Lederstøtte

Vi vet at mange av dere står i en krevende situasjon. Det kan dreie seg om deg selv som leder, kommunikasjon med dine medarbeidere eller reorganisering av virksomheten. Vi har lang erfaring og kompetanse og gir deg støtte til å finne nye perspektiver og trygghet i valgene du tar.

Tre tips til lederen i hybridsløsningen:

 1. Avklar situasjonen slik som den faktisk er. På individ, team og virksomhetsnivå. Hva trenger dere for å levere best mulig?
 2. Husk at motivasjon handler om mer enn autonomi og å kunne jobbe selvstendig. Å tilhøre et felleskap, kunne dele kunnskap og ha det sosialt er også svært viktig for den enkeltes motivasjon.
 3. Sett deg inn i gjeldende regelverk og gjør tydelige avtaler med den enkelte. Ha en åpen dialog om hva som fungerer best for medarbeideren, men forklar også hva som er behovet for teamet og virksomheten som helhet.

Hybridledelse: å lede både fysisk og digitalt

 • - Latter «lægger» ikke på kontoret

  Mange ledere står nå midt i en ny normal med hybridløsninger, hvor det skal ledes både fra det fysiske kontoret, men også fra fortsatt hjemmekontor og teams. Hvordan leder du dine ansatte i en tid som denne?

  Ann-Iren Reierskog er lederutvikler i Virke, og har viktige råd til ledere som nå skal balansere mellom fysisk og digitalt, nær- og fjernledelse.

  - Hjemmekontoret fungerte jo fantastisk bra for veldig mange, men nå er tiden inne for å stille spørsmålet: hvordan får vi med oss det beste fra begge deler, både fysisk og digitalt? Vi må ikke glemme at det finnes en helt annen dynamikk ved å samarbeide fysisk på samme sted.

  Reierskog er opptatt av noe som mange kanskje ikke tenker så mye på i hverdagen, men som er viktig for at team som levere på sikt, nemlig dynamikken i det fysiske miljø.

  - På teams blir vi veldig oppgavestyrte, mens vi i et fysisk miljø får en mye større grad av et psykososialt miljø. Vi ser hverandre på en helt annen måte, dialogen flyter sannsynligvis lettere, latteren er enklere å fange opp og vi kjenner på folks energi og signaler på en helt annen måte enn gjennom en skjerm. Dette er verdifull dynamikk som ikke finnes på teams, dessverre.

  Foran høstens overgang til hjemmekontor/fysisk kontor-løsning, mener Reierskog at det først og fremst er viktig at ledere setter seg inn i de rammer og regler som finnes, og viser da til hjemmekontorforskriften som er under revidering i høst.  

  -Så gjelder det å kartlegge, hva fungerer for medarbeider, teamet og ikke minst for virksomhetens mål? Hva er behovene, og hvordan løser vi det på best mulig måte, sier Reierskog.

  Hun viser til at mange har medarbeidere som synes hjemmekontor har fungert utmerket og som gjerne vil fortsette med dette, og oppfordrer ledere til å lytte til den enkelte medarbeider.

  - Jeg mener det er viktig å møte de individuelle behovene til hver enkelt medarbeider, samtidig som man gjør en vurdering av hva som er best for samarbeidet i teamet og for virksomheten som helhet. Ta med deg det som har fungerte godt under pandemien, og kombiner det med det verdifulle i å faktisk møtes på arbeidsplassen, hvor det å utveksle ideer, ta raske avklaringer og beslutninger ofte er enklere.

  - I tillegg, påpeker Reierskog, har vi aspektet ved å høre til og være en del av noe større, som mye enklere ivaretas i et fysisk kontorlandskap, enn bak hver vår skjerm.

  Mange vil oppleve en utfordring ved å ha noen på teams og noen på fysisk kontoret i møter, og dette kan best løses ved at man finner felles møtetidspunkt hvor alle kan være med.

  - Jeg vil tippe at ingen egentlig opplever at hybridmøte, med noen på skjerm og noen i møterommet, fungerer skikkelig godt.

  - Ha bevissthet rundt at det fysiske gir en annen dynamikk enn digitale møteplasser. Det gir også en helt annen kompetanseoverføring mellom medarbeidere, som ikke er så lett å ivareta gjennom teams. Man plukker rett og slett ikke opp ting som skjer i det man logger av, mens på kontoret fortsetter samarbeidet også utenfor møterommet.

  Arbeidsgiver bør også reflektere rundt hvordan han eller hun leder de på kontoret og de som sitter hjemme. Reierskog er overbevist over at det er lettere å se og lede de som er fysisk til stede.

  - Det er både lettere å fange opp ting fra fysisk kontor, men også lettere å huske på de som faktisk er der, fysisk til stede. Det er ikke en nødvendigvis en fordel for de som foretrekker å jobbe hjemmefra.

  - Det må enhver leder være bevisst. «Face-time» er forbi, sier Reierskog, og viser til tiden der hvor medarbeideren satt på jobb til sjefen gikk hjem.

Kurs for ledere

 1. Bli en coachende leder!

  Bli med på et engasjerende og morsomt kurs der du vil bli gitt solide lederverktøy du umiddelbart kan ta i bruk. Lær å lede og coache på en god måte som skaper gode relasjoner, bedre resultater og ikke minst gir økt motivasjon og engasjement hos dine medarbeidere.

 2. Ny i lederrollen

  I en ny lederrolle vil du møte en spennende hverdag, men den kan også by på en del utfordringer. Vi gir deg nødvendig kunnskap, refleksjon og trening for å lykkes i rollen. Kurset går over 2 dager.

 3. Prosjektledelse

  Bli en god prosjektleder! Få trening i metoder som sikrer godt samspill og gjennomføringskraft i prosjekter.

 4. Teamledelse

  Slik kan du inspirere og videreutvikle ditt team for å lykkes enda bedre!

 5. Vellykkede ansettelser

  Kurs for deg som ønsker kunnskaper og verktøy for å lykkes med å rekruttere ansatte som passer, lykkes og trives i din organisasjon!

 6. Onlinekurs - Post-korona ledelse: Tilbake fra hjemmekontoret – hva nå?

  Hvordan lykkes med overgangen fra pandemi, hjemmekontor og fjernledelse til en mer normal arbeidshverdag?

 7. Lederutvikling - Bli en bedre leder

  Målet med programmet er at du skal bli tryggere og mer bevisst din lederrolle, og få kompetanse til å håndtere de ulike utfordringene du møter. Vårt fokus er at du skal utvikle deg som leder, samspillet med dine medarbeidere og virksomheten din.

Se alle arrangementer

Konsulentbistand og rådgivning

Vi har lang erfaring og kompetanse og gir deg støtte til å finne nye perspektiver og trygghet i valgene du tar.

Ta kontakt med oss for å en uforpliktende prat, eller avtale et møte.

Huk av for den/de tjenestene du ønsker mer informasjon om:

Priser og informasjon

 • Organisasjonsutvikling og utvikling av enkeltpersoner og grupper

  Eksempler på temaer vi kan gå gjennom

  • Dine medarbeidere vil også stille krav og ha forventninger til deg. Noen må du sette grenser for. Vi utfordrer og trygger deg slik at du kan ta vare på og utvikle potensialet hos dine medarbeidere.
  • Medarbeiderne har ulikt behov for oppfølging og tilrettelegging. Hvordan kan du møte alle ut fra deres forutsetninger og sikre at de bidrar til virksomhetens mål?
  • Vi gir deg verktøy som letter de utfordrende samtalene.

  Priser

  • Timepris for medlemmer: 1 500 kroner (eks. MVA)
  • Timepris for ikke-medlemmer: 1 750 kroner (eks. MVA)
 • Konflikthåndtering og samarbeidsproblematikk

  Eksempler på temaer vi kan gå gjennom

  • Konfliktforståelse og konflikters forløp
  • Konflikters funksjon
  • Praktiske tilnærmingsmåter
  • Den vanskelige kombinasjonen; tydelighet og ivaretakelse
  • Problemfokusert og løsningsfokusert tilnærming til konflikthåndtering
  • Typiske reaksjonsmåter og håndtering av disse
  • Egne ressurser og hindringer i konfliktarbeid

  Priser

  • Timepris for medlemmer: 1 500 kroner (eks. MVA)
  • Timepris for ikke-medlemmer: 1 750 kroner (eks. MVA)
 • Sparring/coaching i en krevende situasjon

  • Timepris for medlemmer: 1 500 kroner (eks. MVA)
  • Timepris for ikke-medlemmer: 1 750 kroner (eks. MVA)
 • Endringsledelse/Reorganisering av virksomheten

  • Timepris for medlemmer: 1 500 kroner (eks. MVA)
  • Timepris for ikke-medlemmer: 1 750 kroner (eks. MVA)
 • Styrepakke

  Virkes forretningsadvokater har utviklet en styrepakke til våre små og mellomstore virksomheter. Styrepakken vil passe for aksjeselskaper, foreninger og stiftelser.

  Vi tilbyr å organisere virksomhetens styremøter og den ordinære generalforsamlingen eller årsmøtet. Vi tilbyr også å ta rollen som virksomhetens «styresekretær» slik at administrasjon, styret og eierne kan fokusere på god og produktiv saksbehandling. Målet er frigjøring av tid til innhold og strategi og ikke bruke tid på formalia, samt sikre korrekt saksbehandling.

  Styrepakke

 • Bistand til styrearbeid for ideelle virksomheter

  Stadige nye krav til ideelle og frivillige virksomheter gjør det helt nødvendig å satse på organisasjonsutvikling, lederutvikling og kompetanseutvikling. I tillegg er kravene til godt styrearbeid fastlagt i lovverket og virksomhetens vedtekter.

  Men er styrets arbeidsform faktisk tilpasset dagens utfordringer? Og hvordan kan styret legge opp sitt arbeid slik at krav i lover og vedtekter oppfylles samtidig som styret ivaretar effektivitet og framtidsrettet fokus?

  Bistand til styrearbeid for ideelle virksomheter

Ansvarlig konsulentbistand og lederstøtte

Ta kontakt for mer informasjon

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

Se alle medlemsfordelene