Lederstøtte og konsulentbistand

Vi vet at mange av dere står i en krevende situasjon. Det kan dreie seg om deg selv som leder, kommunikasjon med dine medarbeidere eller reorganisering av virksomheten. Vi har lang erfaring og kompetanse og gir deg støtte til å finne nye perspektiver og trygghet i valgene du tar. Ta kontakt med oss!

Kurs i ledelse

 1. Onlinekurs - Mitt ledelsesfundament – forankring av eget lederskap i en tid med mye usikkerhet

  Ønsker du i enda større grad å være bevisst i ditt lederskap og bygge et mer solid fundament du leder ut ifra?

 2. Onlinekurs - Hvordan lede digitale team effektivt

  Norske organisasjoner tilpasser seg en ny virkelighet. Det investeres i nye teknologiske verktøy og utstyr for å tilrettelegge for hjemmekontor, men glemmer vi å investere i ny kompetanse for å kunne jobbe effektivt i en digital hverdag?

 3. Onlinekurs - Effektiv selvledelse i hverdagen

  Bli god på selvledelse og styrk dine muligheter til å nå personlige og profesjonelle mål i en tid med store endringer!

 4. Onlinekurs - Mitt ledelsesfundament – forankring av eget lederskap i en tid med mye usikkerhet

  Ønsker du i enda større grad å være bevisst i ditt lederskap og bygge et mer solid fundament du leder ut ifra?

 5. Ny i lederrollen

  I en ny lederrolle vil du møte en ny og spennende hverdag, men den kan også by på en del utfordringer. Vi gir deg nødvendig kunnskap, refleksjon og trening for å lykkes i rollen. Kurset går over 2 dager.

 6. Prosjektledelse

  Bli en god prosjektleder! Få trening i metoder som sikrer godt samspill og gjennomføringskraft i prosjekter.

Les og lær om ledelse under korona

 • Syv råd for å lede under koronasituasjonen

  1. Normaliser ovenfor dine ansatte at dette er en krevende situasjon. Være åpen og ærlig.
  2. Ha jevnlige statusmøter for å sikre progresjon, og at du fanger opp hindringer og andre viktige momenter
  3. Situasjonen gir endrende forventninger, også til de ansatte, og disse er det viktig at du kommuniserer. Mange opplever krysspress fra flere hold, og da er det ekstra viktig at du som leder er tydelige på hva som er forventningene, og hva som ikke er så viktig i denne situasjonen.
  4. Hør med den ansatte hva den opplever som ekstra krevende. Gjør tilpasninger slik at hverdagen blir best mulig.
  5. Bruk telefon aktivt til oppfølging hvis dere er fysisk adskilt ved for eksempel hjemmekontor, og opplever at videomøter kan være distraherende for den gode samtalen. Telefon er et kjent kommunikasjonsmiddel, og mange vil oppleve at samtalen flyter bedre da. Hvorfor ikke gå en tur mens du tar et telefonmøte?
  6. Informer dine ansatte, selv når du ikke har noe nytt å komme med. Har du ikke svarene, så kommuniser dette også. Si at du ikke vet. Vær transparent og åpen. En lukket ledelse som ikke sier noe, kan oppleves ekstra vanskelig i en slik situasjon.
  7. Har du dårlige nyheter å komme med, så sørg for å ha gode sparringspartnere og støtte. Sjekk av budskapet med disse først. Øv deg på å formulere det du skal formidle, og bruk tid på kommunikasjonen.

  Trenger du mer hjelp? Vi tilbyr konsulentbistand og rådgivning, les mer om vårt tilbud her. 

 • Nå bør du følge opp dine ansatte tettere

  Koronakrisen endret arbeidssituasjonen til de aller fleste over natten. Hvordan kan du som leder gjøre situasjonen best mulig for de ansatte?

  Korona-situasjonen skaper en kollektiv endring. Alle er i samme situasjon, men den oppleves likevel forskjellig fra person til person. De ansatte vil også oppleve situasjonen forskjellig, og for deg som leder kreves det mer oppfølging enn vanlig.

  ­- Noen ansatte vil i denne situasjonen bare se muligheter, mens andre er engstelige, og kan bli nærmest handlingslammede. Som leder er det viktig at du i denne perioden sørger for god kommunikasjon og tett oppfølging av dine ansatte, sier Ann Iren Reierskog i Virke. Reierskog har jobbet 16 år med lederutvikling og bistår nå medlemmer i Virke med lederstøtte.

  For de som bruker hjemmekontor, blir mye av dynamikken vi er vant med fra vanlig arbeidshverdag borte. Teams-møtene fylles med klare agendaer, og humor og den spontane samtalen forsvinner. Å snakke inn i en skjerm, kanskje bare med ikoner av de ansatte og alle på «mute», innbyr ikke akkurat til den gode samtalen. Den nye virkeligheten fører også med en begrenset lederstil for mange ledere, hvor det ikke er så lett å tilpasse samspillet i forhold til ulike relasjoner og situasjoner. Du er ikke like fri til å slå av en prat i forbifarten, og du mister fort oversikten.

  - En ny arbeidshverdag krever at du som leder finner gode rutiner for å «se» dine ansatte, og følge de opp. Noen medarbeidere er svært autonome, og tilpasser seg godt det nye arbeidsmønstret, mens andre sliter med å produsere noe som helst. Det er viktig at dere har tett dialog, sier Reierskog.

Illustrasjon med en dame som tenker

Priser og informasjon om konsulentbistand/rådgivning

 • Organisasjonsutvikling og utvikling av enkeltpersoner og grupper

  Eksempler på temaer vi kan gå gjennom

  • Dine medarbeidere vil også stille krav og ha forventninger til deg. Noen må du sette grenser for. Vi utfordrer og trygger deg slik at du kan ta vare på og utvikle potensialet hos dine medarbeidere.
  • Medarbeiderne har ulikt behov for oppfølging og tilrettelegging. Hvordan kan du møte alle ut fra deres forutsetninger og sikre at de bidrar til virksomhetens mål?
  • Vi gir deg verktøy som letter de utfordrende samtalene.

  Ta kontakt med oss for å en uforpliktende prat, eller avtale et møte.

  • Timepris for medlemmer: 1 500 kroner (eks. MVA)
  • Timepris for ikke-medlemmer: 1 750 kroner (eks. MVA)
 • Konflikthåndtering og samarbeidsproblematikk

  Eksempler på temaer vi kan gå gjennom

  • Konfliktforståelse og konflikters forløp
  • Konflikters funksjon
  • Praktiske tilnærmingsmåter
  • Den vanskelige kombinasjonen; tydelighet og ivaretakelse
  • Problemfokusert og løsningsfokusert tilnærming til konflikthåndtering
  • Typiske reaksjonsmåter og håndtering av disse
  • Egne ressurser og hindringer i konfliktarbeid

  Ta kontakt med oss for å en uforpliktende prat, eller avtale et møte.

  • Timepris for medlemmer: 1 500 kroner (eks. MVA)
  • Timepris for ikke-medlemmer: 1 750 kroner (eks. MVA)
 • Sparring/coaching i en krevende situasjon

  Ta kontakt med oss for å en uforpliktende prat, eller avtale et møte.

  • Timepris for medlemmer: 1 500 kroner (eks. MVA)
  • Timepris for ikke-medlemmer: 1 750 kroner (eks. MVA)
 • Endringsledelse/Reorganisering av virksomheten

  Ta kontakt med oss for å en uforpliktende prat, eller avtale et møte.

  • Timepris for medlemmer: 1 500 kroner (eks. MVA)
  • Timepris for ikke-medlemmer: 1 750 kroner (eks. MVA)
 • Styrepakke

  Virkes forretningsadvokater har utviklet en styrepakke til våre små og mellomstore virksomheter. Styrepakken vil passe for aksjeselskaper, foreninger og stiftelser.

  Vi tilbyr å organisere virksomhetens styremøter og den ordinære generalforsamlingen eller årsmøtet. Vi tilbyr også å ta rollen som virksomhetens «styresekretær» slik at administrasjon, styret og eierne kan fokusere på god og produktiv saksbehandling. Målet er frigjøring av tid til innhold og strategi og ikke bruke tid på formalia, samt sikre korrekt saksbehandling.

  Styrepakke

 • Bistand til styrearbeid for ideelle virksomheter

  Stadige nye krav til ideelle og frivillige virksomheter gjør det helt nødvendig å satse på organisasjonsutvikling, lederutvikling og kompetanseutvikling. I tillegg er kravene til godt styrearbeid fastlagt i lovverket og virksomhetens vedtekter.

  Men er styrets arbeidsform faktisk tilpasset dagens utfordringer? Og hvordan kan styret legge opp sitt arbeid slik at krav i lover og vedtekter oppfylles samtidig som styret ivaretar effektivitet og framtidsrettet fokus?

  Bistand til styrearbeid for ideelle virksomheter

Kontakt meg

Huk av for den/de tjenestene du ønsker mer informasjon om:

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene