Selskapsrett

6 treff på "Selskapsrett"

 1. Selskapsrett

  Selskapsrett Virkes forretningsadvokater gir råd og veiledning innen selskapsretten og bistår både  aksjeselskaper, stiftelser og foreninger.  Spesifikt kan vi for eksempel

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/selskapsrett/
 2. Er det lovpålagt å ha en aksjonæravtale, og hva bør den inneholde?

  Er det lovpålagt å ha en aksjonæravtale, og hva bør den inneholde? Det er ikke lovpålagt å ha en aksjonæravtale, men det er å anbefale! En slik avtale skal

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/er-det-lovpalagt-a-ha-en-aksjonaravtale-og-hva-bor-den-inneholde/
 3. Hvem har kompetanse til å binde aksjeselskapet?

  Hvem har kompetanse til å binde aksjeselskapet? I denne artikkelen skal vi behandle spørsmålet om hvem som kan inngå avtaler på vegne av aksjeselskapet. Typisk vil problemstillingen

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvem-har-kompetanse-til-a-binde-aksjeselskapet/
 4. Ansattes rett til styrerepresentasjon i aksjeselskaper

  Jus på onsdag Ansattes rett til styrerepresentasjon i aksjeselskaper Ansatte i aksjeselskap er gitt rettigheter i forhold til å velge styremedlemmer og observatører til styret. I

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ansattes-rett-til-styrerepresentasjon-i-aksjeselskaper/
 5. Hvem er regnskapspliktige, og hvor er dette lovhjemlet?

  Hvem er regnskapspliktige, og hvor er dette lovhjemlet? Regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 har : aksjeselskaper allmennaksjeselskaper ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, med

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvem-er-regnskapspliktige-og-hvor-er-dette-lovhjemlet/
 6. Styreansvar

  Jus på onsdag Styreansvar Det kan være stas å bli valgt inn i et styre i en stiftelse eller et aksjeselskap. Det gjør at mange takker ja til slike verv uten å være

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/styreansvar/