Sykefravær

112 treff på "Sykefravær"

 1. - Alle fortjener en sjanse

  Mangfold på arbeidsplassen - Alle fortjener en sjanse ​Butikksjef Hanne Høivik på KIWI Joa ser aldri etter hull i CVen hos søkere, og sier alltid ja når NAV ringer etter

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/--alle-fortjener-en-sjanse/
 2. Virkes innspill til Arbeids- og sosialdepartementets budsjett for 2015

  Virkes innspill til Arbeids- og sosialdepartementets budsjett for 2015 Virke peker i innspillet på viktige tiltak for å sikre arbeidslinja, noe som er særlig viktig i tider med økonomisk

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/virkes-innspill-til-arbeids--og-sosialdepartementets-budsjett-for-2015/
 3. Enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

 4. Kan en arbeidstaker som er sykmeldt reise til utlandet?

  Kan en arbeidstaker som er sykmeldt reise til utlandet? Arbeidstaker har som utgangspunkt kun rett på sykepenger når vedkommende oppholder seg i Norge. Dette gjelder både for sykmeldt

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/kan-en-arbeidstaker-som-er-sykmeldt-reise-til-utlandet/
 5. Arbeidsgiverperioden ved sykefravær

  Jus på onsdag Arbeidsgiverperioden ved sykefravær For å ha rett på sykepenger fra arbeidsgiver, må arbeidstaker ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 4 uker. Den

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/arbeidsgiverperioden-ved-sykefravar/
 6. Viktig 2017-budsjett

  Viktig 2017-budsjett Vi står overfor nye økonomiske realiteter i tiden fremover og regjeringen er godt i gang med neste års statsbudsjett. Virke foreslår skattetiltak som fremmer

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/viktig-2017-budsjett/
 7. Aktivitetsplikten for sykmeldte arbeidstaker

  Jus på en onsdag Endringer i aktivitetsplikten Ansatte som er sykemeldt, må nå være i arbeidsrelatert aktivitet senest innen 8 uker for å ha rett på videre sykepenger.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/praktisering-av-aktivitetsplikten-for-sykmeldte-arbeidstaker/
 8. Syk på avtalt avspaseringsdag

  Jus på en onsdag Syk på avtalt avspaseringsdag ​Har en arbeidstaker som har avtalt avspaseringsdag, men som blir syk på avspaseringsdagen rett til å få denne utsatt til

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/syk-pa-avtalt-avspaseringsdag/

Vis flere