Utdanning og kompetanse

73 treff på "Utdanning og kompetanse"

 1. Virke avviser krav om utdelingsforbud

  Virke avviser krav om utdelingsforbud ​ Virke har i dag levert høringssvar i forbindelse med regjeringens forslag til regulering av tilskudd og egenbetaling ved private fagskoler og høyskoler.

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/virke-avviser-krav-om-utdelingsforbud/
 2. Nyoppnevning av yrkesopplæringsnemndene for perioden 2016 til 2019

  Nyoppnevning av yrkesopplæringsnemndene for perioden 2016 til 2019 ​ Virke er representert i yrkesopplæringsnemndene i 10 fylker. Det er Akershus, Buskerud, Oslo, Telemark, Vestfold, Nord-

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/nyoppnevning-av-yrkesopplaringsnemndene-for-perioden-2016-til-2019/
 3. Nasjonalt fagskoleråd

  Nasjonalt fagskoleråd Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Vox er sekretariat for fagskolerådet. Nasjonalt fagskoleråd består

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/nasjonalt-fagskolerad/
 4. Entreprenørskap i hele utdanningsløpet

  Entreprenørskap i hele utdanningsløpet Entreprenørskap i skolen handler om å skape foretaksomme ungdommer med vågemot og handlingskompetanse. Elever som opplever at det

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/entreprenorskap-i-hele-utdanningslopet/
 5. Sosialt entreprenørskap

  Sosialt entreprenørskap ”Å fremme evnen til å bruke prinsipper fra næringslivet eller ideelle organisasjoner i styringen av hjelpeprosjekter - sosialt entreprenørskap” Sosialt

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/sosialt-entreprenorskap/
 6. Viktig 2017-budsjett

  Viktig 2017-budsjett Vi står overfor nye økonomiske realiteter i tiden fremover og regjeringen er godt i gang med neste års statsbudsjett. Virke foreslår skattetiltak som fremmer

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/viktig-2017-budsjett/
 7. Fagskolene blir høyere yrkesfaglig utdanning

  Viktig gjennomslag: Fagskolene blir høyere yrkesfaglig utdanning Politikerne satser nå på de viktige fagskolene, som nå skal anerkjennes som høyere yrkesfaglig utdanning.

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/fagskolene-blir-hoyere-yrkesfaglig-utdanning/
 8. Virkes innspill til Kunnskapsdepartementets budsjett for 2015

  Virkes innspill til Kunnskapsdepartementets budsjett for 2015 Virke retter i sitt innspill oppmerksomheten mot tre hovedområder som vi mener er nøkkelfaktorer for å sikre et arbeidsliv

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/virkes-innspill-til-kunnskapsdepartementets-budsjett-for-2015/
 9. Mer til kunnskap, vei og vekstfremmende skattelettelser

  Mer til kunnskap, vei og vekstfremmende skattelettelser – Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014 er et skritt i riktig retning. Virke er glad for at arveavgiften fjernes. Det

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2014/mer-til-kunnskap-vei-og-vekstfremmende-skattelettelser/
 10. Næringslivets frivillighetspris 2017 til Kicks og Mental Helse Ungdom

  Næringslivets Frivillighetspris 2017 til Kicks og Mental Helse Ungdom Næringslivets Frivillighetspris ble tirsdag kveld tildelt kosmetikkjeden Kicks og organisasjonen Mental Helse Ungdom,

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/naringslivets-frivillighetspris-2017-til-kicks-og-mental-helse-ungdom/

Vis flere