Varsling

3 treff på "Varsling"

 1. Varsling

  Varsling Retten til å kunne ytre seg, ytringsfriheten, er en grunnlovsfestet rettighet. I et ansettelsesforhold reises det særlige ytringsfrihetsspørsmål fordi arbeidsgiver har

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/varsling/
 2. Endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/endringer-i-arbeidsmiljolovens-regler-om-varsling.pdf
 3. Varsling av kritikkverdige forhold

  Læringsutbytte Kurset vil gi deg kunnskap om prosessen og hva som er et varsel om kritikkverdig forhold. Vi går gjennom hvordan en skal ivareta involverte parter på en forsvarlig måte

  https://www.virke.no/kurs/arbeidsliv-hr-kurs/varsling-av-kritikkverdige-forhold/