Samfunnsansvar

21 treff på "Samfunnsansvar"

 1. Virkes 10 miljøråd

  Virkes 10 miljøråd

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/samfunnsansvar-miljo/virkes-10-miljorad/
 2. Forretningsetikk

  Forretningsetikk Alle virksomheter er avhengig av at kunder, leverandører, ansatte og investorer har tillit til virksomheten. Gjensidig tillit er dessuten en viktig forutsetning for et

  https://www.virke.no/politikk/samfunnsansvar-og-miljo/forretningsetikk/
 3. Virkes guide til samfunnsansvar

  Virkes guide til samfunnsansvar Virke ønsker å bidra til at næringslivet lever opp til forventningene om samfunnsansvar ved å øke medlemmenes kompetanse, og ved å legge

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/samfunnsansvar-miljo/virkes-guide-til-samfunnsansvar/
 4. Notat til høring Statsbudsjettet 2013 Kunnskapsdepartementet (pdf)

  12-28008 1 Notat Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 19.10.2012 Sak Notat til høring Statsbudsjettet 2013 Kunnskapsdepartementet

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/notat-til-horing-statsbudsjettet-2013-kunnskapsdepartementet.pdf
 5. Arbeidsliv

  Arbeidsliv Et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv preget av gode relasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er til beste for både enkeltindivider, virksomheter og samfunn.  Alle arbeidstakere

  https://www.virke.no/politikk/samfunnsansvar-og-miljo/arbeidsliv/
 6. Miljøsertifisering: Passer det for meg?

  Hva er miljøsertifisering? Fordeler ved miljøsertifisering Hvordan blir min virksomhet miljøsertifisert? Ved å miljøsertifisere virksomheten din, får du dokumentasjon

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/samfunnsansvar-miljo/miljosertifisering-passer-det-for-meg/
 7. Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/bruk-av-snoscooter-for-fornoyelseskjoring.pdf
 8. Sett pris på miljøet (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/sett-pris-pa-miljoet.pdf
 9. Høring i energi- og miljøkomitéen om statbudsjettet 2017 (pdf)

  13-27240 1 Notat Til Stortingets energi- og miljøkomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 21.10.2016 Sak Høring i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing-i-energi--og-miljokomiteen-om-statbudsjettet-2017.pdf
 10. Endringer i regnskapsloven, rapportering på samfunnsansvar (pdf)

  HSH Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Oslo, 28.01.2011 Vår ref: Gry Myklebust/ 11-1910 Høringssvar, rapport fra arbeidsgruppen for CSR om rapportering på samfunnsansvar

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/endringer-i-regnskapsloven-rapportering-pa-samfunnsansvar.pdf

Vis flere