Offentlige anskaffelser

47 treff på "Offentlige anskaffelser"

 1. Frittstående hoteller ekskluderes fra offentlige anbudskonkurranser

  Det offentlige kjøper varer og tjenester fra privat næringsliv for hundrevis av milliarder i året og innkjøpsomfaget gir enorm markedsmakt. Da er det uheldig at konkurransehemmende

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/frittstaende-hoteller-ekskluderes-fra-offentlige-anbudskonkurranser/
 2. Samfunnøkonomiske gevinster Callsenter

  Ny rapport fra Virke: Store samfunnsøkonomiske gevinster i å velge callsentre Norske offentlige virksomheter kan spare 120 millioner kroner i året ved å bruke private callsentre

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/samfunnokonomiske-gevinster-callsenter/
 3. Nye innkjøpsforskrifter - Virke tar grep for å sikre konkurransen

  Nye innkjøpsforskrifter - Virke tar grep for å sikre konkurransen ​Regjeringen kom nylig med nye og endrede regler for offentlige anskaffelser. Vi omtaler her de viktigste endringene for

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/nye-innkjopsforskrifter---virke-tar-grep-for-a-sikre-konkurransen/
 4. God veileder om offentlige anskaffelser

  God veileder om offentlige anskaffelser Endelig er veilederen i offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester ute. - Vi er godt fornøyd med at det i veilederen er et tydelig ønske

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/god-veileder-om-offentlige-anskaffelser/
 5. Viktig 2017-budsjett

  Viktig 2017-budsjett Vi står overfor nye økonomiske realiteter i tiden fremover og regjeringen er godt i gang med neste års statsbudsjett. Virke foreslår skattetiltak som fremmer

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/viktig-2017-budsjett/
 6. Samfunnsøkonomiske gevinster innen hjemmetjenester

  Ny rapport fra Virke: Store samfunnsøkonomiske gevinster innen hjemmetjenester Å slippe til flere ideelle og andre private handler både om effektivisering og innovasjon. Oslo Economics

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/samfunnsokonomiske-gevinster-innen-hjemmetjenester/
 7. Digitalt veikart

  Samarbeid for digitalisering Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer. Både privat og offentlig sektor står overfor store utfordringer innen

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/digitalt-veikart
 8. Virkes innspill til ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser

  Virkes innspill: Stortingsmelding om offentlige anskaffelser I et innspill til stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser som kommer våren 2018, peker Virke særlig på behovet

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/virkes-innspill-til-ny-stortingsmelding-om-offentlige-anskaffelser/

Vis flere