Samfunnsansvar

44 treff på "Samfunnsansvar"

 1. Virkes 10 miljøråd

  Virkes 10 miljøråd

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/samfunnsansvar-miljo/virkes-10-miljorad/
 2. Innspill til statsbudsjett for 2015 - Klima og miljø

  Innspill til statsbudsjett for 2015 - Klima og miljø Virke ber klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft om å ta hele næringslivet med i miljøarbeidet. Sundtoft har selv

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/innspill-til-statsbudsjett-for-2015---klima-og-miljo/
 3. Viktig 2017-budsjett

  Viktig 2017-budsjett Vi står overfor nye økonomiske realiteter i tiden fremover og regjeringen er godt i gang med neste års statsbudsjett. Virke foreslår skattetiltak som fremmer

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/viktig-2017-budsjett/
 4. Virkes guide til samfunnsansvar

  Virkes guide til samfunnsansvar Virke ønsker å bidra til at næringslivet lever opp til forventningene om samfunnsansvar ved å øke medlemmenes kompetanse, og ved å legge

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/samfunnsansvar-miljo/virkes-guide-til-samfunnsansvar/
 5. Forretningsetikk

  Forretningsetikk Alle virksomheter er avhengig av at kunder, leverandører, ansatte og investorer har tillit til virksomheten. Gjensidig tillit er dessuten en viktig forutsetning for et

  https://www.virke.no/politikk/samfunnsansvar-og-miljo2/forretningsetikk/
 6. Bra om grønn konkurransekraft

  Bra om grønn konkurransekraft ​Virke hilser rapporten fra Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft velkommen, og mener den legger til rette for en ny giv i norsk miljøpolitikk. Varehandelen

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/bra-om-gronn-konkurransekraft/
 7. Digitalt veikart

  Samarbeid for digitalisering Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer. Både privat og offentlig sektor står overfor store utfordringer innen

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/digitalt-veikart/
 8. Regjeringen lyttet til Virke om kredittkortmarkedsføring

  Regjeringen lyttet til Virke om kredittkortmarkedsføring Regjeringen la denne uken frem tiltak mot vekst i forbrukslån og økte gjeldsproblemer. Etter press fra Virke blir det ikke

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/regjeringen-lyttet-til-virke-om-kredittkortmarkedsforing/
 9. Kommunikasjonskurs om etisk handel

  Kommunikasjonskurs om etisk handel Etisk handel er svært viktig for mange av Virkes medlemmer, og det stilles stadig tydeligere forventninger til åpen kommunikasjon rundt arbeidsforhold

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/samfunnsansvar-miljo/kommunikasjonskurs-om-etisk-handel/

Vis flere