Skatt og avgift

2 treff på "Skatt og avgift"

  1. Skatte- og avgiftspolitikk

    Skatte- og avgiftspolitikk Virke ønsker en aktivitets- og arbeidsfremmende skatte- og avgiftspolitikk. Gjennom å betale skatter og avgifter bidrar Virkes medlemmer til velferdsstaten. Det

    https://www.virke.no/politikk/politiske-temaer/skatte--og-avgiftspolitikk/
  2. Formuesskatt

    Siste nytt Hva er formueskatt? 14.oktober 2019: Høring i finanskomiteen på Stortinget ang. statsbudsjettet: Virke og ti andre næringsorganisasjoner ga finanskomiteen på Stortinget

    https://www.virke.no/politikk/politiske-temaer/formuesskatt/