Skatt og avgift

21 treff på "Skatt og avgift"

 1. Skandale i et ellers skikkelig budsjett

  Revidert nasjonalbudsjett: I vårt innspill til Stortingets finanskomite løfter Virke også følgende saker: Filmfondet: Virke mener det er bra at regjeringen retter opp kuttet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/skandale-i-ellers-skikkelig-budsjett/
 2. Særavgifter og toll i statsbudsjettet

  Statsbudsjettet 2019 Særavgifter og toll i statsbudsjettet Norge ligger på verdenstoppen i særavgifter. Statsbudsjettet for 2019 endrer ikke på det, selv om det blir reduksjon

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/saravgifter-og-toll-i-statsbudsjettet/
 3. Er prestasjonslønn skattepliktig?

  Er prestasjonslønn skattepliktig? ​ Bonus er skattepliktig som ordinær lønn.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/er-prestasjonslonn-skattepliktig/
 4. tredjepartsytelser i arbeidsforhold fra 1.1.2019

  Vi har bedt PWC skrive en artikkel for oss hvor de fokuserer på rapporteringsansvaret for tredjepartsytelser, men her kommer de også innom noen av de andre regelendringene. Ved problemstillinger

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/tredjepartsytelser-i-arbeidsforhold-fra-1.1.2019/
 5. å1 Forbud mot kontantbeløp over 40 000 kroner for varehandelen

  Forbud mot kontantbeløp over 40 000 kroner for varehandelen Forhandlere av varer kan ikke lenger motta vederlag i kontanter på 40 000 kroner eller mer. Kontantforbudet følger av hvitvaskingsloven

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/forbud-mot-kontantbelop-over-40-000-kroner-for-varehandelen/
 6. å1 - Krav til oppgradering av kassasystemer

  Les mer: Forskrift med krav til kassasystemer Endring i bokføringsforskriften som ble offentliggjort 14. desember (herunder unntaket om at kontantsalg ikke kreves registrert i et kassasystem

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/krav-til-oppgradering-av-kassasystemer/
 7. Posten og 350-grensen

  Posten og 350-grensen Posten har engasjert seg mot Stortingets ønske om å fjerne 350-grensen for avgiftsfri netthandel fra utlandet, og har bestilt en rapport fra Oslo Economics (OE) om

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/posten-og-350-grensen/
 8. Viktige endringer om merverdiavgift

  Viktige endringer om merverdiavgift ​Skatteetaten sender snart ut brev i Altinn til alle virksomheter som leverer momsoppgave, og informerer dem om endringer for mva-registrerte fra 2017.  ​Brevet

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/viktige-endringer-om-merverdiavgift/
 9. Skatteetaten snur om kvitteringsplikt

  Les mer Skatteetaten revurderer kravet om kvitteringsutskrift Skatteetaten snur om kvitteringsplikt Virke er glad for at Skatteetaten snur og trekker kravet om plikt til å skrive ut kvittering

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/skatteetaten-snur-om-kvitteringsplikt/
 10. Nye regler om bruk av bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng

  Nye regler om bruk av bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng Fra 2019 gjelder nye regler om den skattemessige behandlingen av rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet, og arbeidsgivers

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/nye-regler-om-bruk-av-bonuspoeng-opptjent-i-jobbsammenheng/

Vis flere