Samfunnsansvar

15 treff på "Samfunnsansvar"

 1. Forretningsetikk

  Forretningsetikk Alle virksomheter er avhengig av at kunder, leverandører, ansatte og investorer har tillit til virksomheten. Gjensidig tillit er dessuten en viktig forutsetning for et

  https://www.virke.no/politikk/samfunnsansvar-og-miljo/forretningsetikk/
 2. Notat til høring Statsbudsjettet 2013 Kunnskapsdepartementet (pdf)

  12-28008 1 Notat Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 19.10.2012 Sak Notat til høring Statsbudsjettet 2013 Kunnskapsdepartementet

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/notat-til-horing-statsbudsjettet-2013-kunnskapsdepartementet.pdf
 3. Arbeidsliv

  Arbeidsliv Et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv preget av gode relasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er til beste for både enkeltindivider, virksomheter og samfunn.  Alle arbeidstakere

  https://www.virke.no/politikk/samfunnsansvar-og-miljo/arbeidsliv/
 4. Miljøsertifisering: Passer det for meg?

  Hva er miljøsertifisering? Fordeler ved miljøsertifisering Hvordan blir min virksomhet miljøsertifisert? Ved å miljøsertifisere virksomheten din, får du dokumentasjon

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/samfunnsansvar-miljo/miljosertifisering-passer-det-for-meg/
 5. Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/bruk-av-snoscooter-for-fornoyelseskjoring.pdf
 6. Sett pris på miljøet (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/sett-pris-pa-miljoet.pdf
 7. Høring i energi- og miljøkomitéen om statbudsjettet 2017 (pdf)

  13-27240 1 Notat Til Stortingets energi- og miljøkomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 21.10.2016 Sak Høring i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing-i-energi--og-miljokomiteen-om-statbudsjettet-2017.pdf
 8. Endringer i regnskapsloven, rapportering på samfunnsansvar (pdf)

  HSH Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Oslo, 28.01.2011 Vår ref: Gry Myklebust/ 11-1910 Høringssvar, rapport fra arbeidsgruppen for CSR om rapportering på samfunnsansvar

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/endringer-i-regnskapsloven-rapportering-pa-samfunnsansvar.pdf
 9. Klimalov (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/klimalov.pdf
 10. Vedrørende overgangsordning for import og omsetning av forbrukerprodukter med PFOA (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/vedrorende-overgangsordning-for-import-og-omsetning-av-forbrukerprodukter-med-pfoa.pdf

Vis flere