Permisjon

22 treff på "Permisjon"

 1. Foreldrepermisjon avviklet i hovedferieperioden?

  Foreldrepermisjon avviklet i hovedferieperioden? Arbeidstaker kan motsette seg å avvikle hovedferien det ferieåret, og vil da få dette utbetalt som feriepenger eller lønn .

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/foreldrepermisjon-avviklet-i-hovedferieperioden/
 2. Omsorg for pleie av nære pårørende - rett til permisjon fra jobb?

  Omsorg for pleie av nære pårørende - rett til permisjon fra jobb? Arbeidstaker kan ha mange og ulike grunner til å søke om permisjon fra arbeidet. Noen permisjoner er regulert

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/omsorg-for-pleie-av-nare-parorende---rett-til-permisjon-fra-jobb/
 3. Søknad om permisjon (dotx)

  Søknad om permisjon

  https://www.virke.no/globalassets/kompetanseutvikling-materiell/kurs-i-arbeidsrett/soknad-om-permisjon---1135.dotx
 4. Gir ønske om samvær med barn rett til redusert arbeidstid?

  Har ansatte rett til fri for å være mer sammen med barna? Er arbeidsgiver forpliktet til å innvilge en søknad om midlertidig stillingsreduksjon fra en arbeidstaker, som ønsker

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/gir-onske-om-samvar-med-barn-rett-til-redusert-arbeidstid/
 5. Oppsigelsesvern ved svangerskap og etter fødsel/adopsjon

  Jus på onsdag Oppsigelsesvern ved svangerskap og etter fødsel/adopsjon Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstaker som er gravid ikke av den grunn kan sies opp. Forbudet er begrunnet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/oppsigelsesvern-ved-svangerskap-og-etter-fodseladopsjon/
 6. Permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon

  Jus på onsdag Permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon Denne artikkel handler om hvilke rettigheter arbeidstaker har til permisjon i forbindelse med fødsel, adopsjon og ved

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/permisjon-i-forbindelse-med-fodsel-og-adopsjon/
 7. Oppsigelsesvern ved svangerskap og/etter fødsel/adopsjon

  Finnes det et oppsigelsesvern ved svangerskap og/etter fødsel/adopsjon? Det hender at arbeidsgiver må si opp en arbeidstaker som er gravid eller er i foreldrepermisjon. Mange er usikre

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/oppsigelsesvern-ved-svangerskap-ogetter-fodseladopsjon/
 8. Permittering – en oversikt

  Permittering – en oversikt Permittering er en suspensjon av arbeidsavtalen som et midlertidig tiltak, for å redusere arbeidsstokken og kostnader. Dette kan kun benyttes når virksomheten

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/permittering--en-oversikt/

Vis flere