Reiselivspolitikk

39 treff på "Reiselivspolitikk"

 1. Frittstående hoteller ekskluderes fra offentlige anbudskonkurranser

  Det offentlige kjøper varer og tjenester fra privat næringsliv for hundrevis av milliarder i året og innkjøpsomfaget gir enorm markedsmakt. Da er det uheldig at konkurransehemmende

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/frittstaende-hoteller-ekskluderes-fra-offentlige-anbudskonkurranser/
 2. Regjeringen kutter nye 40 millioner til reiselivet

  Regjeringen kutter nye 40 millioner til reiselivet ​I Regjeringens budsjettforslag ligger det inne 205 mill. kroner i støtte til markedsføring av norsk reiseliv – et kutt på hele 40

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/regjeringen-kutter-nye-40-millioner-til-reiselivet/
 3. Innspill til Kultur- og kirkedepartementet - Statsbudsjett 2015

  Innspill til Kultur- og kirkedepartementet - Statsbudsjett 2015 Virke ønsker flere finansieringskilder til kultursektoren og støtter gaveforsterkningsordning. Virke ber også regjeringen

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/innspill-til-kultur--og-kirkedepartementet---statsbudsjett-2015/
 4. Økning til Nasjonale Tur(ist)stier

  Økning til Nasjonale tur(ist)stier Satsningen på Nasjonale Turstier trappes opp i forslag til Statsbudsjett 2018. Midlene økes fra 7,5 millioner til 10,5 millioner. De siste årene

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/okning-til-nasjonale-turiststier/
 5. Innføring av krav om personallister i serveringsbransjen

  Nye regler Innføring av krav om personallister i serveringsbransjen ​Fra 1. januar 2014 innføres det krav om føring av personallister i flere bransjer, blant annet serveringsbransjen.

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/innforing-av-krav-om-personallister-i-serveringsbransjen/
 6. Viktig 2017-budsjett

  Viktig 2017-budsjett Vi står overfor nye økonomiske realiteter i tiden fremover og regjeringen er godt i gang med neste års statsbudsjett. Virke foreslår skattetiltak som fremmer

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/viktig-2017-budsjett/
 7. Kommunal adgang til å forby tigging (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

 8. Kultur endelig inkludert i reiselivspolitikken

  Kultur endelig inkludert i reiselivspolitikken Ny stortingsmelding for reiseliv er lagt frem. Her utvides reiselivsbegrepet til også å inkludere kultur og levende byliv, noe Virke lenge

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/kultur-endelig-inkludert-i-reiselivspolitikken/
 9. Politiet snur i saken om festivalcamping og skjenking

  Om saken I forkant av fjorårets russetid henvendte Halden kommune seg til Politidirektoratet for å få hjelp til hvordan å tolke alkohollovens § 8-9. Politidirektoratet har,

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/politiet-snur-i-saken-om-festivalcamping-skjenking/

Vis flere