Oppdragsgivers plikter

Anskaffelsesregelverket er ikke til hinder for at oppdragsgivere gjør de innkjøpene de ønsker, men de må følge regelverkets fremgangsmåte.

Dersom en tilbyder foreslår for en kommune å kjøpe smarthus-løsninger i alle kommunale boliger, kan kommunen velge å gjøre det. Kommunen kan imidlertid ikke kjøpe løsningene direkte fra tilbyderen uten å gjennomføre en konkurranse først. Kommunen kan heller ikke tilpasse beskrivelsen av det de skal kjøpe på en slik måte at det gir tilbyderen en urimelig konkurransefordel.

Krav om konkurranse

Oppdragsgiver må sørge for konkurranse om oppdraget. Dette er grunnen til at kommunen ikke kan kjøpe smarthus-løsninger direkte av tilbyderen. 

I mange tilfeller vil tilbyderen, og kanskje også oppdragsgiver, mene at det ikke finnes aktuelle andre tilbydere, og derfor ønske å inngå kontrakt uten konkurranse. Det finnes riktignok snevre unntaksregler for når oppdragsgiver kan tildele kontrakt uten konkurranse. Vilkårene for unntak er imidlertid neste aldri oppfylte.

Vår oppfordring til oppdragsgivere er alltid å gjennomføre en konkurranse. Er det ingen aktuelle tilbydere, har du ikke tapt annet enn tid, og er det andre tilbydere vil du kanskje gjøre et bedre kjøp. 

Definering av kontraktsgjenstanden

Anskaffelsesregelverket har også bestemmelser om hvordan oppdragsgiver kan definere kontraktsgjenstanden.

Dersom oppdragsgiver skulle stått fritt til å definere kontraktsgjenstanden, kunne oppdragsgiver definert en kravspesifikasjon med så spesielle krav at bare oppdragsgivers foretrukne leverandør ville oppfylt den.

For å unngå dette har anskaffelsesregelverket regler om at kravene skal stå i tilknytning til leveransen og stå i forhold til anskaffelsens formål og verdi, samt at oppdragsgiver som en opplagt hovedregel ikke kan vise til bestemte fabrikater, merker osv.

I de største anskaffelsene skal kravspesifikasjonen i tillegg fastsettes som ytelses- eller funksjonskrav, inkludert miljøegenskaper. Vi mener dette siste prinsippet også bør følges for mindre anskaffelser så langt det ikke medføre store merkostnader ved innkjøpet.