Søk støtte til samarbeidstiltak

Samarbeidstiltak - Fellessøknad fra arbeidsgiver og tillitsvalgte

Tiltaket det søkes støtte til

Kostnadsoversikt

NB! Lønn til egne ansatte/deltakere eller vikarer og bruk av egne lokaler eller forelesere dekkes ikke.

Etter at tiltaket er gjennomført skal det sendes inn en rapport/evaluering og summarisk regnskap, jf. tiltaksreglene pkt. 11.

Dette sendes til ou-fond@virke.no