Skatte- og avgiftspolitikk

20 treff på "Skatte- og avgiftspolitikk"

 1. Høring i Finanskomiteen - Statsbudsjettet 2016 (pdf)

  15-33165 1 Notat Til Stortingets finanskomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 15.10.2015 Sak Statsbudsjettet 2016. Høring i Finanskomiteen Hovedorganisasjonen Virke representerer

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing-i-finanskomiteen---statsbudsjettet-2016.pdf
 2. Scheel-utvalget (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/scheel-utvalget.pdf
 3. Skandale i et ellers skikkelig budsjett

  Revidert nasjonalbudsjett: I vårt innspill til Stortingets finanskomite løfter Virke også følgende saker: Filmfondet: Virke mener det er bra at regjeringen retter opp kuttet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/skandale-i-ellers-skikkelig-budsjett/
 4. Slutt på skattefrie personalrabatter?

  Slutt på skattefrie personalrabatter? Skattedirektoratet har kommet med forslag om at det skal strammes inn på regelverket for skattefrie personalrabatter. Virke mener det er en dårlig

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/slutt-pa-skattefrie-personalrabatter/
 5. Skatt og ny ordning for mva ved import (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/skatt-og-ny-ordning-for-mva-ved-import.pdf
 6. Bedre skatt (pdf)

  15-40260 1 Notat Til Finanskomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 15.12.2015 Sak Meld.St.4 (2015-2016) Bedre skatt - Høring 15.12.2015 Hovedorganisasjonen Virke representerer 20

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/bedre-skatt.pdf
 7. Sett pris på miljøet (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/sett-pris-pa-miljoet.pdf
 8. Nytt år, nye arbeidsplasser?

  Handels- og tjenestenæringen har stått for nesten 90 prosent av alle nye jobber de siste ti årene, og betaler for en fjerdedel av utgiftene i statsbudsjettet. 2019 bør være

  https://www.virke.no/nyheter/nytt-ar-nye-arbeidsplasser/
 9. Statsbudsjett 2018: skatt- og avgiftsendringer

  Statsbudsjett 2018: Mange skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet. Monner det? Virke er glad for at skatt på overskudd i selskaper reduseres til 23 %. Redusert verdsettelse av arbeidende

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/statsbudsjett-2018-skatt--og-avgiftsendringer/
 10. Virke ber om 2,5 mrd. i redusert formuesskatt i 2019

  Budsjettinnspill fra Virke: Virke ber om 2,5 mrd. i redusert formuesskatt i 2019 Virke ber regjeringen redusere formuesskatten på arbeidende kapital med 2,5 milliarder kroner i statsbudsjettet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/virke-ber-om-25-mrd.-i-redusert-formuesskatt-i-2019/

Vis flere