Virksomhetsoverdragelse

11 treff på "Virksomhetsoverdragelse"

 1. Ny Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse

  Jus på en onsdag Ny Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse ​ Høyesterett ga i en fersk dom fra juni i år ytterligere veiledning rundt reglene om virksomhetsoverdragelse ved

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ny-hoyesterettsdom-om-virksomhetsoverdragelse/
 2. Virksomhetsoverdragelse - når kommer reglene til anvendelse

  Jus på onsdag Virksomhetsoverdragelse - når kommer reglene til anvendelse Når det besluttes at hele eller deler av en virksomhet skal overføres og videreføres hos en annen

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/virksomhetsoverdragelse---nar-kommer-reglene-til-anvendelse/
 3. Vil regler om virksomhetsoverdragelse gjelde når en dagligvarebutikk nedlegges og annen matvarekjede starter opp i samme lokaler?

  Vil regler om virksomhetsoverdragelse gjelde når en dagligvarebutikk nedlegges og annen matvarekjede starter opp i samme lokaler? Kanskje. Det må være tale om en ”overføring”

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/vil-regler-om-virksomhetsoverdragelse-gjelde-nar-en-dagligvarebutikk-nedlegges-og-annen-matvarekjede-starter-opp-i-samme-lokaler/
 4. Virksomhetsoverdragelse

  Virksomhetsoverdragelse I mange tilfeller overdras virksomheter helt eller delvis til nye eiere, og de ansatte i virksomheten får ny arbeidsgiver og nye kollegaer.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/virksomhetsoverdragelse/
 5. Virkninger av at det foreligger en virksomhetsoverdragelse

  Jus på onsdag Virkninger av at det foreligger en virksomhetsoverdragelse Når det besluttes at hele eller deler av en virksomhet skal overføres og videreføres hos en annen arbeidsgiver,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/virkninger-av-at-det-foreligger-en-virksomhetsoverdragelse/
 6. Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse - hvem er reell arbeidsgiver?

  Jus på onsdag Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse - hvem er reell arbeidsgiver? Høyesterett tydeliggjorde i en nylig avsagt dom om virksomhetsoverdragelse hvilke konsekvenser

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hoyesterettsdom-om-virksomhetsoverdragelse---hvem-er-reell-arbeidsgiver/
 7. Reservasjons- og valgrett i forbindelse med virksomhetsoverdragelse

  Jus på onsdag Reservasjons- og valgrett i forbindelse med virksomhetsoverdragelse Formålet med reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven (aml.) er å sikre arbeidstakerne

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/reservasjons--og-valgrett-i-forbindelse-med-virksomhetsoverdragelse/

Vis flere