Økonomi

16 treff på "Økonomi"

 1. Når har styret handleplikt ved tap av egenkapital?

  Når har styret handleplikt ved tap av egenkapital? Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/nar-har-styret-handleplikt-ved-tap-av-egenkapital/
 2. Hvor lenge kan en revisor tjenestegjøre i et aksjeselskap?

  Hvor lenge kan en revisor tjenestegjøre i et aksjeselskap? Revisor velges på generalforsamlingen og tjenestegjør inntil ny revisor er valgt. Oppdraget til revisor er løpende,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-lenge-kan-en-revisor-tjenestegjore-i-et-aksjeselskap/
 3. Styrekurs for ideelle organisasjoner

  Virke advokatene Overblikk over styrekurset Ulike selskapsformer for ideelle organisasjoner Lover og regler Styrets oppgaver, ansvar og plikter Erstatningsansvar Hvordan skape gode styremøter

  https://www.virke.no/kurs-konferanser/kurs/kurs-i-styrearbeid/styrekurs-for-ideelle-organisasjoner---innforingskurs/
 4. Styrekurs for ideelle organisasjoner

  Virke advokatene En ideell organisasjon er en organisasjon som ikke utsteder aksjer eller fordeler sitt overskudd til eiere eller aksjonærer, men i stedet bruker midlene til å nå sine

  https://www.virke.no/kurs-konferanser/kurs/kurs-i-styrearbeid/styrekurs-for-ideelle-organisasjoner---innforingskurs/
 5. Kurs i økonomi- og regnskap del II

  Utbytte Målet med kurset er å gi deltakerne nye ”knagger” å henge regnskaps- og økonomikunnskapen på. Verktøyene og malene du får kan lett implementeres i eget arbeid.

  https://www.virke.no/kurs-konferanser/kurs/okonomi-kurs/kurs-i-okonomi--og-regnskap-del-ii/
 6. Hvem bestemmer godtgjørelse til revisor?

  Hvem bestemmer godtgjørelse til revisor? Revisors godtgjørelse skal godkjennes av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 7-1, 2.ledd.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvem-bestemmer-godtgjorelse-til-revisor/
 7. Hvilket styre skal signere årsregnskapet, gammelt eller nytt?

  Hvilket styre skal signere årsregnskapet, gammelt eller nytt? Det er det sittende styret og daglig leder på årsoppgjørstidspunktet som skal underskrive årsregnskapet/årsberetningen. Dette

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvilket-styre-skal-signere-arsregnskapet-gammelt-eller-nytt/
 8. Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer

  Vidar Andersen ​-  Et nyttig kurs for min del og en meget god kursholder. Har allerede anbefalt kurset til andre. -  Veldig bra kurs. Jeg lærte mye som vil være nyttig for meg

  https://www.virke.no/kurs-konferanser/kurs/kurs-i-styrearbeid/styrekurs-for-daglig-leder-og-styremedlemmer/

Vis flere