Lønn i høytider og røde dager

Rett til lønn for røde dager 

Røde dager omfatter følgende dager i året:

 • 1. nyttårsdag
 • Skjærtorsdag
 • Langfredag
 • 2. påskedag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 2. pinsedag
 • 1. mai
 • 17. mai
 • 1. juledag
 • 2. juledag

Arbeidstakere med fast månedslønn har rett til den samme månedslønnen uavhengig av hvor mange virkedager det er i måneden, og dermed også uavhengig av hvor mange røde dager som dukker opp i kalenderen. Dette gjelder både heltidsansatte og deltidsansatte med fast månedslønn.

Månedslønte arbeidstakere vil derfor ha fri med lønn på bevegelige hellig- og høytidsdager.

Arbeidstakere i virksomheter som er bundet av tariffavtale har også normalt rett til fast månedslønn. Også her gjelder det for både heltidsstillinger og deltidsstillinger.

I virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver velge å betale de ansatte timelønn - det vil si betale arbeidstaker for de timer han/hun faktisk arbeider. I slike tilfeller vil ikke den ansatte ha rett til lønn for røde dager. Dersom virksomheten er stengt vil altså arbeidstaker få fri, men uten lønn.

Det finnes imidlertid et unntak når det gjelder 1. og 17. mai. I følge forskrift om lønn 1. og 17. mai har timelønnede rett til timelønn som for vanlige virkedager og på grunnlag av ordinær arbeidstid for disse dagene. Faller 1. eller 17. mai på en søndag eller annen helligdag, faller rett til lønn etter denne forskriften bort. Dette forutsetter at arbeidstaker har vært ansatt minst 30 dager før disse høytidsdagene.

Arbeidstid og lønn i påsken og julen

I påsken er skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag helligdager og skal lønnes deretter. For påskeaften stiller deg seg litt annerledes. I bedrifter som ikke er bundet av en tariffavtale, kan påskeaften regnes som en vanlig lørdag.

De fleste tariffavtaler har imidlertid definert påskeaften som en lønnet fridag.  Noen virksomheter har også bestemmelser om lønn og fri på påskeaften nedfelt i sin personalpolitikk eller andre fellesavtaler med de ansatte.

I julen er det 1. juledag, 2. juledag og 1. nyttårsdag som regnes som helligdager.

På julaften og nyttårsaften slutter ordinær arbeidstid kl. 13.15. Disse dagene skal regnes som hel dag, og skal betales med ordinær lønn.

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Onlinekurs - Arbeidsrett fra A-Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed. Kurset går over to dager.

 2. Nyheter i arbeidsrett

  Vi går gjennom ferske dommer og nyheter på arbeidsrettsfeltet, og har trukket frem de viktigste poengene du som er arbeidsgiver eller har personalansvar bør kjenne til.

 3. Arbeidsrett fra A-Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. 

Gå til Arbeidstid og lønn i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Personalhåndbok?

Ønsker du en enklere hverdag som leder og rask tilgang til viktig informasjon om dine ansattes rettigheter? 

 • Vi tilbyr en brukervennlig og digital personalhåndbok som hjelper deg med å sikre en god og rettferdig personalpolitikk.
 • Du får et nyttig verktøy i daglig ledelse og gir deg oversikt over de mest sentrale lover og regler.
 • Håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.