Statsbudsjett

19 treff på "Statsbudsjett"

 1. Tar ansvar for historisk pensjon

  Statsbudsjett 2018 Regjeringen tar ansvar for historisk pensjon Regjeringen slår fast at staten tar ansvar for ideell sektors pensjonskostnader og følger opp Hippe-utvalgets anbefalinger

  https://www.virke.no/bransjer/virke-ideell-og-frivillighet/historisk-pensjon/tar-ansvar-for-historisk-pensjon/
 2. Skandale i et ellers skikkelig budsjett

  Revidert nasjonalbudsjett: I vårt innspill til Stortingets finanskomite løfter Virke også følgende saker: Filmfondet: Virke mener det er bra at regjeringen retter opp kuttet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/skandale-i-ellers-skikkelig-budsjett/
 3. Notat til høring Statsbudsjettet 2013 Kunnskapsdepartementet (pdf)

  12-28008 1 Notat Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 19.10.2012 Sak Notat til høring Statsbudsjettet 2013 Kunnskapsdepartementet

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/notat-til-horing-statsbudsjettet-2013-kunnskapsdepartementet.pdf
 4. Høring i samferdselsdepartementet om statsbudsjettet 2017 (pdf)

  16-28985 1 Notat Til Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortinget Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 24.10.2016 Sak Statsbudsjettet 2017 Samferdselsdepartementet - Høring Utgangspunkt

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing-i-samferdselsdepartementet-om-statsbudsjettet-2017.pdf
 5. Statsbudsjettet 2017 - Høring næirngskomiteen (pdf)

  16-27548 1 Notat Til Næringskomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 17.10.2016 Sak Statsbudsjettet 2017. Høring i næringskomiteen Hovedorganisasjonen Virke representerer

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/statsbudsjettet-2017---horing-nairngskomiteen.pdf
 6. Høring i energi- og miljøkomitéen om statbudsjettet 2017 (pdf)

  13-27240 1 Notat Til Stortingets energi- og miljøkomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 21.10.2016 Sak Høring i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing-i-energi--og-miljokomiteen-om-statbudsjettet-2017.pdf
 7. Regjeringen endrer innretningen på flypassasjeravgiften

  Regjeringen endrer innretningen på flypassasjeravgiften Regjeringen foreslår en provenynøytral omlegging av flypassasjeravgiften slik at flyreiser ut av Europa får en høyere

  https://www.virke.no/bransjer/reiseliv-kultur-opplevelser/regjeringen-endrer-innretningen-pa-flypassasjeravgiften/
 8. Virke ber om 2,5 mrd. i redusert formuesskatt i 2019

  Budsjettinnspill fra Virke: Virke ber om 2,5 mrd. i redusert formuesskatt i 2019 Virke ber regjeringen redusere formuesskatten på arbeidende kapital med 2,5 milliarder kroner i statsbudsjettet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/virke-ber-om-25-mrd.-i-redusert-formuesskatt-i-2019/
 9. Statsbudsjett 2018: skatt- og avgiftsendringer

  Statsbudsjett 2018: Mange skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet. Monner det? Virke er glad for at skatt på overskudd i selskaper reduseres til 23 %. Redusert verdsettelse av arbeidende

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/statsbudsjett-2018-skatt--og-avgiftsendringer/
 10. POL - 10 milliarder til forskning og innovasjon

  Statsbudsjettet 2019 10 milliarder til forskning og innovasjon Regjeringen foreslår en historisk satsing på nærmere 10 milliarder kroner til forskning og innovasjon i næringslivet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/10-milliarder-til-forskning-og-innovasjon/

Vis flere