Selskapsrett

8 treff på "Selskapsrett"

 1. Oppløsning og avvikling av aksjeselskap

  Jus på onsdag Oppløsning og avvikling av aksjeselskap Ved avvikling av aksjeselskaper er det en del formelle grep som må gjøres for at selskapet skal anses som endelig oppløst.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/opplosning-og-avvikling-av-aksjeselskap/
 2. Selskapsrett

  Selskapsrett Virkes forretningsadvokater gir råd og veiledning innen selskapsretten og bistår både  aksjeselskaper, stiftelser og foreninger.  Spesifikt kan vi for eksempel

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/selskapsrett/
 3. Er det lovpålagt å ha en aksjonæravtale, og hva bør den inneholde?

  Er det lovpålagt å ha en aksjonæravtale, og hva bør den inneholde? Det er ikke lovpålagt å ha en aksjonæravtale, men det er å anbefale! En slik avtale skal

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/er-det-lovpalagt-a-ha-en-aksjonaravtale-og-hva-bor-den-inneholde/
 4. Voldgiftsklausul i kontrakt - hva innebærer dette?

  Jus på onsdag Voldgiftsklausul i kontrakt - hva innebærer dette? Kontraktsparter regulerer ofte inn bruk av voldgift uten nødvendigvis å ha tenkt gjennom konsekvensene av slik

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/voldgiftsklausul-i-kontrakt---hva-innebarer-dette/
 5. Hvem har kompetanse til å binde aksjeselskapet?

  Hvem har kompetanse til å binde aksjeselskapet? I denne artikkelen skal vi behandle spørsmålet om hvem som kan inngå avtaler på vegne av aksjeselskapet. Typisk vil problemstillingen

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvem-har-kompetanse-til-a-binde-aksjeselskapet/
 6. Ansattes rett til styrerepresentasjon i aksjeselskaper

  Jus på onsdag Ansattes rett til styrerepresentasjon i aksjeselskaper Ansatte i aksjeselskap er gitt rettigheter i forhold til å velge styremedlemmer og observatører til styret. I

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ansattes-rett-til-styrerepresentasjon-i-aksjeselskaper/
 7. Hvem er regnskapspliktige, og hvor er dette lovhjemlet?

  Hvem er regnskapspliktige, og hvor er dette lovhjemlet? Regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 har : aksjeselskaper allmennaksjeselskaper ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, med

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvem-er-regnskapspliktige-og-hvor-er-dette-lovhjemlet/
 8. Styreansvar

  Jus på onsdag Styreansvar Det kan være stas å bli valgt inn i et styre i en stiftelse eller et aksjeselskap. Det gjør at mange takker ja til slike verv uten å være

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/styreansvar/