Tariff

45 treff på "Tariff"

 1. Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten

  Jus på en onsdag Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten Som vi tidligere har orientert om trer det i kraft en rekke lovendringer 1. juli i år.  Blant

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/straff-for-bestillers-brudd-pa-informasjons--og-paseplikten/
 2. Hvem omfattes av innholdet i en tariffavtale?

  Jus på en onsdag Hvem omfattes av innholdet i en tariffavtale? ​Når en virksomhet har blitt tariffbundet oppstår spørsmålet om hvorvidt det bare er deler av virksomheten

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvem-omfattes-av-innholdet-i-en-tariffavtale/
 3. Hva skiller en tariffavtale fra en hovedavtale?

  Hva skiller en tariffavtale fra en hovedavtale? ​En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår, eller andre

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-skiller-en-tariffavtale-fra-en-hovedavtale/
 4. Enighet i mellomoppgjøret innenfor helse, utdanning og kultur (HUK)

  Mellomoppgjøret 2017: Enighet i mellomoppgjøret innenfor helse, utdanning og kultur (HUK) Partene i lønnsforhandlingene innenfor HUK-området kom til enighet tirsdag 13. juni

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffnyheter/enighet-i-mellomoppgjoret-innenfor-helse-utdanning-og-kultur-huk2/
 5. Enighet i forhandlingene mellom Virke og HK

  Enighet i forhandlingene mellom Virke og HK ​ Natt til torsdag 10. april 2014 kom Virke til enighet med Handel og Kontor i årets tariffoppgjør, etter tre dager med forhandlinger.

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffnyheter/enighet-i-forhandlingene-mellom-virke-og-hk/
 6. Ingen apotekstreik

  Ingen apotekstreik Hovedorganisasjonen Virke og fagforeningene Parat/Farmasiforbundet og Norges Farmaceutiske Forening ble torsdag morgen enige i meklingen i årets apotekoppgjør. Det betyr

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffnyheter/ingen-apotekstreik/
 7. Ikke streik i grossistsektoren

  Tarifforhandlinger Ikke streik i grossistsektoren Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Transportarbeiderforbund ble natt til torsdag enige i meklingen i grossistsektoren. Det betyr at det

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffnyheter/ikke-streik-i-grossistsektoren/
 8. Hva innebærer det at virksomheten blir omfattet av en tariffavtale?

  Hva innebærer det at virksomheten blir omfattet av en tariffavtale? ​ Virke har gjennom lang praksis lagt til grunn at tariffavtalene opprettes særskilt for hver enkelt geografiske enhet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-innebarer-det-at-virksomheten-blir-omfattet-av-en-tariffavtale/
 9. Hva er lønnsglidning og lønnsoverheng?

  Hva er lønnsglidning og lønnsoverheng? Lønnsoverheng: Lønnstillegg har virkning i 12 mnd. Når lønnstillegg gis i april i 2016 har det virkning også i januar, februar,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-lonnsglidning-og-lonnsoverheng/

Vis flere