Økonomi

18 treff på "Økonomi"

 1. Hvor lenge kan en revisor tjenestegjøre i et aksjeselskap?

  Hvor lenge kan en revisor tjenestegjøre i et aksjeselskap? Revisor velges på generalforsamlingen og tjenestegjør inntil ny revisor er valgt. Oppdraget til revisor er løpende,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-lenge-kan-en-revisor-tjenestegjore-i-et-aksjeselskap/
 2. Når har styret handleplikt ved tap av egenkapital?

  Når har styret handleplikt ved tap av egenkapital? Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/nar-har-styret-handleplikt-ved-tap-av-egenkapital/
 3. Fortsatt rekordhøy grensehandel

  Pressemelding Fortsatt rekordhøy grensehandel De siste 12 månedene har vi ifølge SSB brukt 15,1 milliarder kroner på grensehandel. Totalt dro nordmenn på 8,1 millioner dagsturer

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/grensehandel2
 4. 350-grensen fjernes

  Gjennomslag i 350-saken Fakta En rapport fra Menon Economics viser at den momsfri 350-kronersgrensen for utenlandsnetthandel vil koste oss 40 arbeidsplasser i uken samtidig som staten taper en

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/350-grensen-fjernes/
 5. Kurs i økonomi og regnskap del II

  Et regnskap inneholder mye informasjon. På vårt kurs lærer du å forstå hva som er viktig å analysere, hvordan du kan benytte dette i egen virksomhet og hvilke spørsmål

  https://www.virke.no/kurs/okonomi-kurs/kurs-i-okonomi--og-regnskap-del-ii/
 6. Styrekurs for ideelle organisasjoner

  Virke advokatene En ideell organisasjon er en organisasjon som ikke utsteder aksjer eller fordeler sitt overskudd til eiere eller aksjonærer, men i stedet bruker midlene til å nå sine

  https://www.virke.no/kurs/kurs-i-styrearbeid/styrekurs-for-ideelle/
 7. fjerne 350-grensen

  Pressemelding fra Grensehandelsalliansen Arbeid og velferd med fjerning av 350-kronersgrensen Statlige inntekter i milliardklassen og økt sysselsetting tilsvarende 1700 årsverk. Det er

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/fjerne-350-grensen/
 8. Hvem bestemmer godtgjørelse til revisor?

  Hvem bestemmer godtgjørelse til revisor? Revisors godtgjørelse skal godkjennes av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 7-1, 2.ledd.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvem-bestemmer-godtgjorelse-til-revisor/

Vis flere