Tariff

28 treff på "Tariff"

 1. Hvem omfattes av innholdet i en tariffavtale?

  Jus på en onsdag Hvem omfattes av innholdet i en tariffavtale? ​Når en virksomhet har blitt tariffbundet oppstår spørsmålet om hvorvidt det bare er deler av virksomheten

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvem-omfattes-av-innholdet-i-en-tariffavtale/
 2. Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten

  Jus på en onsdag Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten Som vi tidligere har orientert om trer det i kraft en rekke lovendringer 1. juli i år.  Blant

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/straff-for-bestillers-brudd-pa-informasjons--og-paseplikten/
 3. Hva skiller en tariffavtale fra en hovedavtale?

  Hva skiller en tariffavtale fra en hovedavtale? ​En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår, eller andre

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-skiller-en-tariffavtale-fra-en-hovedavtale/
 4. Når kan en virksomhet tre ut av tariffavtalen?

  Når kan en virksomhet tre ut av tariffavtalen? ​ Det er først når det ikke lenger er flere organiserte innenfor det aktuelle tariffområdet at virksomheten kan tre ut av

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/nar-kan-en-virksomhet-tre-ut-av-tariffavtalen/
 5. Hva innebærer det at virksomheten blir omfattet av en tariffavtale?

  Hva innebærer det at virksomheten blir omfattet av en tariffavtale? ​ Virke har gjennom lang praksis lagt til grunn at tariffavtalene opprettes særskilt for hver enkelt geografiske enhet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-innebarer-det-at-virksomheten-blir-omfattet-av-en-tariffavtale/
 6. Hva er lønnsglidning og lønnsoverheng?

  Hva er lønnsglidning og lønnsoverheng? Lønnsoverheng: Lønnstillegg har virkning i 12 mnd. Når lønnstillegg gis i april i 2016 har det virkning også i januar, februar,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-lonnsglidning-og-lonnsoverheng/
 7. Hvor lenge gjelder tariffavtalen?

  Hvor lenge gjelder tariffavtalen? ​ Tariffavtalen gjelder i prinsippet for to år ad gangen, men vil bli forlenget for en ny periode så lenge det fortsatt er organiserte ansatte innenfor

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-lenge-gjelder-tariffavtalen/

Vis flere