Statsbudsjett

186 treff på "Statsbudsjett"

 1. Rekordhøy formuesskatt på arbeidende kapital med Aps budsjettforslag

  Det er en god og en dårlig nyhet i Arbeiderpartiets alternative budsjett. Den gode er at Ap vil fjerne den avgiftsfrie 350-grensen for netthandel fra utlandet, den dårlige er at Ap øker

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/rekordhoy-formuesskatt-pa-arbeidende-kapital-med-aps-budsjettforslag/
 2. Regjeringen kutter nye 40 millioner til reiselivet

  Regjeringen kutter nye 40 millioner til reiselivet ​I Regjeringens budsjettforslag ligger det inne 205 mill. kroner i støtte til markedsføring av norsk reiseliv – et kutt på hele 40

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/regjeringen-kutter-nye-40-millioner-til-reiselivet/
 3. Mer til kunnskap, vei og vekstfremmende skattelettelser

  Mer til kunnskap, vei og vekstfremmende skattelettelser – Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014 er et skritt i riktig retning. Virke er glad for at arveavgiften fjernes. Det

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2014/mer-til-kunnskap-vei-og-vekstfremmende-skattelettelser/
 4. Virkes innspill til statsbudsjettet 2014

  Virkes innspill til statsbudsjettet 2014 Virke vil prioritere økte investeringer i vei og bane, forenkling, tollreduksjoner og skatte- og avgiftstiltak som bedrer økonomiens virkemåte

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2014/virkes-innspill-til-statsbudsjettet-2014/
 5. Positivt med vekst i barnevernet - hva er de ideelles rolle?

  Positivt med vekst i barnevernet - hva er de ideelles rolle? Regjeringen foreslår 150 mill. kroner til økte kjøp av offentlige og private barneverntiltak. Veksten i kjøp av ideelle

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/positivt-med-vekst-i-barnevernet---hva-er-de-ideelles-rolle/
 6. Statsbudsjettet øker forventningene til folkehelsemeldingen

  Statsbudsjettet øker forventningene til folkehelsemeldingen Skal folkehelsemålene nås, kreves det langt mer enn det som regjeringen la frem i statsbudsjett. Der skaper desto større

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/statsbudsjettet-oker-forventningene-til-folkehelsemeldingen/
 7. Regjeringen må følge opp samarbeidsavtalen med ideell sektor

  Statsbudsjettet 2015 Regjeringen må følge opp samarbeidsavtalen med ideell sektor ​I statsbudsjettet 2015 sier regjeringen den vil styrke og videreføre samarbeidsavtalen med de ideelle

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/regjeringen-ma-folge-opp-samarbeidsavtalen-med-ideell-sektor/
 8. Skandale i et ellers skikkelig budsjett

  Revidert nasjonalbudsjett: I vårt innspill til Stortingets finanskomite løfter Virke også følgende saker: Filmfondet: Virke mener det er bra at regjeringen retter opp kuttet

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/skandale-i-ellers-skikkelig-budsjett/
 9. Viktig 2017-budsjett

  Viktig 2017-budsjett Vi står overfor nye økonomiske realiteter i tiden fremover og regjeringen er godt i gang med neste års statsbudsjett. Virke foreslår skattetiltak som fremmer

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/viktig-2017-budsjett/

Vis flere