Offentlige anskaffelser

21 treff på "Offentlige anskaffelser"

 1. Offentlige anskaffelser

  Større markeder for privat tjenesteproduksjon Regjeringens arbeidsgruppe for like konkurransevilkår: Regler for off. anskaffelser og innkjøpskompetanse Offentlig sektor og næringslivet Virke

  https://www.virke.no/politikk/offentlige-anskaffelser/
 2. Nå blir det enklere å få erstatning etter feil i anbudskonkurranser

  Offentlige anskaffelser: Nå blir det enklere å få erstatning etter feil i anbudskonkurranser Har man rett til erstatning dersom oppdragsgiver har begått feil i en anbudskonkurranse?

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/na-blir-det-enklere-a-fa-erstatning-etter-feil-i-anbudskonkurranser/
 3. Revidert nasjonalbudsjett 2014 (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/revidert-nasjonalbudsjett-2014.pdf
 4. Virkes innspill til Stortingsmelding om offentlige anskaffelser.pdf (pdf)

  VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen Virke organiserer 20 000 virksomheter fordelt på 250 bransjer innen handel og tjenesteytende næringer.

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/brev/virkes-innspill-til-stortingsmelding-om-offentlige-anskaffelser.pdf
 5. Offentlige anskaffelser: Innsynsrett

  Jus på onsdag Offentlige anskaffelser: Innsynsrett Har bedriften din innlevert tilbud i en offentlig anbudskonkurranse må man være oppmerksom på at andre har vidtgående

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/offentlige-anskaffelser-innsynsrett/

Vis flere