Permittering

11 treff på "Permittering"

 1. Dagpengepraksis ved permittering - ny Høyesterettsdom

  Dagpengepraksis ved permittering ​De fleste ansatte har ved permittering rett på dagpenger i permitteringsperioden; dvs. for en periode på inntil 26 uker. Hjemmelen er folketrygdloven §

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/dagpengepraksis-ved-permittering---ny-hoyesterettsdom/
 2. Permittering

  Permittering Permittering er et virkemiddel arbeidsgiver kan benytte for midlertidig å fri seg fra lønnsplikten og suspendere ansattes arbeidsforhold i en begrenset periode.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/permittering/
 3. Hvordan velge mellom permittering eller nedbemanning

  Hvordan velge mellom permittering eller nedbemanning Norge opplever i disse dager tøffe økonomiske tider, og stadig flere virksomheter har behov for å nedbemanne eller permittere arbeidstakere.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvordan-velge-mellom-permittering-eller-nedbemanning/
 4. Permittering, avbrudd og avslutning på permittering

  Permittering, avbrudd og avslutning på permittering ​Permittering er en midlertidig hel eller delvis suspensjon av arbeidsavtalen etter pålegg fra arbeidsgiver ved mangel på arbeid

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/permittering-avbrudd-og-avslutning-pa-permittering/
 5. Hva sier domstolene om utvelgelseskretsen ved nedbemanning?

  Hva sier domstolene om utvelgelseskretsen ved nedbemanning? ​ Vi får stadig spørsmål fra våre medlemmer om omorganisering og nedbemanning. Noen ganger skal arbeidsstokken reduseres

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hva-sier-domstolene-om-utvelgelseskretsen-ved-nedbemanning/
 6. Permittering – en oversikt

  Permittering – en oversikt Permittering er en suspensjon av arbeidsavtalen som et midlertidig tiltak, for å redusere arbeidsstokken og kostnader. Dette kan kun benyttes når virksomheten

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/permittering--en-oversikt/
 7. Permittering av sykmeldte arbeidstakere

  Permittering av sykmeldte arbeidstakere Permittering kan benyttes i situasjoner hvor virksomheten i en forbigående periode ikke kan holde arbeidstakerne beskjeftiget. Det kan f.eks. være

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/permittering-av-sykmeldte-arbeidstakere/
 8. Oppsigelse grunnet den ansatte/ansattes forhold

  Advokat Ole Mikkelsen, Virke og HR-ansvarlig Helen von Quillfeldt, Virke - Praktisk og konkret kurs med stor nytteverdi - Svært nyttig kurs som tok for seg et bredt spekter med situasjoner som

  https://www.virke.no/kurs/arbeidsliv-hr-kurs/opphor-av-arbeidsforhold/
 9. Huskeliste ved permittering

  Viktig å huske på ved permittering Mange virksomheter opplever fra tid til annen en kraftig omsetningsnedgang i oppdragsmengden, for eksempel i nedgangstider. En konsekvens av dette kan

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/huskeliste-ved-permittering/
 10. Permittering som alternativ til nedbemanning

  Permittering som alternativ til nedbemanning Et alternativ til nedbemanning kan være permittering. Permittering er knyttet opp mot situasjoner hvor virksomheten i en forbigående periode

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/permittering-som-alternativ-til-nedbemanning/

Vis flere