Konkurranse mellom offentlige og private aktører innen kommersiell parkering virksomhet

Rapport utarbeidet for Virke

Like vilkår er en samlebetegnelse på Virkes arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når de konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

Mer om like konkurransevilkår

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.