Sosial dumping

5 treff på "Sosial dumping"

 1. Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten

  Jus på en onsdag Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten Som vi tidligere har orientert om trer det i kraft en rekke lovendringer 1. juli i år.  Blant

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/straff-for-bestillers-brudd-pa-informasjons--og-paseplikten/
 2. Sosial dumping

  Sosial dumping Norge har gjennom de siste årene hatt stort behov for arbeidskraft. Gjennom blant annet prosjekter under Inkluderende Arbeidsliv har det vært arbeidet aktivt for å få

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/sosial-dumping/
 3. Representantforslag om utredning av minstelønn (pdf)

  14-32918 1 Notat Til Arbeids- og sosialkomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 16.10.2014 Sak Representantforslag om utredning av minstelønn Det norske arbeidslivet er gjennomregulert

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/representantforslag-om-utredning-av-minstelonn.pdf
 4. Arbeidsinnvandring og sosial dumping

  Arbeidsinnvandring og sosial dumping En stor del av veksten i arbeidsstyrken skjer gjennom innvandring, og de siste årene har innvandringen vært betydelig. Etter at EU utvidet mot øst

  https://www.virke.no/politikk/politiske-temaer/arbeidsinnvandring-og-sosial-dumping/
 5. Ta ansvar - motvirk sosial dumping

  Jus på en onsdag - ​Fakta om bestillers informasjon- og påseplikt Ta ansvar - motvirk sosial dumping Visste du at som bestiller av tjenester innen renhold, bygg, jordbruk og gartnerinæringene

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ta-ansvar---motvirk-sosial-dumping/