Økonomi

17 treff på "Økonomi"

 1. Hvor lenge kan en revisor tjenestegjøre i et aksjeselskap?

  Hvor lenge kan en revisor tjenestegjøre i et aksjeselskap? Revisor velges på generalforsamlingen og tjenestegjør inntil ny revisor er valgt. Oppdraget til revisor er løpende,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-lenge-kan-en-revisor-tjenestegjore-i-et-aksjeselskap/
 2. Når har styret handleplikt ved tap av egenkapital?

  Når har styret handleplikt ved tap av egenkapital? Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/nar-har-styret-handleplikt-ved-tap-av-egenkapital/
 3. Styrekurs for ideelle organisasjoner

  Virke advokatene En ideell organisasjon er en organisasjon som ikke utsteder aksjer eller fordeler sitt overskudd til eiere eller aksjonærer, men i stedet bruker midlene til å nå sine

  https://www.virke.no/kurs-konferanser/kurs/kurs-i-styrearbeid/styrekurs-for-ideelle-organisasjoner---innforingskurs/
 4. Kurs i økonomi og regnskap del II

  Et regnskap inneholder mye informasjon. På vårt kurs lærer du å forstå hva som er viktig å analysere, hvordan du kan benytte dette i egen virksomhet og hvilke spørsmål

  https://www.virke.no/kurs-konferanser/kurs/okonomi-kurs/kurs-i-okonomi--og-regnskap-del-ii/
 5. Fortsatt rekordhøy grensehandel

  Pressemelding Fortsatt rekordhøy grensehandel De siste 12 månedene har vi ifølge SSB brukt 15,1 milliarder kroner på grensehandel. Totalt dro nordmenn på 8,1 millioner dagsturer

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/grensehandel2
 6. Hvem bestemmer godtgjørelse til revisor?

  Hvem bestemmer godtgjørelse til revisor? Revisors godtgjørelse skal godkjennes av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 7-1, 2.ledd.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvem-bestemmer-godtgjorelse-til-revisor/
 7. Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer

  Vidar Andersen ​-  Et nyttig kurs for min del og en meget god kursholder. Har allerede anbefalt kurset til andre. -  Veldig bra kurs. Jeg lærte mye som vil være nyttig for meg

  https://www.virke.no/kurs-konferanser/kurs/kurs-i-styrearbeid/styrekurs-for-daglig-leder-og-styremedlemmer/
 8. Hvilket styre skal signere årsregnskapet, gammelt eller nytt?

  Hvilket styre skal signere årsregnskapet, gammelt eller nytt? Det er det sittende styret og daglig leder på årsoppgjørstidspunktet som skal underskrive årsregnskapet/årsberetningen. Dette

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvilket-styre-skal-signere-arsregnskapet-gammelt-eller-nytt/

Vis flere