Tariff

28 treff på "Tariff"

 1. Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten

  Jus på en onsdag Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten Som vi tidligere har orientert om trer det i kraft en rekke lovendringer 1. juli i år.  Blant

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/straff-for-bestillers-brudd-pa-informasjons--og-paseplikten/
 2. Hva er en tariffavtale?

  Hva er en tariffavtale? En tariffavtale er en skriftlig avtale om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold. Tariffavtalen blir inngått mellom en fagforening og deg som arbeidsgiver,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-en-tariffavtale/
 3. Hvem omfattes av innholdet i en tariffavtale?

  Jus på en onsdag Hvem omfattes av innholdet i en tariffavtale? ​Når en virksomhet har blitt tariffbundet oppstår spørsmålet om hvorvidt det bare er deler av virksomheten

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvem-omfattes-av-innholdet-i-en-tariffavtale/
 4. Hva er lønnsglidning og lønnsoverheng?

  Hva er lønnsglidning og lønnsoverheng? Lønnsoverheng: Lønnstillegg har virkning i 12 mnd. Når lønnstillegg gis i april i 2016 har det virkning også i januar, februar,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-lonnsglidning-og-lonnsoverheng/
 5. Kan en tariffavtale falle bort?

  Kan en tariffavtale falle bort? En tariffavtale kan falle bort dersom det ikke lenger er flere organiserte innenfor det aktuelle tariffområdet. Tariffavtalen kan da falle bort ved utløpet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/kan-en-tariffavtale-falle-bort/
 6. Hva gjør jeg dersom jeg får et tariffavtalekrav fra fagforeningen?

  Hva gjør jeg dersom jeg får et tariffavtalekrav fra fagforeningen? Som medlem får du hjelp av Virke i forbindelse med opprettelse og forvaltning av tariffavtalen. Ta kontakt med Virke

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-gjor-jeg-dersom-jeg-far-et-tariffavtalekrav-fra-fagforeningen/
 7. Hvor lenge gjelder tariffavtalen?

  Hvor lenge gjelder tariffavtalen? ​Tariffavtalen gjelder i prinsippet for to år ad gangen, men vil bli forlenget for en ny periode så lenge det fortsatt er organiserte ansatte innenfor

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-lenge-gjelder-tariffavtalen/

Vis flere