Oppsigelse og avskjed

72 treff på "Oppsigelse og avskjed"

 1. Oppsigelse og avskjed

  Oppsigelse og avskjed Ved oppsigelse fra arbeidsgiverens side kreves at oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidsgiverens, virksomhetens eller den ansattes forhold.  Arbeidsmiljøloven  har

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/oppsigelse-og-avskjed/
 2. Oppsigelse i prøvetiden

  Jus på en onsdag Oppsigelse i prøvetiden Når arbeidsgiver skal ansette en ny person i virksomheten, er det viktig at den som ansettes har nødvendig faglig dyktighet og pålitelighet,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/oppsigelse-i-provetiden/
 3. Hva er konsekvensene av ikke å følge formkravene ved oppsigelse?

  Jus på en onsdag Hva er konsekvensene av ikke å følge formkravene ved oppsigelse? Arbeidsgiver kan av ulike årsaker ha behov for å få avsluttet et arbeidsforhold. I

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hva-er-konsekvensene-av-ikke-a-folge-formkravene-ved-oppsigelse/
 4. Ansettelsesforholdet ved konkurs

  Ansettelsesforholdet ved konkurs ​ løpet av årets tre første måneder økte antall konkurser med 50 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Tallene viser også at

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ansettelsesforholdet-ved-konkurs/
 5. Nedbemanning - arbeidsgivers plikt til å foreta en interesseavveining

  Jus på onsdag Nedbemanning - arbeidsgivers plikt til å foreta en interesseavveining Før nedbemanning kan gjennomføres har arbeidsgiver en plikt etter arbeidsmiljøloven til

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/nedbemanning---arbeidsgivers-plikt-til-a-foreta-en-interesseavveining/
 6. Tvist om saklig oppsigelse/avskjed

  Jus på onsdag Tvist om saklig oppsigelse/avskjed Arbeidsgivere finner det i enkelte tilfeller nødvendig å gå til oppsigelse eller avskjed av arbeidstakere, og det er i så

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/tvist-om-saklig-oppsigelseavskjed/
 7. Drøftingsplikt i forbindelse med omstilling og nedbemanning

  Jus på onsdag Drøftingsplikt i forbindelse med omstilling og nedbemanning Vi skal i det følgende gi en kort oversikt over de bestemmelser i lov og avtaleverk som regulerer arbeidsgivers

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/droftingsplikt-i-forbindelse-med-omstilling-og-nedbemanning/
 8. Formkrav ved avskjed

  Jus på en onsdag Formkrav ved avskjed Når arbeidsgiver skal gi en arbeidstaker avskjed gjelder bestemte formkrav. I det følgende gis en kort oversikt over de krav en virksomhet må

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/formkrav-ved-avskjed/
 9. Bruk av advarsler i arbeidsforhold

  Jus på en onsdag Bruk av advarsler i arbeidsforhold ​ Advarsel er en disiplinær reaksjonsform som arbeidsgiver kan bruke overfor en ansatt som ikke overholder sine plikter etter arbeidsavtalen

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/bruk-av-advarsler-i-arbeidsforhold/

Vis flere