Søknad om tilskudd

Kostnadsplan

Finansieringsplan

 Vi er innforstått med at det skal avleveres rapport om gjennomføringen av prosjektet og regnskap for anvendelsen av de tildelte midler innen fastsatt frist. Dette vil utgjøre grunnlaget for utbetaling av midlene fra fondet.