Pensjon

39 treff på "Pensjon"

 1. Viktig 2017-budsjett

  Viktig 2017-budsjett Vi står overfor nye økonomiske realiteter i tiden fremover og regjeringen er godt i gang med neste års statsbudsjett. Virke foreslår skattetiltak som fremmer

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/viktig-2017-budsjett/
 2. Arbeidstaker ønsker å gå av med alderspensjon ved fylte 67 år (april 2013). Kan arbeidsgiver kreve at hun tar ut ferien før hun slutter?

  Arbeidstaker ønsker å gå av med alderspensjon ved fylte 67 år (april 2013). Kan arbeidsgiver kreve at hun tar ut ferien før hun slutter? Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/arbeidstaker-onsker-a-ga-av-med-alderspensjon-ved-fylte-67-ar-april-2013.-kan-arbeidsgiver-kreve-at-hun-tar-ut-ferien-for-hun-slutter/
 3. Pensjon og velferdsytelser

  Endringer i pensjonsordninger både i privat og offentlig sektor får mye oppmerksomhet i media for tiden. Trykk på lenken under her for en kort oppdatering på hva begrepene betyr,

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-temaer/pensjon-og-velferdsytelser/
 4. Vil vi se flere gråhårete på arbeidsplassene fremover?

  Jus på en onsdag Vil vi se flere gråhårete på arbeidsplassene fremover? ​ Norge får stadig en eldre befolkning. Det betyr også at vi får flere eldre arbeidstakere.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/vil-vi-se-flere-graharete-pa-arbeidsplassene-fremover/
 5. Viktig å nå frem med pensjonsmidler til helsevirksomhetene

  Viktig å nå frem med pensjonsmidler til helsevirksomhetene Virke er glad for at midlene til dekning for økte pensjonskostnader videreføres i statsbudsjettet for 2013 og ber om

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/viktig-a-na-frem-med-pensjonsmidler-til-helsevirksomhetene/
 6. Arbeidstaker har fylt 70 år og ønsker å avslutte arbeidsforholdet. Gjelder det da en oppsigelsestid eller kan arbeidstaker ”gå på dagen”?

  Arbeidstaker har fylt 70 år og ønsker å avslutte arbeidsforholdet. Gjelder det da en oppsigelsestid eller kan arbeidstaker ”gå på dagen”? I de tilfellene arbeidstaker tar

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/arbeidstaker-har-fylt-70-ar-og-onsker-a-avslutte-arbeidsforholdet.-gjelder-det-da-en-oppsigelsestid-eller-kan-arbeidstaker-ga-pa-dagen/
 7. Endringer i arbeidsmiljølovens aldersbestemmelser

  Jus på en onsdag Endringer i arbeidsmiljølovens aldersbestemmelser ​ Fra 1. juli 2015 foretas det en rekke endringer i arbeidsmiljøloven.   Bl.a. vil eldre arbeidstakere fra

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/endringer-i-arbeidsmiljolovens-aldersbestemmelser/

Vis flere