Tariff

28 treff på "Tariff"

 1. Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten

  Jus på en onsdag Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten Som vi tidligere har orientert om trer det i kraft en rekke lovendringer 1. juli i år.  Blant

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/straff-for-bestillers-brudd-pa-informasjons--og-paseplikten/
 2. Hvem omfattes av innholdet i en tariffavtale?

  Jus på en onsdag Hvem omfattes av innholdet i en tariffavtale? ​Når en virksomhet har blitt tariffbundet oppstår spørsmålet om hvorvidt det bare er deler av virksomheten

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvem-omfattes-av-innholdet-i-en-tariffavtale/
 3. Hva er en tariffavtale?

  Hva er en tariffavtale? En tariffavtale er en skriftlig avtale om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold. Tariffavtalen blir inngått mellom en fagforening og deg som arbeidsgiver,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-en-tariffavtale/
 4. Hva er lønnsglidning og lønnsoverheng?

  Hva er lønnsglidning og lønnsoverheng? Lønnsoverheng: Lønnstillegg har virkning i 12 mnd. Når lønnstillegg gis i april i 2016 har det virkning også i januar, februar,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-lonnsglidning-og-lonnsoverheng/
 5. Kan en tariffavtale falle bort?

  Kan en tariffavtale falle bort? En tariffavtale kan falle bort dersom det ikke lenger er flere organiserte innenfor det aktuelle tariffområdet. Tariffavtalen kan da falle bort ved utløpet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/kan-en-tariffavtale-falle-bort/
 6. Nye allmenngjorte minstelønnssatser fra 1.12.2018

  Nye allmenngjorte minstelønnssatser fra 1. desember 2018 I Norge har vi ikke en lovpålagt minstelønn som gjelder alle, men i flere bransjer er det vedtatt såkalt allmenngjort

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/nye-allmenngjorte-minstelonnssatser-fra-1.12.2018/
 7. Hva skal til for at virksomheten får tariffavtale?

  Hva skal til for at virksomheten får tariffavtale? Virksomheten kan bli bundet av tariffavtale etter krav fra en av fagforeningene som organiserer de ansatte, eller etter krav fra arbeidsgiver

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-skal-til-for-at-virksomheten-far-tariffavtale/

Vis flere