Statsbudsjett

151 treff på "Statsbudsjett"

 1. Virke krever at Siv viser kortene

  Virke krever at Siv viser kortene ​Virke krever at Siv Jensen viser konsekvensutredningen som ligger til grunn for økningen i momsgrensa. I debatt har Sivs statssekretær Jørgen Næsje,

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/virke-krever-at-siv-viser-kortene/
 2. Statsbudsjettet øker forventningene til folkehelsemeldingen

  Statsbudsjettet øker forventningene til folkehelsemeldingen Skal folkehelsemålene nås, kreves det langt mer enn det som regjeringen la frem i statsbudsjett. Der skaper desto større

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/statsbudsjettet-oker-forventningene-til-folkehelsemeldingen/
 3. Regjeringen kutter nye 40 millioner til reiselivet

  Regjeringen kutter nye 40 millioner til reiselivet ​I Regjeringens budsjettforslag ligger det inne 205 mill. kroner i støtte til markedsføring av norsk reiseliv – et kutt på hele 40

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/regjeringen-kutter-nye-40-millioner-til-reiselivet/
 4. Dårlig mellomløsning fra Venstre

  Dårlig mellomløsning fra Venstre -Jeg er glad Venstre sier nei til regjeringens forslag om en avgiftsfri grense på 500 kroner ved import og at Venstre støtter Virkes forslag om

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/darlig-mellomlosning-fra-venstre/
 5. Vibeke H. Madsen om heving av 200-kronersgrensa

  Vibeke H. Madsen om heving av 200-kronersgrensa ​Det skal godt gjøres å ha unngått engasjementet rundt en heving av momsfrihandel fra utlandet fra 200 kroner til 500 kroner. Her forklarer

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/vibeke-h.-madsen-om-heving-av-200-kronersgrensa/
 6. Tar opp 200-grensen med finanskomiteen

  Høring Tar opp 200-grensen med finanskomiteen ​Dersom vekst og sysselsetting er hovedmålet med forslaget til statsbudsjett for 2015, fremstår det som underlig at regjeringen vil avgiftsstimulere

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/tar-opp-200-grensen-med-finanskomiteen/
 7. Mer til kunnskap, vei og vekstfremmende skattelettelser

  Mer til kunnskap, vei og vekstfremmende skattelettelser – Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014 er et skritt i riktig retning. Virke er glad for at arveavgiften fjernes. Det

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2014/mer-til-kunnskap-vei-og-vekstfremmende-skattelettelser/
 8. Mer offensiv satsing på forskning

  Mer offensiv satsing på forskning ​ Regjeringen foreslår å bevilge 28,9 milliarder kroner til forskning og innovasjon i 2014. Det er 1,5 milliarder mer enn i år. Men av økningen

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2014/mer-offensiv-satsing-pa-forskning/
 9. Virkes innspill til statsbudsjettet 2014

  Virkes innspill til statsbudsjettet 2014 Virke vil prioritere økte investeringer i vei og bane, forenkling, tollreduksjoner og skatte- og avgiftstiltak som bedrer økonomiens virkemåte

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2014/virkes-innspill-til-statsbudsjettet-2014/

Vis flere