Varsling

6 treff på "Varsling"

 1. Trakassering på arbeidsplassen - Hva gjør du?

  Om kurset Det krever kunnskap om klok kommunikasjon tilpasset situasjonen. Arbeidsgiver har plikter å utarbeide rutiner i forhold til seksuell trakassering. Kjenner du til lovverket? #Metoo –

  https://www.virke.no/kurs-konferanser/kurs/arbeidsliv-hr-kurs/trakassering-arbeidsplassen/
 2. Varsling

  Varsling Retten til å kunne ytre seg, ytringsfriheten, er en grunnlovsfestet rettighet. I et ansettelsesforhold reises det særlige ytringsfrihetsspørsmål fordi arbeidsgiver har

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/varsling/
 3. Hvordan skal jeg håndtere varslere?

  Jus på en onsdag Hvordan skal jeg håndtere varslere? Fra 1. juli må arbeidsgivere å ha en egen skriftlig rutine for hvordan ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvordan-skal-jeg-handtere-varslere/
 4. Oppsigelse etter varsling

  Jus på en onsdag Oppsigelse etter varsling? En arbeidstaker sender en e-post til daglig leder der han påstår at selskapet begår økonomiske misligheter. Påstandene er

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/oppsigelse-etter-varsling/