Innsyn i anbudskonkurranser

Alle offentlige saksdokumenter er i utgangspunktet offentlige, og alle kan i prinsippet be om innsyn i dokumentene om en anbudskonkurranse. Men det finnes noen begrensninger.

Hovedregelen i offentleglova er at alle saksdokumenter er offentlige.

Definisjonen på saksdokumenter er all logisk avgrenset informasjon som er lagret på et varig medium, og har kommet inn tileller er sendt ut fra det offentlige. I tillegg er dokumenter det offentlige har opprettet, men ikke sendt ut, et saksdokument når dokumentet er ferdigstilt. 

Hvem kan be om innsyn - og når?

Konsekvensen av at informasjon er offentlig, er at hvem som helst kan be om innsyn i informasjonen. Hvem som helst kan derfor be om innsyn i en hvilken som helst tilbyders tilbud til det offentlige. Det samme gjelder brev og anbudsprotokoller det offentlige utarbeider i forbindelse med en anskaffelse. 

Offentleglova har likevel av konkurransehensyn gjort et tidsavgrenset unntak for retten til innsyn i tilbud og protokoll til oppdragsgiver har sendt brev til tilbyderne om hvem som er tildelt kontrakten. Da starter klagefristen å løpe, og fra dette tidspunktet har alle rett til innsyn. Dette tildelingstidspunktet er tidligere enn selve kontraktsinngåelsestidspunktet. 

Hva har man rett til innsyn i?

Retten til innsyn gjelder ikke dokumenter det offentlige har utarbeidet til intern saksforberedelse. Det er opplagt at håndskrevne notater og andre mer sammenraskede excelark og lignende faller i denne kategorien.

Vi mener imidlertid at oversiktlige, ferdigstilte og komplette evalueringsmatriser normalt vil være å anse som et saksdokument det offentlige skal gi innsyn i. 

Hvordan be om innsyn

Forespørsel om innsyn kan fremsettes både muntlig og skriftlig, gjerne på e-post. Oppdragsgiver skal normalt gi gratis innsyn, og hvis oppdragsgiver ikke har besvart en forespørsel om innsyn innen fem dager, skal det anses som et avslag. Det er i tilfellet tre ukers klagefrist til nærmeste forvaltningsorgan.