Selskapsetablering

1 treff på "Selskapsetablering"

  1. Hvem er regnskapspliktige, og hvor er dette lovhjemlet?

    Hvem er regnskapspliktige, og hvor er dette lovhjemlet? Regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 har : aksjeselskaper allmennaksjeselskaper ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, med

    https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvem-er-regnskapspliktige-og-hvor-er-dette-lovhjemlet/