Styresak for forankring av ansvarlighet

Første steg for å opptre i henhold til åpenhetsloven er å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer. Bedriften må gjøre følgende: 

  1. La åpenhetsloven være egen sak i neste styremøte. Gjør følgende: 
  • Skriv som eget punkt i innkallingen til styremøtet: «Innretting etter åpenhetsloven. Forankre ansvarlighet i våre retningslinjer. Gjennomgang av vedlagte dokumentasjonspakke og fordeling av ansvar og oppgaver». 
  • Daglig leder og styreleder forbereder seg ved å gjennomgå denne dokumentpakken og eventuelle eksisterende verktøy i bedriften og eventuell oppfølgingssamtale med Virke; 
  • Daglig leder gjør en innledende overordnet vurdering (cirka én dag) av risikoen for at virksomheten bidrar til menneskerettighetsbrudd basert på hvor virksomhetens leverandører befinner seg, hva virksomheten handler med og produksjonsprosesser virksomheten er avhengig av. 

Bestill startpakken