Offentlige anskaffelser

20 treff på "Offentlige anskaffelser"

 1. Virkes innspill til Stortingsmelding om offentlige anskaffelser.pdf (pdf)

  VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen Virke organiserer 20 000 virksomheter fordelt på 250 bransjer innen handel og tjenesteytende næringer.

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/brev/virkes-innspill-til-stortingsmelding-om-offentlige-anskaffelser.pdf
 2. Nå blir det enklere å få erstatning etter feil i anbudskonkurranser

  Offentlige anskaffelser: Nå blir det enklere å få erstatning etter feil i anbudskonkurranser Har man rett til erstatning dersom oppdragsgiver har begått feil i en anbudskonkurranse?

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/na-blir-det-enklere-a-fa-erstatning-etter-feil-i-anbudskonkurranser/
 3. Stort potensial ved å åpne for flere ideelle/private sykehjemstjenester

  Ny rapport: Stort potensial ved å åpne for flere ideelle/private sykehjemstjenester En rapport Oslo Economics har utarbeidet for Virke synliggjør verdiene ved bruk av ideelle og andre

  https://www.virke.no/bransjer/virke-ideell-og-frivillighet/apne-for-flere-ideelle-og-andre-private-sykehjemstjenester/
 4. Offentlige anskaffelser

  Større markeder for privat tjenesteproduksjon Regjeringens arbeidsgruppe for like konkurransevilkår: Regler for off. anskaffelser og innkjøpskompetanse Offentlig sektor og næringslivet Virke

  https://www.virke.no/politikk/offentlige-anskaffelser/
 5. Offentlige anskaffelser: Innsynsrett

  Jus på onsdag Offentlige anskaffelser: Innsynsrett Har bedriften din innlevert tilbud i en offentlig anbudskonkurranse må man være oppmerksom på at andre har vidtgående

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/offentlige-anskaffelser-innsynsrett/

Vis flere