Oppsigelse og avskjed

130 treff på "Oppsigelse og avskjed"

 1. Siden en planlagt masseoppsigelse tidligst får virkning 30 dager etter at NAV er underrettet. Hva med arbeidstakere med kortere oppsigelsestid enn 30 dager?

  Siden en planlagt masseoppsigelse tidligst får virkning 30 dager etter at NAV er underrettet. Hva med arbeidstakere med kortere oppsigelsestid enn 30 dager? En arbeidstaker med kortere

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/siden-en-planlagt-masseoppsigelse-tidligst-far-virkning-30-dager-etter-at-nav-er-underrettet.-hva-med-arbeidstakere-med-kortere-oppsigelsestid-enn-30-dager/
 2. Kan det informeres i virksomheten om at arbeidstaker er suspendert?

  Kan det informeres i virksomheten om at arbeidstaker er suspendert? Utgangspunktet er at arbeidsgiver bør være svært varsom med å suspendere en arbeidstaker fra stillingen sin.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/kan-det-informeres-i-virksomheten-om-at-arbeidstaker-er-suspendert/
 3. Avskjed (dotx)

  Avskjed

  https://www.virke.no/globalassets/kompetanseutvikling-materiell/opphor-i-arbeidsforhold/avskjed---1012.dotx
 4. Oppsigelse (dotx)

  Oppsigelse

  https://www.virke.no/globalassets/kompetanseutvikling-materiell/opphor-i-arbeidsforhold/oppsigelse---1089.dotx
 5. Hvor lenge kan en advarsel oppbevares

  Hvor lenge kan en advarsel oppbevares Dette må avgjøres etter en konkret vurdering. En advarsel skal oppbevares så lenge det anses nødvendig. Normalt vil dette være så

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-lenge-kan-en-advarsel-oppbevares/
 6. Hvis arbeidstager blir avskjediget, har vedkommende rett til attest?

  Hvis arbeidstager blir avskjediget, har vedkommende rett til attest? Ja, det har arbeidstaker krav på, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunn påføre at arbeidstaker

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvis-arbeidstager-blir-avskjediget-har-vedkommende-rett-til-attest/
 7. Hva kan være en avskjedsgrunn?

  Hva kan være en avskjedsgrunn? Eksempler på avskjedsgrunner kan være: Økonomiske misligheter Klart brudd på lojalitetsplikten Ordrenekt Alkoholmisbruk Deltagelse i ulovlig

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-kan-vare-en-avskjedsgrunn/

Vis flere