Skatte- og avgiftspolitikk

24 treff på "Skatte- og avgiftspolitikk"

 1. å1 Forbud mot kontantbeløp over 40 000 kroner for varehandelen

  Forbud mot kontantbeløp over 40 000 kroner for varehandelen Forhandlere av varer kan ikke lenger motta vederlag i kontanter på 40 000 kroner eller mer. Kontantforbudet følger av hvitvaskingsloven

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/forbud-mot-kontantbelop-over-40-000-kroner-for-varehandelen/
 2. Skandale i et ellers skikkelig budsjett

  Revidert nasjonalbudsjett: I vårt innspill til Stortingets finanskomite løfter Virke også følgende saker: Filmfondet: Virke mener det er bra at regjeringen retter opp kuttet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/skandale-i-ellers-skikkelig-budsjett/
 3. Slutt på skattefrie personalrabatter?

  Slutt på skattefrie personalrabatter? Skattedirektoratet har kommet med forslag om at det skal strammes inn på regelverket for skattefrie personalrabatter. Virke mener det er en dårlig

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/slutt-pa-skattefrie-personalrabatter/
 4. Høring i Finanskomiteen - Statsbudsjettet 2016 (pdf)

  15-33165 1 Notat Til Stortingets finanskomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 15.10.2015 Sak Statsbudsjettet 2016. Høring i Finanskomiteen Hovedorganisasjonen Virke representerer

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing-i-finanskomiteen---statsbudsjettet-2016.pdf
 5. Scheel-utvalget (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/scheel-utvalget.pdf
 6. Skatt og ny ordning for mva ved import (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/skatt-og-ny-ordning-for-mva-ved-import.pdf
 7. Bedre skatt (pdf)

  15-40260 1 Notat Til Finanskomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 15.12.2015 Sak Meld.St.4 (2015-2016) Bedre skatt - Høring 15.12.2015 Hovedorganisasjonen Virke representerer 20

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/bedre-skatt.pdf
 8. Nytt år, nye arbeidsplasser?

  Handels- og tjenestenæringen har stått for nesten 90 prosent av alle nye jobber de siste ti årene, og betaler for en fjerdedel av utgiftene i statsbudsjettet. 2019 bør være

  https://www.virke.no/nyheter/nytt-ar-nye-arbeidsplasser/
 9. Virke deltar i etterlengtet offisielt møte om frihandel med Kina

  Dette er saken Nobelkomiteen tildelte den fengslede, kinesiske dissidenten Liu Xiaobo fredsprisen for 2010. Tildelingen vakte sterke reaksjoner i Kina. 30. november 2010 ble det kjent at Kina

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/virke-deltar-i-etterlengtet-offisielt-mote-om-frihandel-med-kina/
 10. Virke ber om 2,5 mrd. i redusert formuesskatt i 2019

  Budsjettinnspill fra Virke: Virke ber om 2,5 mrd. i redusert formuesskatt i 2019 Virke ber regjeringen redusere formuesskatten på arbeidende kapital med 2,5 milliarder kroner i statsbudsjettet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/virke-ber-om-25-mrd.-i-redusert-formuesskatt-i-2019/

Vis flere