Bistand til styrearbeidet

Virkes forretningsadvokater har utviklet en styrepakke til våre små og mellomstore virksomheter. Styrepakken vil passe for aksjeselskaper, foreninger og stiftelser.

Vi tilbyr å organisere virksomhetens styremøter og den ordinære generalforsamlingen eller årsmøtet. Vi tilbyr også å ta rollen som virksomhetens «styresekretær» slik at administrasjon, styret og eierne kan fokusere på god og produktiv saksbehandling. Målet er frigjøring av tid til innhold og strategi og ikke bruke tid på formalia, samt sikre korrekt saksbehandling.

Styrepakken inneholder følgende

  • Oppstartsamtale med styreleder og administrasjon

  • Bistand til styremøtene

  • Bistand til generalforsamling/årsmøte

Priser

  • Medlem: 30 000 kr eks. mva for 12 måneder
  • Ikke-medlem:  42 000 kr eks. mva for 12 måneder
  • I tillegg kommer reisekostnader. Vi tar forbehold for fakturering av reisetid for å delta i styremøter og generalforsamling.

Fyll inn skjemaet og du hører fra oss innen kort tid