Tarifforhandlinger

91 treff på "Tarifforhandlinger"

 1. Forhandlingsresultatet for renholdsbransjen mellomoppgjøret 2015

  Forhandlingsresultatet for renholdsbransjen mellomoppgjøret 2015 ​ Med virkning fra 1.april 2015 gis et generelt tillegg på kr 1,75 pr. time (37,5 t uke). Med virkning fra 1. mai 2015 gis

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffnyheter/forhandlingsresultatet-for-renholdsbransjen-mellomoppgjoret-2015/
 2. Varsel om politisk demonstrasjonsstreik

  Varsel om politisk demonstrasjonsstreik Virke har de siste dagene mottatt varsler om at arbeidstakerorganisasjonene oppfordrer sine lokale ledd og medlemmer til politisk demonstrasjonsstreik onsdag

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffnyheter/varsel-om-politisk-demonstrasjonsstreik/
 3. Enighet mellom Virke og Fagforbundet

  Enighet mellom Virke og Fagforbundet Det ble denne uken enighet mellom partene i meklingen om BAB-omsorg. BAB Omsorg AS er en tilbyder av omsorgstjenester til barn, unge og voksne med varierte

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffnyheter/enighet-mellom-virke-og-fagforbundet/
 4. Garantitillegg per 1. februar 2016 for Grossistoverenskomsten

  Garantitillegg per 1. februar 2016 for Grossistoverenskomsten Virke og NTF, Parat og YTF ble 4. april enige om garantitillegg pr 1. februar. Garantitillegget utgjør kr 9,83 per time med virkning

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffnyheter/garantitillegg-per-1.-februar-2016-for-grossistoverenskomsten/
 5. Enighet i lønnsoppgjøret

  Lønnsoppgjøret 2013 Enighet i lønnsoppgjøret Virke kom tirsdag kveld til enighet med LO og YS om årets mellomoppgjør. Partene har ved forhandling nå lagt til grunn

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffnyheter/enighet-i-lonnsoppgjoret/
 6. Brudd i forhandlingene med Norsk Transportarbeiderforbund

  Brudd i forhandlingene med Norsk Transportarbeiderforbund Tirsdag 29. april ble det brudd i forhandlingene mellom arbeidsgiverforeningen Virke og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) som

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffnyheter/brudd-i-forhandlingene-med-norsk-transportarbeiderforbund/
 7. Enighet mellom Virke og Junit om Tax Free

  Hovedoppgjøret 2016 Enighet mellom Virke og Junit om Tax Free ​Torsdag landet Virke og Junit på en ny avtale for Tax Free-arbeidere. ​Det var krevende, men effektive forhandlinger

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffnyheter/enighet-mellom-virke-og-junit-om-tax-free/
 8. Enighet mellom Virke og Handel og Kontor

  Ny landsoverenskomst er på plass Enighet mellom Virke og Handel og Kontor ​ Etter tre dagers forhandlinger kom Virke og Handel og Kontor (HK) til enighet om ny landsoverenskomst.

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffnyheter/enighet-mellom-virke-og-handel-og-kontor-/
 9. Enighet i mellomoppgjøret innenfor helse, utdanning og kultur (HUK)

  Mellomoppgjøret 2017: Enighet i mellomoppgjøret innenfor helse, utdanning og kultur (HUK) Partene i lønnsforhandlingene innenfor HUK-området kom til enighet tirsdag 13. juni

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffnyheter/enighet-i-mellomoppgjoret-innenfor-helse-utdanning-og-kultur-huk2/
 10. Enighet innenfor helse, utdanning og kultur (HUK)

  Mellomoppgjøret 2013 Enighet innenfor helse, utdanning og kultur (HUK) Partene i lønnsforhandlingene innenfor HUK-området kom til enighet onsdag 12. juni 2013. Oppgjøret endte

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffnyheter/enighet-innenfor-helse-utdanning-og-kultur-huk2/

Vis flere