Samferdsel

16 treff på "Samferdsel"

 1. Forslag til endringer i postloven.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/forslag-til-endringer-i-postloven.pdf
 2. Forslag til endringer i Vegloven § 27 og Vegtrafikkloven § 7a.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/forslag-til-endringer-i-vegloven--27-og-vegtrafikkloven--7a.pdf
 3. Utkast til forskrift om allmenngjøring av godsbilavtalen (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/utkast-til-forskrift-om-allmenngjoring-av-godsbilavtalen.pdf
 4. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportpanlegging (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig-areal-og-transportpanlegging.pdf
 5. Ny postlov (pdf)

  Ny postlov

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/ny-postlov.pdf
 6. Revidert forskrift for lavutslippssone for biler.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/revidert-forskrift-for-lavutslippssone-for-biler.pdf
 7. Forslag til ny parkeringslov (pdf)

  12-28491 1 Notat Til Jarle Hammerstad, Øystein Ingdahl Fra Morten Sandberg Dato 24.10.2012 Sak Forslag til ny parkeringslov - Oppsummering av høringsuttalelser til Samferdselsdepartementet

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/forslag-til-ny-parkeringslov.pdf
 8. Høring i samferdselsdepartementet om statsbudsjettet 2017 (pdf)

  16-28985 1 Notat Til Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortinget Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 24.10.2016 Sak Statsbudsjettet 2017 Samferdselsdepartementet - Høring Utgangspunkt

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing-i-samferdselsdepartementet-om-statsbudsjettet-2017.pdf
 9. Regional plan attraktive senter i Hordaland (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/regional-plan-attraktive-senter-i-hordaland.pdf
 10. Midlertidige trafikkregulerende tiltak (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/midlertidige-trafikkregulerende-tiltak.pdf

Vis flere