Varsling

4 treff på "Varsling"

 1. Varsling

  Varsling Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Begrepet "å varsle" må forståes i vid betydning. Det er tilstrekkelig at arbeidstaker

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/varsling/
 2. Endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/endringer-i-arbeidsmiljolovens-regler-om-varsling.pdf
 3. Hvordan skal jeg håndtere varslere?

  Jus på en onsdag Hvordan skal jeg håndtere varslere? Fra 1. juli må arbeidsgivere å ha en egen skriftlig rutine for hvordan ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvordan-skal-jeg-handtere-varslere/