Lederstøtte og konsulentbistand

Vi gir nå deg som er medlem i Virke gratis veiledning innen lederrollen, enten det er store endringer i din virksomhet eller du har mindre dilemma du må håndtere.

Lederstøtte i koronakrise

 • Tilbud til våre medlemmer

  Vi vet at mange av dere står i en veldig krevende situasjon. Det kan dreie seg om deg selv som leder, kommunikasjon med dine medarbeidere eller reorganisering av virksomheten. Vi har lang erfaring og kompetanse og gir deg støtte til å finne nye perspektiver og trygghet i valgene du tar. Vi har selvsagt taushetsplikt. 

 • Gratis veiledning

  Vi gir deg nå gratis veiledning innen lederrollen, enten det er store endringer i din virksomhet eller du har mindre dilemma du må håndtere.

 • Tema kan for eksempel være

  • Krisehåndtering, deg selv og dine ansatte
  • Sparring/coaching i en krevende situasjon
  • Endringsledelse – hva skjer i akutte endringsprosesser 
  • Konflikthåndtering - ved uenighet om veien videre for virksomheten
  • Dilemmahåndtering
  • Reorganisering av virksomheten
  • Scenariotenking og planlegging
Kontakt meg

Ledelse under korona

Nå bør du følge opp dine ansatte tettere

Koronakrisen endret arbeidssituasjonen til de aller fleste over natten. Hvordan kan du som leder gjøre situasjonen best mulig for de ansatte?

Korona-situasjonen skaper en kollektiv endring. Alle er i samme situasjon, men den oppleves likevel forskjellig fra person til person. De ansatte vil også oppleve situasjonen forskjellig, og for deg som leder kreves det mer oppfølging enn vanlig.

­- Noen ansatte vil i denne situasjonen bare se muligheter, mens andre er engstelige, og kan bli nærmest handlingslammede. Som leder er det viktig at du i denne perioden sørger for god kommunikasjon og tett oppfølging av dine ansatte, sier Ann Iren Reierskog i Virke. Reierskog har jobbet 16 år med lederutvikling og bistår nå medlemmer i Virke med lederstøtte.

For de som bruker hjemmekontor, blir mye av dynamikken vi er vant med fra vanlig arbeidshverdag borte. Teams-møtene fylles med klare agendaer, og humor og den spontane samtalen forsvinner. Å snakke inn i en skjerm, kanskje bare med ikoner av de ansatte og alle på «mute», innbyr ikke akkurat til den gode samtalen. Den nye virkeligheten fører også med en begrenset lederstil for mange ledere, hvor det ikke er så lett å tilpasse samspillet i forhold til ulike relasjoner og situasjoner. Du er ikke like fri til å slå av en prat i forbifarten, og du mister fort oversikten.

- En ny arbeidshverdag krever at du som leder finner gode rutiner for å «se» dine ansatte, og følge de opp. Noen medarbeidere er svært autonome, og tilpasser seg godt det nye arbeidsmønstret, mens andre sliter med å produsere noe som helst. Det er viktig at dere har tett dialog, sier Reierskog.

Syv råd for å lede under koronasituasjonen

 1. Normaliser ovenfor dine ansatte at dette er en krevende situasjon. Være åpen og ærlig.
 2. Ha jevnlige statusmøter for å sikre progresjon, og at du fanger opp hindringer og andre viktige momenter
 3. Situasjonen gir endrende forventninger, også til de ansatte, og disse er det viktig at du kommuniserer. Mange opplever krysspress fra flere hold, og da er det ekstra viktig at du som leder er tydelige på hva som er forventningene, og hva som ikke er så viktig i denne situasjonen.
 4. Hør med den ansatte hva den opplever som ekstra krevende. Gjør tilpasninger slik at hverdagen blir best mulig.
 5. Bruk telefon aktivt til oppfølging hvis dere er fysisk adskilt ved for eksempel hjemmekontor, og opplever at videomøter kan være distraherende for den gode samtalen. Telefon er et kjent kommunikasjonsmiddel, og mange vil oppleve at samtalen flyter bedre da. Hvorfor ikke gå en tur mens du tar et telefonmøte?
 6. Informer dine ansatte, selv når du ikke har noe nytt å komme med. Har du ikke svarene, så kommuniser dette også. Si at du ikke vet. Vær transparent og åpen. En lukket ledelse som ikke sier noe, kan oppleves ekstra vanskelig i en slik situasjon.
 7. Har du dårlige nyheter å komme med, så sørg for å ha gode sparringspartnere og støtte. Sjekk av budskapet med disse først. Øv deg på å formulere det du skal formidle, og bruk tid på kommunikasjonen.

Bli medlem i Virke

Jeg vil bli medlem

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Har du spørsmål om medlemskapet? Trond hjelper deg.

Konsulentbistand - Vårt øvrige tilbud

Vi hjelper deg med konsulentbistand og rådgivning i for eksempel konfliktsaker, styreorganisering eller organisasjonsutvikling.

Priser

 • Timepris for medlemmer 1 350 kr eks mva.
 • Timepris for ikke-medlemmer 1 650 kr eks mva.
 • Gjelder ikke styrepakkene som har egne priser.

Vi hjelper deg med for eksempel

 • Konflikthåndtering og samarbeidsproblematikk

 • Organisasjonsutvikling og utvikling av enkeltpersoner og grupper

 • Etiske retningslinjer

 • Miljø og bærekraft

 • Styrepakke

 • Bistand til styrearbeid for ideelle virksomheter

Kontakt meg om konsulentbistand

Fyll inn skjemaet og du hører fra oss innen kort tid

Huk av for den/de tjenestene du ønsker mer informasjon om

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene