Varsling

7 treff på "Varsling"

 1. Trakassering på arbeidsplassen - Hva gjør du?

  Om kurset Det krever kunnskap om klok kommunikasjon tilpasset situasjonen. Arbeidsgiver har plikter å utarbeide rutiner i forhold til seksuell trakassering. Kjenner du til lovverket? #Metoo –

  https://www.virke.no/kurs-konferanser/utgatt/trakassering-arbeidsplassen/
 2. Varsling

  Varsling Retten til å kunne ytre seg, ytringsfriheten, er en grunnlovsfestet rettighet. I et ansettelsesforhold reises det særlige ytringsfrihetsspørsmål fordi arbeidsgiver har

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/varsling/
 3. Hvordan skal jeg håndtere varslere?

  Jus på en onsdag Hvordan skal jeg håndtere varslere? Fra 1. juli må arbeidsgivere å ha en egen skriftlig rutine for hvordan ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvordan-skal-jeg-handtere-varslere/
 4. Oppsigelse etter varsling

  Jus på en onsdag Oppsigelse etter varsling? En arbeidstaker sender en e-post til daglig leder der han påstår at selskapet begår økonomiske misligheter. Påstandene er

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/oppsigelse-etter-varsling/
 5. Varsling av kritikkverdige forhold

  Læringsutbytte Kurset vil gi deg kunnskap om prosessen og hva som er et varsel om kritikkverdig forhold. Vi går gjennom hvordan en skal ivareta involverte parter på en forsvarlig måte

  https://www.virke.no/kurs/arbeidsliv-hr-kurs/varsling-av-kritikkverdige-forhold/