Sykefravær

79 treff på "Sykefravær"

 1. Arbeidsrettede tiltak (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/arbeidsrettede-tiltak.pdf
 2. Enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/enklere-tiltakssystem-tilpasset-brukernes-behov.pdf
 3. Arbeidstaker har først hatt fravær pga. barns eller barnepassers sykdom, og blir så syk selv. Kan arbeidstaker benytte egenmelding for egen sykdom, eller må arbeidstaker oppsøke sykmelder for å få sykmelding?

  Arbeidstaker har først hatt fravær pga. barns eller barnepassers sykdom, og blir så syk selv. Kan arbeidstaker benytte egenmelding for egen sykdom, eller må arbeidstaker oppsøke

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/arbeidstaker-har-forst-hatt-fravar-pga.-barns-eller-barnepassers-sykdom-og-blir-sa-syk-selv.-kan-arbeidstaker-benytte-egenmelding-for-egen-sykdom-eller-ma-arbeidstaker-oppsoke-sykmelder-for-a-fa-sykmelding/
 4. Virke mener sykelønnsordningen bør endres

  Vanlige spørsmål om hvorfor sykelønnsordningen bør endres At Norge har verdens høyeste sykefravær bidrar verken til trygge jobber eller et bærekraftig velferdssamfunn.

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/virke-mener-sykelonnsordningen-bor-endres/
 5. Har arbeidstaker rett på fri med lønn i forbindelse med barns sykdom?

  Har arbeidstaker rett på fri med lønn i forbindelse med barns sykdom? Regler for dette er hjemlet i folketrygdlovens kapittel 9 (omsorgspenger) og arbeidsmiljøloven §12-9 (permisjon).

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/har-arbeidstaker-rett-pa-fri-med-lonn-i-forbindelse-med-barns-sykdom/
 6. Oppsigelse grunnet høyt sykefravær over tid – ny dom

  Ny dom: Arbeidsgiver må vurdere nøye Det må alltid gjøres en nøye og konkret vurdering når arbeidsgiver skal gå til oppsigelse av en arbeidstaker som gjennom mange

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/oppsigelse-grunnet-hoyt-sykefravar-over-tid--ny-dom/
 7. Syk på avtalt avspaseringsdag

  Jus på en onsdag Syk på avtalt avspaseringsdag ​Har en arbeidstaker som har avtalt avspaseringsdag, men som blir syk på avspaseringsdagen rett til å få denne utsatt til

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/syk-pa-avtalt-avspaseringsdag/

Vis flere