Styrearbeid

33 treff på "Styrearbeid"

 1. Kan styret beslutte at de ansatte ikke lenger får ha representasjon i styret?

  Kan styret beslutte at de ansatte ikke lenger får ha representasjon i styret? Om det blir færre enn 30 ansatte i selskapet, kan styre beslutte at det ikke lenger foreligger en rettmessig

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/kan-styret-beslutte-at-de-ansatte-ikke-lenger-far-ha-representasjon-i-styret/
 2. Når har styret handleplikt ved tap av egenkapital?

  Når har styret handleplikt ved tap av egenkapital? Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/nar-har-styret-handleplikt-ved-tap-av-egenkapital/
 3. Hvor lenge kan et styremedlem tjenestegjøre?

  Hvor lenge kan et styremedlem tjenestegjøre? Vedtektene kan regulere hvor lenge et styremedlem kan sitte i styret, men normalt velges et styremedlem for to år. Imidlertid kan gjenvalg finne

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-lenge-kan-et-styremedlem-tjenestegjore/
 4. For at et styremøte skal være gyldig avholdt, hvilke regler gjelder da?

  For at et styremøte skal være gyldig avholdt, hvilke regler gjelder da? Alle skal være gitt mulighet til å delta, så vidt det er mulig. Melder noen forfall, og det finnes

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/for-at-et-styremote-skal-vare-gyldig-avholdt-hvilke-regler-gjelder-da/
 5. Hva er varamedlemmers rolle?

  Hva er varamedlemmers rolle? Et varamedlem er stedfortreder for et styremedlem.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-varamedlemmers-rolle/
 6. Kan man i et selskap med fem millioner i aksjekapital ha kun ett styremedlem?

  Kan man i et selskap med fem millioner i aksjekapital ha kun ett styremedlem? I denne virksomheten kreves det minimum tre styremedlemmer. I selskaper med mindre enn tre millioner kroner i

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/kan-man-i-et-selskap-med-fem-millioner-i-aksjekapital-ha-kun-ett-styremedlem/
 7. Hvem kan fremme saker for styret og få disse behandlet?

  Hvem kan fremme saker for styret og få disse behandlet? Aksjeloven § 6-20 bestemmer at styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvem-kan-fremme-saker-for-styret-og-fa-disse-behandlet/

Vis flere