Sykefravær

102 treff på "Sykefravær"

 1. - Alle fortjener en sjanse

  Mangfold på arbeidsplassen - Alle fortjener en sjanse ​Butikksjef Hanne Høivik på KIWI Joa ser aldri etter hull i CVen hos søkere, og sier alltid ja når NAV ringer etter

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/--alle-fortjener-en-sjanse/
 2. Viktig 2017-budsjett

  Viktig 2017-budsjett Vi står overfor nye økonomiske realiteter i tiden fremover og regjeringen er godt i gang med neste års statsbudsjett. Virke foreslår skattetiltak som fremmer

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/viktig-2017-budsjett/
 3. Aktivitetsplikten for sykmeldte arbeidstaker

  Jus på en onsdag Endringer i aktivitetsplikten Ansatte som er sykemeldt, må nå være i arbeidsrelatert aktivitet senest innen 8 uker for å ha rett på videre sykepenger.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/praktisering-av-aktivitetsplikten-for-sykmeldte-arbeidstaker/
 4. Har arbeidstaker rett på fri med lønn i forbindelse med barns sykdom?

  Har arbeidstaker rett på fri med lønn i forbindelse med barns sykdom? Regler for dette er hjemlet i folketrygdlovens kapittel 9 (omsorgspenger) og arbeidsmiljøloven §12-9 (permisjon).

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/har-arbeidstaker-rett-pa-fri-med-lonn-i-forbindelse-med-barns-sykdom/
 5. Virkes innspill til Arbeids- og sosialdepartementets budsjett for 2015

  Virkes innspill til Arbeids- og sosialdepartementets budsjett for 2015 Virke peker i innspillet på viktige tiltak for å sikre arbeidslinja, noe som er særlig viktig i tider med økonomisk

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/virkes-innspill-til-arbeids--og-sosialdepartementets-budsjett-for-2015/
 6. Hvor mange dager kan arbeidstaker benytte egenmelding

  Hvor mange dager kan arbeidstaker benytte egenmelding? I prinsippet kan arbeidsgiver innføre ubegrenset antall egenmeldingsdager i løpet av en 12 måneders periode, så lenge fraværet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-mange-dager-kan-arbeidstaker-benytte-egenmelding/
 7. Arbeidstaker har først hatt fravær pga. barns eller barnepassers sykdom, og blir så syk selv. Kan arbeidstaker benytte egenmelding for egen sykdom, eller må arbeidstaker oppsøke sykmelder for å få sykmelding?

  Arbeidstaker har først hatt fravær pga. barns eller barnepassers sykdom, og blir så syk selv. Kan arbeidstaker benytte egenmelding for egen sykdom, eller må arbeidstaker oppsøke

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/arbeidstaker-har-forst-hatt-fravar-pga.-barns-eller-barnepassers-sykdom-og-blir-sa-syk-selv.-kan-arbeidstaker-benytte-egenmelding-for-egen-sykdom-eller-ma-arbeidstaker-oppsoke-sykmelder-for-a-fa-sykmelding/

Vis flere