Styrearbeid

33 treff på "Styrearbeid"

 1. Når har styret handleplikt ved tap av egenkapital?

  Når har styret handleplikt ved tap av egenkapital? Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/nar-har-styret-handleplikt-ved-tap-av-egenkapital/
 2. Kan styret beslutte at de ansatte ikke lenger får ha representasjon i styret?

  Kan styret beslutte at de ansatte ikke lenger får ha representasjon i styret? Om det blir færre enn 30 ansatte i selskapet, kan styre beslutte at det ikke lenger foreligger en rettmessig

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/kan-styret-beslutte-at-de-ansatte-ikke-lenger-far-ha-representasjon-i-styret/
 3. Kan en og samme person være styreleder for et selskap i åtte år?

  Kan en og samme person være styreleder for et selskap i åtte år? Ja, man kan i praksis være styremedlem så lenge man vil. Det er likevel slik at man ikke kan velges for lengre

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/kan-en-og-samme-person-vare-styreleder-for-et-selskap-i-atte-ar/
 4. Kan styreleder innkalle til styremøte samme dag?

  Kan styreleder innkalle til styremøte samme dag? Svaret er ja, om det anses som nødvendig. Da kan man forutsette at det bør være kritisk, grunnet den korte fristen. Det er likevel

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/kan-styreleder-innkalle-til-styremote-samme-dag/
 5. For at et styremøte skal være gyldig avholdt, hvilke regler gjelder da?

  For at et styremøte skal være gyldig avholdt, hvilke regler gjelder da? Alle skal være gitt mulighet til å delta, så vidt det er mulig. Melder noen forfall, og det finnes

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/for-at-et-styremote-skal-vare-gyldig-avholdt-hvilke-regler-gjelder-da/
 6. Kan man i et selskap med fem millioner i aksjekapital ha kun ett styremedlem?

  Kan man i et selskap med fem millioner i aksjekapital ha kun ett styremedlem? I denne virksomheten kreves det minimum tre styremedlemmer. I selskaper med mindre enn tre millioner kroner i

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/kan-man-i-et-selskap-med-fem-millioner-i-aksjekapital-ha-kun-ett-styremedlem/

Vis flere