Skatt og avgift

11 treff på "Skatt og avgift"

 1. Skandale i et ellers skikkelig budsjett

  Revidert nasjonalbudsjett: I vårt innspill til Stortingets finanskomite løfter Virke også følgende saker: Filmfondet: Virke mener det er bra at regjeringen retter opp kuttet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/skandale-i-ellers-skikkelig-budsjett/
 2. tredjepartsytelser i arbeidsforhold fra 1.1.2019

  Vi har bedt PWC skrive en artikkel for oss hvor de fokuserer på rapporteringsansvaret for tredjepartsytelser, men her kommer de også innom noen av de andre regelendringene. Ved problemstillinger

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/tredjepartsytelser-i-arbeidsforhold-fra-1.1.2019/
 3. Er prestasjonslønn skattepliktig?

  Er prestasjonslønn skattepliktig? ​ Bonus er skattepliktig som ordinær lønn.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/er-prestasjonslonn-skattepliktig/
 4. Statsbudsjett 2018: skatt- og avgiftsendringer

  Statsbudsjett 2018: Mange skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet. Monner det? Virke er glad for at skatt på overskudd i selskaper reduseres til 23 %. Redusert verdsettelse av arbeidende

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/statsbudsjett-2018-skatt--og-avgiftsendringer/
 5. Virke ber om 2,5 mrd. i redusert formuesskatt i 2019

  Budsjettinnspill fra Virke: Virke ber om 2,5 mrd. i redusert formuesskatt i 2019 Virke ber regjeringen redusere formuesskatten på arbeidende kapital med 2,5 milliarder kroner i statsbudsjettet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/virke-ber-om-25-mrd.-i-redusert-formuesskatt-i-2019/
 6. å1– Skuffende at 350-kronersgrensen ikke fjernes

  Statsbudsjett 2018: – Skuffende at 350-kronersgrensen ikke fjernes Regjeringen foreslår ikke å fjerne grensen for avgiftsfri netthandel fra utlandet, den såkalte 350

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/-skuffende-at-350-kronersgrensen-ikke-fjernes/
 7. Utløser personalrabatter skatteplikt?

  Utløser personalrabatter skatteplikt? Mange virksomheter er usikre på hvor grensene for skattefrie personalrabatter og tredjemannsytelser/rabattene går. Brudd på skatteregelverket

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/utloser-personalrabatter-skatteplikt/
 8. Nye og forenklede regler for beskatning av yrkesbil

  Nye og forenklede regler for beskatning av yrkesbil ​ Nye regler som tar sikte på å forenkle reglene om beskatning av yrkesbiler trådte i kraft 1.1.2016. I et nøtteskall går

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/nye-og-forenklede-regler-for-beskatning-av-yrkesbil/
 9. Skatte- og avgiftspolitikk

  Skatte- og avgiftspolitikk Virke ønsker en aktivitets- og arbeidsfremmende skatte- og avgiftspolitikk. Gjennom å betale skatter og avgifter bidrar Virkes medlemmer til velferdsstaten. Det

  https://www.virke.no/politikk/politiske-temaer/skatte--og-avgiftspolitikk/
 10. Forbud mot kontantbeløp over 40 000 kroner for varehandelen

  Forbud mot kontantbeløp over 40 000 kroner for varehandelen Forhandlere av varer kan ikke lenger motta vederlag i kontanter på 40 000 kroner eller mer. Kontantforbudet følger av hvitvaskingsloven

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/forbud-mot-kontantbelop-over-40-000-kroner-for-varehandelen/

Vis flere