Stipend - Søkes av ansatte

Er du medlem med tariffavtale kan du søke om stipend.

Søknad om stipend

Hva slags kurs/formål søkes det midler til?
Opplegget skal gjennomføres

Kostnadsoversikt

Søknadssum

Frittstående kurs: Maks beløp kr 6.000,-
Studietur/hospitering/jobbrotasjon: Maks beløp kr 12.000,-

Er det søkt om støtte fra andre?
Har du tidligere fått stipend fra fondet?