Samfunnsansvar

25 treff på "Samfunnsansvar"

 1. Virkes 10 miljøråd

  Virkes 10 miljøråd

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/samfunnsansvar-miljo/virkes-10-miljorad/
 2. Virkes guide til samfunnsansvar

  Virkes guide til samfunnsansvar Virke ønsker å bidra til at næringslivet lever opp til forventningene om samfunnsansvar ved å øke medlemmenes kompetanse, og ved å legge

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/samfunnsansvar-miljo/virkes-guide-til-samfunnsansvar/
 3. Forretningsetikk

  Forretningsetikk Alle virksomheter er avhengig av at kunder, leverandører, ansatte og investorer har tillit til virksomheten. Gjensidig tillit er dessuten en viktig forutsetning for et

  https://www.virke.no/politikk/samfunnsansvar-og-miljo/forretningsetikk/
 4. Arbeidsliv

  Arbeidsliv Et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv preget av gode relasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er til beste for både enkeltindivider, virksomheter og samfunn.  Alle arbeidstakere

  https://www.virke.no/politikk/samfunnsansvar-og-miljo/arbeidsliv/
 5. Miljøsertifisering: Passer det for meg?

  Hva er miljøsertifisering? Hvorfor skal vi bli miljøsertifisert? Hvordan blir min virksomhet miljøsertifisert? Ved å miljøsertifisere virksomheten din, får du dokumentasjon

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/samfunnsansvar-miljo/miljosertifisering-passer-det-for-meg/
 6. Notat til høring Statsbudsjettet 2013 Kunnskapsdepartementet (pdf)

  12-28008 1 Notat Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 19.10.2012 Sak Notat til høring Statsbudsjettet 2013 Kunnskapsdepartementet

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/notat-til-horing-statsbudsjettet-2013-kunnskapsdepartementet.pdf
 7. Kommunikasjonskurs om etisk handel

  Kommunikasjonskurs om etisk handel Etisk handel er svært viktig for mange av Virkes medlemmer, og det stilles stadig tydeligere forventninger til åpen kommunikasjon rundt arbeidsforhold

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/samfunnsansvar-miljo/kommunikasjonskurs-om-etisk-handel/
 8. TIP your life - etikk i global handel

  TIP your life - etikk i global handel ​Hva er det beste virkemiddelet for å bedre forholdene i tekstil-industrien - boikott eller samarbeid? Hva kan hver enkelt gjøre for å bidra til

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/tip-your-life---etikk-i-global-handel/
 9. Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/bruk-av-snoscooter-for-fornoyelseskjoring.pdf
 10. Sett pris på miljøet (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/sett-pris-pa-miljoet.pdf

Vis flere