Oppsigelse og avskjed

142 treff på "Oppsigelse og avskjed"

 1. Hvis arbeidstager blir avskjediget, har vedkommende rett til attest?

  Hvis arbeidstager blir avskjediget, har vedkommende rett til attest? Ja, det har arbeidstaker krav på, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunn påføre at arbeidstaker

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvis-arbeidstager-blir-avskjediget-har-vedkommende-rett-til-attest/
 2. Kan det informeres i virksomheten om at arbeidstaker er suspendert?

  Kan det informeres i virksomheten om at arbeidstaker er suspendert? Utgangspunktet er at arbeidsgiver bør være svært varsom med å suspendere en arbeidstaker fra stillingen sin.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/kan-det-informeres-i-virksomheten-om-at-arbeidstaker-er-suspendert/
 3. Har arbeidstaker krav på attest når vedkommende er avskjediget?

  Har arbeidstaker krav på attest når vedkommende er avskjediget? Ja, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunn opplyse i attesten at arbeidstaker er avskjediget.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/har-arbeidstaker-krav-pa-attest-nar-vedkommende-er-avskjediget/
 4. Hva kan være en avskjedsgrunn?

  Hva kan være en avskjedsgrunn? Eksempler på avskjedsgrunner kan være: Økonomiske misligheter Klart brudd på lojalitetsplikten Ordrenekt Alkoholmisbruk Deltagelse i ulovlig

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-kan-vare-en-avskjedsgrunn/
 5. Hva hvis arbeidstaker er uenig i at det gis en advarsel?

  Hva hvis arbeidstaker er uenig i at det gis en advarsel? ​ Det er arbeidsgiver som bestemmer om det skal gis en advarsel eller ikke. Dette ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Arbeidstaker

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-hvis-arbeidstaker-er-uenig-i-at-det-gis-en-advarsel/
 6. Hvor lenge kan en advarsel oppbevares

  Hvor lenge kan en advarsel oppbevares Dette må avgjøres etter en konkret vurdering. En advarsel skal oppbevares så lenge det anses nødvendig. Normalt vil dette være så

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-lenge-kan-en-advarsel-oppbevares/
 7. Hvordan går man frem når man vurderer å suspendere en arbeidstaker?

  Hvordan går man frem når man vurderer å suspendere en arbeidstaker? Disse saksbehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven skal følges: Suspensjonen skal så langt som mulig

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvordan-gar-man-frem-nar-man-vurderer-a-suspendere-en-arbeidstaker/

Vis flere