselsdepartementet endrer postloven slik at sonenøkler

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/virke-seier-for-endring-i-postloven/
 8. Bra om grønn konkurransekraft

  Bra om grønn konkurransekraft ​Virke hilser rapporten fra Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft velkommen, og mener den legger til rette for en ny giv i norsk miljøpolitikk. Varehandelen

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/bra-om-gronn-konkurransekraft/
 9. Forventer at regjeringen følger opp aksjelovutvalgets anbefalinger

  Forventer at regjeringen følger opp aksjelovutvalgets anbefalinger ​Aksjelovutvalget la forrige uke frem sine anbefalinger til hvordan selskapslovgivningen kan endres for å bidra

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/forventer-at-regjeringen-folger-opp-aksjelovutvalgets-anbefalinger-/
 10. Brexit skaper usikkerhet for næringslivet

  Brexit skaper usikkerhet for næringslivet ​Brexit står høyt på den politiske dagsorden og er en sak Virke jobber mye med. Brexit skaper usikkerhet i næringslivet, og særlig for

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/brexit-skaper-usikkerhet-for-naringslivet/

Vis flere