Statsbudsjett

22 treff på "Statsbudsjett"

 1. Tar ansvar for historisk pensjon

  Statsbudsjett 2018 Regjeringen tar ansvar for historisk pensjon Regjeringen slår fast at staten tar ansvar for ideell sektors pensjonskostnader og følger opp Hippe-utvalgets anbefalinger

  https://www.virke.no/bransjer/virke-ideell-og-frivillighet/historisk-pensjon/tar-ansvar-for-historisk-pensjon/
 2. Skandale i et ellers skikkelig budsjett

  Revidert nasjonalbudsjett: I vårt innspill til Stortingets finanskomite løfter Virke også følgende saker: Filmfondet: Virke mener det er bra at regjeringen retter opp kuttet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/skandale-i-ellers-skikkelig-budsjett/
 3. Notat til høring Statsbudsjettet 2013 Kunnskapsdepartementet (pdf)

  12-28008 1 Notat Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 19.10.2012 Sak Notat til høring Statsbudsjettet 2013 Kunnskapsdepartementet

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/notat-til-horing-statsbudsjettet-2013-kunnskapsdepartementet.pdf
 4. Høring i samferdselsdepartementet om statsbudsjettet 2017 (pdf)

  16-28985 1 Notat Til Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortinget Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 24.10.2016 Sak Statsbudsjettet 2017 Samferdselsdepartementet - Høring Utgangspunkt

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing-i-samferdselsdepartementet-om-statsbudsjettet-2017.pdf
 5. Kulturbudsjettet 2019 – en oppsummering

  Kulturbudsjettet 2019 Et godt kulturbudsjett med viktige satsinger på kulturbygg og momskompensasjon. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er igjen overført til kulturbudsjettet

  https://www.virke.no/bransjer/reiseliv-kultur-opplevelser/kulturbudsjettet-2019--en-oppsummering/
 6. Virke ber om 2,5 mrd. i redusert formuesskatt i 2019

  Budsjettinnspill fra Virke: Virke ber om 2,5 mrd. i redusert formuesskatt i 2019 Virke ber regjeringen redusere formuesskatten på arbeidende kapital med 2,5 milliarder kroner i statsbudsjettet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/virke-ber-om-25-mrd.-i-redusert-formuesskatt-i-2019/
 7. Revidert nasjonalbudsjett 2014 (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/revidert-nasjonalbudsjett-2014.pdf
 8. Statsbudsjettet 2017 - Høring næirngskomiteen (pdf)

  16-27548 1 Notat Til Næringskomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 17.10.2016 Sak Statsbudsjettet 2017. Høring i næringskomiteen Hovedorganisasjonen Virke representerer

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/statsbudsjettet-2017---horing-nairngskomiteen.pdf
 9. Høring i energi- og miljøkomitéen om statbudsjettet 2017 (pdf)

  13-27240 1 Notat Til Stortingets energi- og miljøkomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 21.10.2016 Sak Høring i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing-i-energi--og-miljokomiteen-om-statbudsjettet-2017.pdf
 10. Statsbudsjett 2018: skatt- og avgiftsendringer

  Statsbudsjett 2018: Mange skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet. Monner det? Virke er glad for at skatt på overskudd i selskaper reduseres til 23 %. Redusert verdsettelse av arbeidende

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/statsbudsjett-2018-skatt--og-avgiftsendringer/

Vis flere