Pensjon

30 treff på "Pensjon"

 1. Pensjon og velferdsytelser

  Endringer i pensjonsordninger både i privat og offentlig sektor får mye oppmerksomhet i media for tiden. Trykk på lenken under her for en kort oppdatering på hva begrepene betyr,

  https://www.virke.no/politikk/politiske-temaer/pensjon-og-velferdsytelser/
 2. Arbeidstaker ønsker å gå av med alderspensjon ved fylte 67 år (april 2013). Kan arbeidsgiver kreve at hun tar ut ferien før hun slutter?

  Arbeidstaker ønsker å gå av med alderspensjon ved fylte 67 år (april 2013). Kan arbeidsgiver kreve at hun tar ut ferien før hun slutter? Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/arbeidstaker-onsker-a-ga-av-med-alderspensjon-ved-fylte-67-ar-april-2013.-kan-arbeidsgiver-kreve-at-hun-tar-ut-ferien-for-hun-slutter/
 3. Arbeidstaker har fylt 70 år og ønsker å avslutte arbeidsforholdet. Gjelder det da en oppsigelsestid eller kan arbeidstaker ”gå på dagen”?

  Arbeidstaker har fylt 70 år og ønsker å avslutte arbeidsforholdet. Gjelder det da en oppsigelsestid eller kan arbeidstaker ”gå på dagen”? I de tilfellene arbeidstaker tar

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/arbeidstaker-har-fylt-70-ar-og-onsker-a-avslutte-arbeidsforholdet.-gjelder-det-da-en-oppsigelsestid-eller-kan-arbeidstaker-ga-pa-dagen/
 4. Vil vi se flere gråhårete på arbeidsplassene fremover?

  Jus på en onsdag Vil vi se flere gråhårete på arbeidsplassene fremover? ​ Norge får stadig en eldre befolkning. Det betyr også at vi får flere eldre arbeidstakere.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/vil-vi-se-flere-graharete-pa-arbeidsplassene-fremover/
 5. Har Virke en mal som kan benyttes når arbeidsgiver ønsker å varsle arbeidstaker om opphør av arbeidsforhold grunnet alder?

  Har Virke en mal som kan benyttes når arbeidsgiver ønsker å varsle arbeidstaker om opphør av arbeidsforhold grunnet alder? Ja, se skjema her: Opphør av arbeidsforhold grunnet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/har-virke-en-mal-som-kan-benyttes-nar-arbeidsgiver-onsker-a-varsle-arbeidstaker-om-opphor-av-arbeidsforhold-grunnet-alder/
 6. Endringer i arbeidsmiljølovens aldersbestemmelser

  Jus på en onsdag Endringer i arbeidsmiljølovens aldersbestemmelser ​ Fra 1. juli 2015 foretas det en rekke endringer i arbeidsmiljøloven.   Bl.a. vil eldre arbeidstakere fra

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/endringer-i-arbeidsmiljolovens-aldersbestemmelser/
 7. Aldersgrenser i arbeidslivet

  Jus på en onsdag Aldersgrenser i arbeidslivet Hovedregelen er at forskjellsbehandling på grunn av alder i arbeidslivet er forbudt. Dette innebærer f.eks. at man i utgangspunktet verken

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/aldersgrenser-i-arbeidslivet/

Vis flere