Reiselivspolitikk

8 treff på "Reiselivspolitikk"

 1. Kommunal adgang til å forby tigging (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/kommunal-adgang-til-a-forby-tigging---horing.pdf
 2. Lov om opplysningsplikt og angrerett - Prop 64L (pdf)

  14-13450 1 Notat Til Stortingets familie- og kulturkomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 19.05.2014 Sak LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT - PROP 64L Hovedorganisasjonen Virke

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/lov-om-opplysningsplikt-og-angrerett---prop-64l.pdf
 3. Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/bruk-av-snoscooter-for-fornoyelseskjoring.pdf
 4. Flypassasjeravgift (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/flypassasjeravgift.pdf
 5. Et seriøst og attraktivt uteliv

  Et seriøst og attraktivt uteliv Virke arbeider for et trygt og seriøst uteliv, basert på virkemidler vi vet virker. Forpliktende samarbeid mellom kommune, politi og bransjen er en

  https://www.virke.no/politikk/politiske-temaer/reiselivspolitikk/et-seriost-og-attraktivt-uteliv/
 6. Høring i næringskomiteen om statsbudsjettet (pdf)

  12-27400 1 Notat Til Næringskomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 18.10.2012 Sak Høring i næringskomiteen om statsbudsjettet 2013 Hovedorganisasjonen Virke representerer

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing-i-naringskomiteen-om-statsbudsjettet-2013.pdf
 7. Utredning av insentivordning for film- og tvproduksjon (pdf)

  Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 14/2783-11 675.10/CAMA Oslo, 07.08.2014 Høring - Utredning av insentivordning for film-

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/utredning-av-insentivordning-for-film--og-tvproduksjon.pdf
 8. Reiselivspolitikk

  Virkes reiselivsarbeid Virkes reiselivsarbeid er organisert i Virke Reise Norge og Virke Reise Utland Reiselivspolitikk Virke mener reiselivspolitikken må innrettes som en spisset satsning

  https://www.virke.no/politikk/politiske-temaer/reiselivspolitikk/