Virksomhetsoverdragelse

10 treff på "Virksomhetsoverdragelse"

 1. Ny Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse

  Jus på en onsdag Ny Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse ​ Høyesterett ga i en fersk dom fra juni i år ytterligere veiledning rundt reglene om virksomhetsoverdragelse ved

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ny-hoyesterettsdom-om-virksomhetsoverdragelse/
 2. Vil regler om virksomhetsoverdragelse gjelde når en dagligvarebutikk nedlegges og annen matvarekjede starter opp i samme lokaler?

  Vil regler om virksomhetsoverdragelse gjelde når en dagligvarebutikk nedlegges og annen matvarekjede starter opp i samme lokaler? Kanskje. Det må være tale om en ”overføring”

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/vil-regler-om-virksomhetsoverdragelse-gjelde-nar-en-dagligvarebutikk-nedlegges-og-annen-matvarekjede-starter-opp-i-samme-lokaler/
 3. Om virksomhetsoverdragelse og Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

  Ny Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse og Brukerstyrt Personlig Høyesterett avsa 4. desember 2017 enstemmig dom som gjaldt spørsmålet om arbeidsmiljølovens regler

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/om-virksomhetsoverdragelse-og-brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa/
 4. Virksomhetsoverdragelse

  Virksomhetsoverdragelse I mange tilfeller overdras virksomheter helt eller delvis til nye eiere, og de ansatte i virksomheten får ny arbeidsgiver og nye kollegaer.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/virksomhetsoverdragelse/
 5. Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse - hvem er reell arbeidsgiver?

  Jus på onsdag Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse - hvem er reell arbeidsgiver? Høyesterett tydeliggjorde i en nylig avsagt dom om virksomhetsoverdragelse hvilke konsekvenser

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hoyesterettsdom-om-virksomhetsoverdragelse---hvem-er-reell-arbeidsgiver/
 6. Reservasjons- og valgrett i forbindelse med virksomhetsoverdragelse

  Jus på onsdag Reservasjons- og valgrett i forbindelse med virksomhetsoverdragelse Formålet med reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven (aml.) er å sikre arbeidstakerne

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/reservasjons--og-valgrett-i-forbindelse-med-virksomhetsoverdragelse/
 7. Overdragelse av agenturvirksomheten

  Jus på en onsdag Overdragelse av agenturvirksomheten Kan en agent overdra agenturvirksomheten til en annen, og hva da med retten til avgangsvederlag? Det må antas å være et

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/overdragelse-av-agenturvirksomheten/