Statsbudsjett

19 treff på "Statsbudsjett"

 1. Skandale i et ellers skikkelig budsjett

  Revidert nasjonalbudsjett: I vårt innspill til Stortingets finanskomite løfter Virke også følgende saker: Filmfondet: Virke mener det er bra at regjeringen retter opp kuttet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/skandale-i-ellers-skikkelig-budsjett/
 2. Tar ansvar for historisk pensjon

  Statsbudsjett 2018 Regjeringen tar ansvar for historisk pensjon Regjeringen slår fast at staten tar ansvar for ideell sektors pensjonskostnader og følger opp Hippe-utvalgets anbefalinger

  https://www.virke.no/bransjer/virke-ideell-og-frivillighet/historisk-pensjon/tar-ansvar-for-historisk-pensjon/
 3. Notat til høring Statsbudsjettet 2013 Kunnskapsdepartementet (pdf)

  12-28008 1 Notat Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 19.10.2012 Sak Notat til høring Statsbudsjettet 2013 Kunnskapsdepartementet

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/notat-til-horing-statsbudsjettet-2013-kunnskapsdepartementet.pdf
 4. Høring i samferdselsdepartementet om statsbudsjettet 2017 (pdf)

  16-28985 1 Notat Til Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortinget Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 24.10.2016 Sak Statsbudsjettet 2017 Samferdselsdepartementet - Høring Utgangspunkt

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing-i-samferdselsdepartementet-om-statsbudsjettet-2017.pdf
 5. Statsbudsjettet 2017 - Høring næirngskomiteen (pdf)

  16-27548 1 Notat Til Næringskomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 17.10.2016 Sak Statsbudsjettet 2017. Høring i næringskomiteen Hovedorganisasjonen Virke representerer

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/statsbudsjettet-2017---horing-nairngskomiteen.pdf
 6. Høring i energi- og miljøkomitéen om statbudsjettet 2017 (pdf)

  13-27240 1 Notat Til Stortingets energi- og miljøkomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 21.10.2016 Sak Høring i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing-i-energi--og-miljokomiteen-om-statbudsjettet-2017.pdf
 7. Regjeringen endrer innretningen på flypassasjeravgiften

  Regjeringen endrer innretningen på flypassasjeravgiften Regjeringen foreslår en provenynøytral omlegging av flypassasjeravgiften slik at flyreiser ut av Europa får en høyere

  https://www.virke.no/bransjer/reiseliv-kultur-opplevelser/regjeringen-endrer-innretningen-pa-flypassasjeravgiften/
 8. Statsbudsjett 2018: skatt- og avgiftsendringer

  Statsbudsjett 2018: Mange skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet. Monner det? Virke er glad for at skatt på overskudd i selskaper reduseres til 23 %. Redusert verdsettelse av arbeidende

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/statsbudsjett-2018-skatt--og-avgiftsendringer/
 9. Virke ber om 2,5 mrd. i redusert formuesskatt i 2019

  Budsjettinnspill fra Virke: Virke ber om 2,5 mrd. i redusert formuesskatt i 2019 Virke ber regjeringen redusere formuesskatten på arbeidende kapital med 2,5 milliarder kroner i statsbudsjettet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/virke-ber-om-25-mrd.-i-redusert-formuesskatt-i-2019/
 10. POL - 10 milliarder til forskning og innovasjon

  Statsbudsjettet 2019 10 milliarder til forskning og innovasjon Regjeringen foreslår en historisk satsing på nærmere 10 milliarder kroner til forskning og innovasjon i næringslivet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/10-milliarder-til-forskning-og-innovasjon/

Vis flere