Bistand til styrearbeidet

Virkes forretningsadvokater har utviklet en styrepakke til våre små og mellomstore virksomheter. Styrepakken vil passe for aksjeselskaper, foreninger og stiftelser.

Vi tilbyr å organisere virksomhetens styremøter og den ordinære generalforsamlingen eller årsmøtet. Vi tilbyr også å ta rollen som virksomhetens «styresekretær» slik at administrasjon, styret og eierne kan fokusere på god og produktiv saksbehandling. Målet er frigjøring av tid til innhold og strategi og ikke bruke tid på formalia, samt sikre korrekt saksbehandling.

Styrepakken inneholder følgende

 • Oppstartsamtale med styreleder og administrasjon

  • Gjennomgang av vedtekter og tidligere styreprotokoller samt rutiner for oppbevaring av protokoller og styredokumenter
  • Sjekk av status og meldinger i Brønnøysundregistrene
  • Sette overordnet ramme for årets styremøter – årshjul
  • Sette overordnet ramme for generalforsamling/ årsmøte
 • Bistand til styremøtene

  • Opp til 4 styremøter i året
  • Ansvar for utforming av innkalling og styreprotokoll
  • Organisere utsendelse av innkalling med nødvendig frist
  • Delta i styremøtene som styresekretær/referent
  • Gjennomgå og gi råd om styrets sammensetning. Har styret den nødvendige kompetansen og er styret korrekt sammensatt?
  • Rådgivning ved valg av ansatterepresentanter
  • Innhente signaturer til protokollen

  Styret er ansvarlig for innholdet i styremøtene herunder underlagsdokumentasjonen til styremøtene. Vi utformer innkallinger og protokoller på grunnlag av det styreleder og daglig leder blir enige om. Oppbevaring og lagring av dokumenter er virksomhetens ansvar.

 • Bistand til generalforsamling/årsmøte

  • Planlegge ordinær generalforsamling/årsmøte innen lovpålagt frist
  • Kan det avholdes forenklet generalforsamling?
  • Sjekke tidligere protokoller og aksjeeierboken
  • Utforme kjøreplan for generalforsamling, innkalling og protokoll
  • Utforme innkalling innenfor nødvendig frist og med lovpålagte agendapunkter
  • Deltakelse i generalforsamlingen/årsmøtet som referent
  • Kan være møteleder, men dette faktureres i tilfelle ekstra

  Styret er ansvarlig for innholdet på generalforsamlingen/årsmøtet, herunder underlagsdokumentasjonen. Selskapet er ansvarlig for utsendelse av innkalling til generalforsamling/årsmøte. Oppbevaring og lagring av dokumenter er virksomhetens ansvar.

Priser

 • Medlem: 30 000 kroner eks. mva for 12 måneder
 • Ikke-medlem:  42 000 kroner eks. mva for 12 måneder
 • I tillegg kommer reisekostnader. Vi tar forbehold for fakturering av reisetid for å delta i styremøter og generalforsamling.

Fyll inn skjemaet og du hører fra oss innen kort tid

Kontaktperson

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.