Statsbudsjett

29 treff på "Statsbudsjett"

 1. Økning til Nasjonale Tur(ist)stier

  Økning til Nasjonale tur(ist)stier Satsningen på Nasjonale Turstier trappes opp i forslag til Statsbudsjett 2018. Midlene økes fra 7,5 millioner til 10,5 millioner. De siste årene

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/okning-til-nasjonale-turiststier/
 2. Tar ansvar for historisk pensjon

  Statsbudsjett 2018 Regjeringen tar ansvar for historisk pensjon Regjeringen slår fast at staten tar ansvar for ideell sektors pensjonskostnader og følger opp Hippe-utvalgets anbefalinger

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/tar-ansvar-for-historisk-pensjon/
 3. Skandale i et ellers skikkelig budsjett

  Revidert nasjonalbudsjett: I vårt innspill til Stortingets finanskomite løfter Virke også følgende saker: Filmfondet: Virke mener det er bra at regjeringen retter opp kuttet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/skandale-i-ellers-skikkelig-budsjett/
 4. Virke Kulturs innspill til statsbudsjett 2018

  Virke Kulturs innspill til statsbudsjett 2018 Les Virke Kulturs innspill til statsbudsjett 2018. Virke Kultur mener at det er behov for å vise en tydelig retning i norsk kulturpolitikk og

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/virke-kultur-innspill-til-statsbudsjett-2018/
 5. Økning i lavmomsen fra 10 % til 12 %

  Hvordan kan reiselivet drive seriøst når rammebetingelsene endres underveis? I Statsbudsjett 2018 øker Regjeringen reiselivsmomsen ytterligere. Regjeringen økte momsen på

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/okning-i-lavmomsen-fra-10--til-12-/
 6. Notat til høring Statsbudsjettet 2013 Kunnskapsdepartementet (pdf)

  12-28008 1 Notat Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 19.10.2012 Sak Notat til høring Statsbudsjettet 2013 Kunnskapsdepartementet

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/notat-til-horing-statsbudsjettet-2013-kunnskapsdepartementet.pdf
 7. Høring i samferdselsdepartementet om statsbudsjettet 2017 (pdf)

  16-28985 1 Notat Til Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortinget Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 24.10.2016 Sak Statsbudsjettet 2017 Samferdselsdepartementet - Høring Utgangspunkt

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing-i-samferdselsdepartementet-om-statsbudsjettet-2017.pdf
 8. å1 - Kulturbudsjettet 2019 – en oppsummering

  Kulturbudsjettet 2019 Et godt kulturbudsjett med viktige satsinger på kulturbygg og momskompensasjon. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er igjen overført til kulturbudsjettet

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/kulturbudsjettet-2019--en-oppsummering/
 9. å1 - Fornuftig å skrote dagligvareportalen

  Statsbudsjettet 2019 Relevante lenker Høring: Uferdig dagligvareportal Slakter Forbrukerrådets dagligvareportal Fornuftig å skrote dagligvareportalen I regjeringens forslag til

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/fornuftig-a-skrote-dagligvareportalen/

Vis flere