Bistand til styrearbeid for ideelle virksomheter

Stadige nye krav til ideelle og frivillige virksomheter gjør det helt nødvendig å satse på organisasjonsutvikling, lederutvikling og kompetanseutvikling. I tillegg er kravene til godt styrearbeid fastlagt i lovverket og virksomhetens vedtekter.

Men er styrets arbeidsform faktisk tilpasset dagens utfordringer? Og hvordan kan styret legge opp sitt arbeid slik at krav i lover og vedtekter oppfylles samtidig som styret ivaretar effektivitet og framtidsrettet fokus?

Vi hjelper deg med følgende

  • Innhold i styrepakken

  • Rådgiver

Priser

For kun 3 900 kr pluss reiseutgifter har dere mulighet til å benytte hans kompetanse til videre utvikling av styrearbeidet i deres virksomhet.

Ta kontakt for å gjøre avtale om deltakelse i et styremøte.

Fyll inn skjemaet og du hører fra oss innen kort tid