Sykefravær

116 treff på "Sykefravær"

 1. - Alle fortjener en sjanse

  Mangfold på arbeidsplassen - Alle fortjener en sjanse ​Butikksjef Hanne Høivik på KIWI Joa ser aldri etter hull i CVen hos søkere, og sier alltid ja når NAV ringer etter

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/--alle-fortjener-en-sjanse/
 2. Virkes innspill til Arbeids- og sosialdepartementets budsjett for 2015

  Virkes innspill til Arbeids- og sosialdepartementets budsjett for 2015 Virke peker i innspillet på viktige tiltak for å sikre arbeidslinja, noe som er særlig viktig i tider med økonomisk

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/virkes-innspill-til-arbeids--og-sosialdepartementets-budsjett-for-2015/
 3. Arbeidsrettede tiltak (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

 4. Enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

 5. Oppsigelse grunnet høyt sykefravær over tid – ny dom

  Ny dom: Arbeidsgiver må vurdere nøye Det må alltid gjøres en nøye og konkret vurdering når arbeidsgiver skal gå til oppsigelse av en arbeidstaker som gjennom mange

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/oppsigelse-grunnet-hoyt-sykefravar-over-tid--ny-dom/
 6. Kan en arbeidstaker som er sykmeldt reise til utlandet?

  Kan en arbeidstaker som er sykmeldt reise til utlandet? Arbeidstaker har som utgangspunkt kun rett på sykepenger når vedkommende oppholder seg i Norge. Dette gjelder både for sykmeldt

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/kan-en-arbeidstaker-som-er-sykmeldt-reise-til-utlandet/
 7. Arbeidsgiverperioden ved sykefravær

  Jus på onsdag Arbeidsgiverperioden ved sykefravær For å ha rett på sykepenger fra arbeidsgiver, må arbeidstaker ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 4 uker. Den

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/arbeidsgiverperioden-ved-sykefravar/
 8. Viktig 2017-budsjett

  Viktig 2017-budsjett Vi står overfor nye økonomiske realiteter i tiden fremover og regjeringen er godt i gang med neste års statsbudsjett. Virke foreslår skattetiltak som fremmer

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/viktig-2017-budsjett/

Vis flere