Sosial dumping

10 treff på "Sosial dumping"

 1. Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten

  Jus på en onsdag Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten Som vi tidligere har orientert om trer det i kraft en rekke lovendringer 1. juli i år.  Blant

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/straff-for-bestillers-brudd-pa-informasjons--og-paseplikten/
 2. Tar flere kriminelle i arbeidslivet

  Hva er arbeidslivs- kriminalitet? Handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/tar-flere-kriminelle-i-arbeidslivet/
 3. Sosial dumping

  Sosial dumping Norge har gjennom de siste årene hatt stort behov for arbeidskraft. Gjennom blant annet prosjekter under Inkluderende Arbeidsliv har det vært arbeidet aktivt for å få

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/sosial-dumping/
 4. Ta ansvar - motvirk sosial dumping

  Jus på en onsdag - ​Fakta om bestillers informasjon- og påseplikt Ta ansvar - motvirk sosial dumping Visste du at som bestiller av tjenester innen renhold, bygg, jordbruk og gartnerinæringene

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ta-ansvar---motvirk-sosial-dumping/
 5. Arbeidsinnvandring og sosial dumping

  Arbeidsinnvandring og sosial dumping En stor del av veksten i arbeidsstyrken skjer gjennom innvandring, og de siste årene har innvandringen vært betydelig. Etter at EU utvidet mot øst

  https://www.virke.no/politikk/politiske-temaer/arbeidsinnvandring-og-sosial-dumping
 6. Presisering av likebehandlingsprinsippet ved innleie av arbeidskraft

  Presisering av likebehandlingsprinsippet ved innleie av arbeidskraft Med virkning fra 1. januar 2013 ble det innført regler i arbeidsmiljøloven som skal sikre at innleide arbeidstakere

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/presisering-av-likebehandlingsprinsippet-ved-innleie-av-arbeidskraft/
 7. Kjedelig, men viktig

  Kjedelig, men viktig ​Sammen med et treparts bransjeprogram for uteliv, står Virke bak kampanjen «Kjedelig, men viktig» - en kampanje rettet mot unge arbeidstakere i utelivsbransjen.

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/kjedelig-men-viktig/
 8. Renvasket.no

  Renvasket.no Virke og partene i bransjeprogammet for renhold presenterer i dag renvasket.no. Renvasket.no er en kampanje som retter seg mot private kjøpere av svart vaskehjelp. ​ - Privates

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/renvasket.no/