Styrearbeid

33 treff på "Styrearbeid"

 1. Kan styret beslutte at de ansatte ikke lenger får ha representasjon i styret?

  Kan styret beslutte at de ansatte ikke lenger får ha representasjon i styret? Om det blir færre enn 30 ansatte i selskapet, kan styre beslutte at det ikke lenger foreligger en rettmessig

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/kan-styret-beslutte-at-de-ansatte-ikke-lenger-far-ha-representasjon-i-styret/
 2. Når har styret handleplikt ved tap av egenkapital?

  Når har styret handleplikt ved tap av egenkapital? Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/nar-har-styret-handleplikt-ved-tap-av-egenkapital/
 3. Kan en og samme person være styreleder for et selskap i åtte år?

  Kan en og samme person være styreleder for et selskap i åtte år? Ja, man kan i praksis være styremedlem så lenge man vil. Det er likevel slik at man ikke kan velges for lengre

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/kan-en-og-samme-person-vare-styreleder-for-et-selskap-i-atte-ar/
 4. Kan styreleder innkalle til styremøte samme dag?

  Kan styreleder innkalle til styremøte samme dag? Svaret er ja, om det anses som nødvendig. Da kan man forutsette at det bør være kritisk, grunnet den korte fristen. Det er likevel

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/kan-styreleder-innkalle-til-styremote-samme-dag/
 5. Hvem kan fremme saker for styret og få disse behandlet?

  Hvem kan fremme saker for styret og få disse behandlet? Aksjeloven § 6-20 bestemmer at styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvem-kan-fremme-saker-for-styret-og-fa-disse-behandlet/
 6. Hvor lenge kan et styremedlem tjenestegjøre?

  Hvor lenge kan et styremedlem tjenestegjøre? Vedtektene kan regulere hvor lenge et styremedlem kan sitte i styret, men normalt velges et styremedlem for to år. Imidlertid kan gjenvalg finne

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-lenge-kan-et-styremedlem-tjenestegjore/

Vis flere