Velferd

5 treff på "Velferd"

 1. Første norske initiativ for bruk av velferdsobligasjoner

  Hva er velferds- obligasjoner? En velferdsobligasjon (Social Impact Bond) er en flerårig resultatbasert kontrakt mellom det offentlige, leverandører av sosiale programmer og private investorer.

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/forste-norske-initiativ-for-bruk-av-velferdsobligasjoner/
 2. Slutt på skattefrie personalrabatter?

  Slutt på skattefrie personalrabatter? Skattedirektoratet har kommet med forslag om at det skal strammes inn på regelverket for skattefrie personalrabatter. Virke mener det er en dårlig

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/slutt-pa-skattefrie-personalrabatter/
 3. Pensjon og velferdsytelser

  Virke er representert i Banklovkommisjonen Arbeidet med å tilpasse pensjonslovgivningen til den nye folketrygden foregår i Banklovkommisjonen. Kommisjonen har levert flere utredninger på

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-temaer/pensjon-og-velferdsytelser/
 4. Gjennomslag for velferdsobligasjoner

  Vi er svært fornøyd med at justiskomiteen vil sette i gang et pilotprosjekt for velferdsobligasjoner. – Det er gledelig at Stortinget ønsker et større mangfold i velferdstjenestene.

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/gjennomslag-for-velferdsobligasjoner/
 5. Pleiepenger ved syke barn (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro