Økonomi

14 treff på "Økonomi"

 1. Når har styret handleplikt ved tap av egenkapital?

  Når har styret handleplikt ved tap av egenkapital? Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/nar-har-styret-handleplikt-ved-tap-av-egenkapital/
 2. Hvor lenge kan en revisor tjenestegjøre i et aksjeselskap?

  Hvor lenge kan en revisor tjenestegjøre i et aksjeselskap? Revisor velges på generalforsamlingen og tjenestegjør inntil ny revisor er valgt. Oppdraget til revisor er løpende,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-lenge-kan-en-revisor-tjenestegjore-i-et-aksjeselskap/
 3. Kurs i økonomi- og regnskap del II

  Praktisk informasjon Deltakeravgiften dekker full bevertning. Morgen: Kaffe/te og frukt Formiddag: Lunsjbuffet  Ettermiddag: Kaffe/te og kake Kurset holdes hos Hovedorganisasjonen Virke på

  https://www.virke.no/kurs-konferanser/kurs/okonomi-kurs/kurs-i-okonomi--og-regnskap-del-ii/
 4. Styrekurs for ideelle organisasjoner

  Virke advokatene Praktisk informasjon Deltakeravgiften dekker full bevertning. Morgen: Kaffe/te og frukt Formiddag: Lunsjbuffet  Ettermiddag: Kaffe/te og kake Kurset holdes hos Hovedorganisasjonen

  https://www.virke.no/kurs-konferanser/kurs/kurs-i-styrearbeid/styrekurs-for-ideelle-organisasjoner---innforingskurs/
 5. Hvem bestemmer godtgjørelse til revisor?

  Hvem bestemmer godtgjørelse til revisor? Revisors godtgjørelse skal godkjennes av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 7-1, 2.ledd.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvem-bestemmer-godtgjorelse-til-revisor/
 6. Hvilket styre skal signere årsregnskapet, gammelt eller nytt?

  Hvilket styre skal signere årsregnskapet, gammelt eller nytt? Det er det sittende styret og daglig leder på årsoppgjørstidspunktet som skal underskrive årsregnskapet/årsberetningen. Dette

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvilket-styre-skal-signere-arsregnskapet-gammelt-eller-nytt/
 7. Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer

  Vidar Andersen Praktisk informasjon ​-  Et nyttig kurs for min del og en meget god kursholder. Har allerede anbefalt kurset til andre. -  Veldig bra kurs. Jeg lærte mye som vil være

  https://www.virke.no/kurs-konferanser/kurs/kurs-i-styrearbeid/styrekurs-for-daglig-leder-og-styremedlemmer/
 8. Hvem er regnskapspliktige, og hvor er dette lovhjemlet?

  Hvem er regnskapspliktige, og hvor er dette lovhjemlet? Regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 har : aksjeselskaper allmennaksjeselskaper ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, med

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvem-er-regnskapspliktige-og-hvor-er-dette-lovhjemlet/

Vis flere