Statsbudsjett

51 treff på "Statsbudsjett"

 1. Skandale i et ellers skikkelig budsjett

  Revidert nasjonalbudsjett: I vårt innspill til Stortingets finanskomite løfter Virke også følgende saker: Filmfondet: Virke mener det er bra at regjeringen retter opp kuttet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/skandale-i-ellers-skikkelig-budsjett/
 2. Særavgifter og toll i statsbudsjettet

  Statsbudsjettet 2019 Særavgifter og toll i statsbudsjettet Norge ligger på verdenstoppen i særavgifter. Statsbudsjettet for 2019 endrer ikke på det, selv om det blir reduksjon

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/saravgifter-og-toll-i-statsbudsjettet/
 3. Tar ansvar for historisk pensjon

  Statsbudsjett 2018 Regjeringen tar ansvar for historisk pensjon Regjeringen slår fast at staten tar ansvar for ideell sektors pensjonskostnader og følger opp Hippe-utvalgets anbefalinger

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/tar-ansvar-for-historisk-pensjon/
 4. Økning til Nasjonale Tur(ist)stier

  Økning til Nasjonale tur(ist)stier Satsningen på Nasjonale Turstier trappes opp i forslag til Statsbudsjett 2018. Midlene økes fra 7,5 millioner til 10,5 millioner. De siste årene

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/okning-til-nasjonale-turiststier/
 5. Høring i familie- og kulturkomiteen - statsbudsjett 2015 (pdf)

  14-35035 1 Notat Til Familie- og kulturkomiteen Fra Virke Kultur Dato 10.11.2014 Sak Høring om statsbudsjettet 2015 Virke Kultur er et bransjeområde i hovedorganisasjonen Virke som

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing-i-familie--og-kulturkomiteen---statsbudsjett-2015.pdf
 6. Statsbudsjettet 2019

  Statsbudsjettet 2019 Må ta mer hensyn til handels- og tjenestenæringene -Et godt tilpasset budsjett for en økonomi i vekst, men norsk næringsliv kunne gått enda bedre. Vi

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/statsbudsjettet-20192/
 7. Notat til høring Statsbudsjettet 2013 Kunnskapsdepartementet (pdf)

  12-28008 1 Notat Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 19.10.2012 Sak Notat til høring Statsbudsjettet 2013 Kunnskapsdepartementet

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/notat-til-horing-statsbudsjettet-2013-kunnskapsdepartementet.pdf
 8. Høring i samferdselsdepartementet om statsbudsjettet 2017 (pdf)

  16-28985 1 Notat Til Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortinget Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 24.10.2016 Sak Statsbudsjettet 2017 Samferdselsdepartementet - Høring Utgangspunkt

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing-i-samferdselsdepartementet-om-statsbudsjettet-2017.pdf
 9. Politisk styring må til for å sikre andel ideelle

  – Vi er meget fornøyd med at regjeringen slår fast en del prinsipper. Samtidig som det er en del ting vi ønsker tydeligere og bedre, sa direktør Inger Helene Venås i Virke

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/politisk-styring-ma-til-for-a-sikre-andel-ideelle/
 10. Virke Kulturs innspill til statsbudsjett 2018

  Virke Kulturs innspill til statsbudsjett 2018 Les Virke Kulturs innspill til statsbudsjett 2018. Virke Kultur mener at det er behov for å vise en tydelig retning i norsk kulturpolitikk og

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/virke-kultur-innspill-til-statsbudsjett-2018/

Vis flere