Sykefravær

80 treff på "Sykefravær"

 1. Arbeidsrettede tiltak (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/arbeidsrettede-tiltak.pdf
 2. Enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/enklere-tiltakssystem-tilpasset-brukernes-behov.pdf
 3. Arbeidstaker har først hatt fravær pga. barns eller barnepassers sykdom, og blir så syk selv. Kan arbeidstaker benytte egenmelding for egen sykdom, eller må arbeidstaker oppsøke sykmelder for å få sykmelding?

  Arbeidstaker har først hatt fravær pga. barns eller barnepassers sykdom, og blir så syk selv. Kan arbeidstaker benytte egenmelding for egen sykdom, eller må arbeidstaker oppsøke

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/arbeidstaker-har-forst-hatt-fravar-pga.-barns-eller-barnepassers-sykdom-og-blir-sa-syk-selv.-kan-arbeidstaker-benytte-egenmelding-for-egen-sykdom-eller-ma-arbeidstaker-oppsoke-sykmelder-for-a-fa-sykmelding/
 4. Må arbeidsgiver godta en tilbakedatert sykemelding?

  Må arbeidsgiver godta en tilbakedatert sykemelding? Nei, hvis den ansatte leverer en tilbakedatert sykmelding kan du som arbeidsgiver nekte å godta sykemeldingen for tidsrommet før

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ma-arbeidsgiver-godta-en-sykemelding-som-er-tilbakedatert/
 5. Hvor mange dager kan arbeidstaker benytte egenmelding

  Hvor mange dager kan arbeidstaker benytte egenmelding? I prinsippet kan arbeidsgiver innføre ubegrenset antall egenmeldingsdager i løpet av en 12 måneders periode, så lenge fraværet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-mange-dager-kan-arbeidstaker-benytte-egenmelding/
 6. Aktivitetsplikten for sykmeldte arbeidstaker

  Jus på en onsdag Endringer i aktivitetsplikten Ansatte som er sykemeldt, må nå være i arbeidsrelatert aktivitet senest innen 8 uker for å ha rett på videre sykepenger.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/praktisering-av-aktivitetsplikten-for-sykmeldte-arbeidstaker/

Vis flere