Utdanning og kompetanse

50 treff på "Utdanning og kompetanse"

 1. Nasjonalt fagskoleråd

  Nasjonalt fagskoleråd Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Vox er sekretariat for fagskolerådet. Nasjonalt fagskoleråd består

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/nasjonalt-fagskolerad/
 2. Ulike utdanningsinstitusjoner

  Ulike utdanningsinstitusjoner I Norge har vi tre hovedkategorier av institusjoner som er akkrediterte for høyere utdanning: Universitet, vitenskapelig høgskole og høgskole. I tillegg

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/ulike-utdanningsinstitusjoner/
 3. Entreprenørskap i hele utdanningsløpet

  Entreprenørskap i hele utdanningsløpet Entreprenørskap i skolen handler om å skape foretaksomme ungdommer med vågemot og handlingskompetanse. Elever som opplever at det

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/entreprenorskap-i-hele-utdanningslopet/
 4. Forslag til endringer i privatistavgiften (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/forslag-til-endringer-i-privatistavgiften.pdf
 5. Høringssvar - Kvalitet i fagopplæring (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horingssvar---kvalitet-i-fagopplaring.pdf
 6. Virke deltar i inkluderingsdugnaden

  Virke deltar i inkluderingsdugnaden Regjeringen har i Jeløy-plattformen tatt initiativ til en Inkluderingsdugnad hvor målet er å få flere personer som i dag står utenfor

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/virke-deltar-i-inkluderingsdugnaden/
 7. Fagbrev på jobb.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/fagbrev-pa-jobb.pdf
 8. Lotte Hovdan (17) - administrerende direktør i Virke for en dag

  Lotte Hovdan (17) - administrerende direktør i Virke for en dag ​Onsdag inntar Lotte Hovdan sjefsstolen i Virke! Sammen med Vibeke H. Madsen deltar hun på Leder for en dag i regi av Ungt

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/lotte-hovdan-17---administrerende-direktor-i-virke-for-en-dag/
 9. Sosialt entreprenørskap

  Sosialt entreprenørskap ”Å fremme evnen til å bruke prinsipper fra næringslivet eller ideelle organisasjoner i styringen av hjelpeprosjekter - sosialt entreprenørskap” Sosialt

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/sosialt-entreprenorskap/
 10. Unge til varehandelen

  Unge til varehandelen Hovedorganisasjonen Virke har inviterte onsdag bedrifter, parter og myndigheter til utviklingsarbeid. Spørsmålet som ble stilt var: Hvordan få unge

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/unge-til-varehandelen/
 11. Nyoppnevning av yrkesopplæringsnemndene for perioden 2016 til 2019

  Nyoppnevning av yrkesopplæringsnemndene for perioden 2016 til 2019 ​ Virke er representert i yrkesopplæringsnemndene i 10 fylker. Det er Akershus, Buskerud, Oslo, Telemark, Vestfold, Nord-

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/nyoppnevning-av-yrkesopplaringsnemndene-for-perioden-2016-til-2019/
 12. Notat til høring Statsbudsjettet 2013 Kunnskapsdepartementet (pdf)

  12-28008 1 Notat Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 19.10.2012 Sak Notat til høring Statsbudsjettet 2013 Kunnskapsdepartementet

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/notat-til-horing-statsbudsjettet-2013-kunnskapsdepartementet.pdf
 13. MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/mooc-til-norge.-nye-digitale-laringsformer-i-hoyere-utdanning.pdf
 14. Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren (pdf)

  15-11918 1 Notat Til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 21.04.2015 Sak Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/konsentrasjon-for-kvalitet---strukturreform-i-universitets--og-hoyskolesektoren.pdf
 15. Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/forskrifter-om-rammeplan-for-femarige-grunnskolelarerutdanninger.pdf
 16. Høring - Krav til undervisningskompetanse (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing---krav-til-undervisningskompetanse.pdf
 17. Høring - Ny forskrift til fagskoleloven (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/horing---ny-forskrift-til-fagskoleloven.pdf
 18. Hva er en fagskole?

  Hva er en fagskole? Fagskoleutdanningene er korte og yrkesrettede utdanninger på mellom et halvt til to år, som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/hva-er-en-fagskole/
 19. Realkompetansevurdering

  Realkompetansevurdering Realkompetanse er alle de kunnskaper, ferdigheter og erfaringer som hver enkelt har skaffet seg gjennom opplæring, lønnet og ulønnet arbeid og aktiv deltagelse

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/realkompetansevurdering/
 20. Hva er fag- og yrkesopplæring?

  Hva er fag- og yrkesopplæring? Gjennom fag- og yrkesopplæring kan man oppnå fag- eller svennebrev innenfor 200 fagområder. Opplæringen gjennomføres i videregående

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/hva-er-fag--og-yrkesopplaring/
 21. Entreprenørielle ferdigheter

  Entreprenørielle ferdigheter Entreprenørskap er en læringsstrategi som kan bidra til å gjøre opplæringen mer praksisrettet og virkelighetsnær. Entreprenørskap

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/entreprenorielle-ferdigheter/
 22. Statsbudsjettet 2015 Kunnskapsdepartementet (pdf)

  14-33068 1 Notat Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 17.10.2014 Sak Notat til høring Statsbudsjettet 2015 Kunnskapsdepartementet

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/statsbudsjettet-2015-kunnskapsdepartementet.pdf
 23. Gjennomføring av yrkeskvalifikasjonsdirektivet (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/gjennomforing-av-yrkeskvalifikasjonsdirektivet.pdf
 24. Endringer av læreplaner for Vg2 helsearbeiderfag og Vg3 helsearbeiderfaget (pdf)

  Høring – Endringer av læreplaner for Vg2 helsearbeiderfag og Vg3 helsearbeiderfaget Uttalelse - Hovedorganisasjonen Virke Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/endringer-av-lareplaner-for-vg2-helsearbeiderfag-og-vg3-helsearbeiderfaget.pdf
 25. Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/forslag-til-endring-av-universitets--og-hoyskoleloven-og-egenbetalingsforskriften.pdf
 26. Forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/forskrift-om-nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring.pdf
 27. Forskrift om rammeplaner for lærerutdanningene (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/forskrift-om-rammeplaner-for-larerutdanningene.pdf
 28. NOU 2016 7 Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/nou-2016-7-karriereveiledningsutvalgets-sluttrapport.pdf
 29. Opplæringskontorer

  Opplæringskontorer Opplæringskontorene bistår virksomhetene for å sikre lærlingen den opplæringen de trenger frem til fagbrev. Opplæringskontoret er organisert

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/opplaringskontorer/
 30. Samarbeid akademia og næringsliv

  Samarbeid akademia og næringsliv Arbeidslivet som læringsarena. Praksisperioder i løpet av utdanningen er den formen for samarbeid mellom universiteter/høgskoler og arbeidslivet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/samarbeid-akademia-og-naringsliv/
 31. Gi bedriften et løft – bli med på Lærlingløftet

  Gi bedriften et løft – bli med på Lærlingløftet ​Norge trenger flere fagarbeidere. Likevel står flere tusen lærlinger uten lærlingplass hvert år. Kanskje fordi

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/gi-bedriften-et-loft--bli-med-pa-larlingloftet/
 32. Gratulerer med seieren

  Gratulerer med seieren ​En av våre aller ferskeste medlemsbedrifter, i Virke – Sosial innovasjon,   og en av de sosiale entreprenørene i Senter for Sosialt Entreprenørskap og

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/gratulerer-med-seieren/
 33. Y-veien

  Y-veien Y-vei studier er opptak av studenter på bakgrunn av fagbrev. Det gjøres faglige tilpasninger for at Y-vei studenter og ordinære studenter skal ha samme forutsetninger for

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/kompetanse/y-veien/
 34. Regulering av offentlig tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/regulering-av-offentlig-tilskudd-og-foreldrebetaling-i-private-barnehager.pdf
 35. Dagpenger under utdanning (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/dagpenger-under-utdanning.pdf
 36. Endringer i friskolelov voksenopplæringslov og folkehøyskolelov.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/endringer-i-friskolelov-voksenopplaringslov-og-folkehoyskolelov.pdf

Vis flere