Skatt og avgift

34 treff på "Skatt og avgift"

 1. - Det må bli mer attraktivt å investere i næringsvirksomhet

  – Det må bli mer attraktivt å investere i næringsvirksomhet – For hvert år vi opprettholder en særnorsk høy formuesskatt på arbeidende kapital går glipp av

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/--det-ma-bli-mer-attraktivt-a-investere-i-naringsvirksomhet/
 2. Skandale i et ellers skikkelig budsjett

  Revidert nasjonalbudsjett: I vårt innspill til Stortingets finanskomite løfter Virke også følgende saker: Filmfondet: Virke mener det er bra at regjeringen retter opp kuttet

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/skandale-i-ellers-skikkelig-budsjett/
 3. Ett av tre varekjøp på nett forsvinner ut av landet

  Norske forbrukere legger stadig mer av handlekronene på nett igjen i utenlandske nettbutikker, om lag en av fem kroner. – Vi er bekymret for at norske handelsvirksomheter står igjen som

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/ett-av-tre-varekjop-pa-nett-forsvinner-ut-av-landet/
 4. Er prestasjonslønn skattepliktig?

  Er prestasjonslønn skattepliktig? ​ Bonus er skattepliktig som ordinær lønn.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/er-prestasjonslonn-skattepliktig/
 5. Særavgifter og toll i statsbudsjettet

  Statsbudsjettet 2019 Særavgifter og toll i statsbudsjettet Norge ligger på verdenstoppen i særavgifter. Statsbudsjettet for 2019 endrer ikke på det, selv om det blir reduksjon

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/saravgifter-og-toll-i-statsbudsjettet/
 6. Krav til oppgradering av kassasystemer

  Les mer: Forskrift med krav til kassasystemer Endring i bokføringsforskriften som ble offentliggjort 14. desember (herunder unntaket om at kontantsalg ikke kreves registrert i et kassasystem

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/krav-til-oppgradering-av-kassasystemer/
 7. tredjepartsytelser i arbeidsforhold fra 1.1.2019

  Vi har bedt PWC skrive en artikkel for oss hvor de fokuserer på rapporteringsansvaret for tredjepartsytelser, men her kommer de også innom noen av de andre regelendringene. Ved problemstillinger

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/tredjepartsytelser-i-arbeidsforhold-fra-1.1.2019/
 8. Positive skattegrep i statsbudsjettet

  Statsbudsjett 2014 Positive skattegrep i statsbudsjettet ​Statsbudsjettet for 2014 er det beste skattebudsjettet fra den rødgrønne regjeringen. Det er riktige skritt mht næringsbeskatning

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2014/positive-skattegrep-i-statsbudsjettet/
 9. Er privat gjeldsboble og oljeavhengighet arven til neste generasjon?

  Er privat gjeldsboble og oljeavhengighet arven til neste generasjon? ​Oljedop er vanskelig å venne seg av med. Samtidig har lavt rentenivå og gunstig beskatning fyrt opp boligmarkedet og

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/er-privat-gjeldsboble-og-oljeavhengighet-arven-til-neste-generasjon/

Vis flere