Permittering

14 treff på "Permittering"

 1. Dagpengepraksis ved permittering - ny Høyesterettsdom

  Jus på en onsdag Dagpengepraksis ved permittering - ny Høyesterettsdom ​De fleste ansatte har ved permittering rett på dagpenger i permitteringsperioden; dvs. for en periode på

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/dagpengepraksis-ved-permittering---ny-hoyesterettsdom/
 2. Permittering

  Permittering Permittering er et virkemiddel arbeidsgiver kan benytte for midlertidig å fri seg fra lønnsplikten og suspendere ansattes arbeidsforhold i en begrenset periode.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/permittering/
 3. Permittering – en oversikt

  Jus på onsdag Permittering – en oversikt Permittering er en suspensjon av arbeidsavtalen som et midlertidig tiltak, for å redusere arbeidsstokken og kostnader. Dette kan kun benyttes

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/permittering--en-oversikt/
 4. Permittering - Når og hvordan? (pdf)

  Her fi nner du en oversikt over hvilke situasjoner man kan benytte seg av permittering i, hvordan man skal gå frem hvis man kommer opp i en situasjon der ansatte må permitteres, samt arbeidsgivers

 5. Hvordan velge mellom permittering eller nedbemanning

  Jus på en onsdag Hvordan velge mellom permittering eller nedbemanning ​ Norge opplever i disse dager tøffe økonomiske tider, og stadig flere virksomheter har behov for å nedbemanne

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvordan-velge-mellom-permittering-eller-nedbemanning/
 6. Hva sier domstolene om utvelgelseskretsen ved nedbemanning?

  Hva sier domstolene om utvelgelseskretsen ved nedbemanning? ​ Vi får stadig spørsmål fra våre medlemmer om omorganisering og nedbemanning. Noen ganger skal arbeidsstokken reduseres

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hva-sier-domstolene-om-utvelgelseskretsen-ved-nedbemanning/
 7. Permittering, avbrudd og avslutning på permittering

  Jus på en onsdag Permittering, avbrudd og avslutning på permittering ​Permittering er en midlertidig hel eller delvis suspensjon av arbeidsavtalen etter pålegg fra arbeidsgiver ved

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/permittering-avbrudd-og-avslutning-pa-permittering/
 8. Oppsigelse grunnet den ansatte/ansattes forhold

  Advokat Ole Mikkelsen, Virke og HR-ansvarlig Helen von Quillfeldt, Virke - Praktisk og konkret kurs med stor nytteverdi - Svært nyttig kurs som tok for seg et bredt spekter med situasjoner som

  https://www.virke.no/kurs-konferanser/kurs/arbeidsliv-hr-kurs/opphor-av-arbeidsforhold/
 9. Permittering av sykmeldte arbeidstakere

  Permittering av sykmeldte arbeidstakere Permittering kan benyttes i situasjoner hvor virksomheten i en forbigående periode ikke kan holde arbeidstakerne beskjeftiget. Det kan f.eks. være

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/permittering-av-sykmeldte-arbeidstakere/

Vis flere